Beleidsontwikkelaar gebiedsgericht werken

Gemeente Eindhoven


Provincie: Noord-Brabant
Website: klik hier
Direct solliciteren: klik hier

Wil jij onderzoeken hoe de Omgevingswet impact heeft op gebiedsgericht werken ? Ben jij in staat de Omgevingswet als uitgangspunt te hanteren voor het implementeren van (nieuw) beleid en processen? Wij hebben een tijdelijke vacature tot en met eind 2021!
 
Wat maak jij waar voor Eindhoven?
De Omgevingswet vraagt dat wij inwoners, gebruikers en overige partijen betrekken bij complexe (ruimtelijke) vraagstukken in de stad. De afdeling gebiedsexpertise werkt vanuit het uitgangspunt dat zij samen met de inwoners, ondernemers, verenigingen en andere professionals uit de buurt werken en samen optrekken. Het doel is een verbindende stad te zijn waar zelfredzaamheid en zelforganisatie van de inwoners centraal staat. We doen dit door een gebiedsgerichte werkwijze. De afdeling bestaat uit gebiedscoördinatoren, gebiedsspecialisten, analisten en ondersteuners.
 
Jij:
 • onderzoekt en adviseert hoe de Omgevingswet impact heeft op de werkwijzen binnen gebiedsgericht werken en hoe onze rol en verantwoordelijkheid is ten opzichte van inwoners, bedrijven en andere partners;
 • analyseert, evalueert en onderzoekt de bestaande beleidskaders, werkwijzen en organisatievormen met betrekking tot het gebiedsgericht werken en of deze genoeg bijdragen aan de Omgevingswet;
 • stelt beleidsadviezen op en legt die ter besluitvorming voor aan het bestuur en waar nodig sluit je aan bij beleidsoverleg hierover met de betreffende wethouder;
 • bent in staat om de “zachte” en harde data vanuit gebiedscoördinatoren, gebiedsanalisten, gebiedsmanagers en bestuurders te vertalen in de relevante beleidsproducten:
 • kunt politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en belangen vertalen naar gebiedsgerichte producten en werkwijzen;
 • zorgt voor uniformiteit en kaders binnen de producten van gebiedsgericht werken en denken.
 
Hoe maak jij het waar?
 • je hebt een afgeronde wo-opleiding;
 • je hebt kennis van de Omgevingswet en weet hoe je wettelijke taken moet vertalen naar de collegeproducten;
 • je hebt minimaal 4 jaar ervaring in een beleidsfunctie en het schrijven van integrale beleidsstukken en projectvoorstellen met betrekking tot gebiedsgerichte vragen;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met procesmatig en integraal werken;
 • Je bent in staat begrijpelijke en correcte teksten in het Nederlands te schrijven;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan in een politiek- bestuurlijke organisatie.
 
Wat krijg je terug voor jouw waardevolle bijdrage?
Ruimte om impact te hebben op de gemeente Eindhoven en de stad. Jouw collega’s en de stijl van communiceren met elkaar is informeel. Er is een goede balans tussen werk en privé. Verder mag je rekenen op: een tijdelijk contract tot en met eind 2021;
 • maximaal € 5.756,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week);
 • 23 vakantiedagen per jaar op fulltime basis. Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen. Op fulltime basis kun je ongeveer 10 weken vakantie per jaar opnemen;
 • een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je bruto salaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage;
 • een vergoeding voor een trajectkaart van maximaal € 60,- per maand als je met het OV reist of een vergoeding als je “groen” reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt;
 • de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen te volgen via onze eigen
 • opleidingsacademie of een opleiding te kiezen via een externe aanbieder;
 • een werkplek in het centrum van Eindhoven met prachtig uitzicht over de stad. Ook stimuleren wij de mogelijkheid om thuis te werken.
 
Kom jij het maken voor Eindhoven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.
 
Interesse? Reageer dan via de 'Solliciteerbutton uiterlijk 24 april 2020. We lezen in jouw motivatiebrief graag wat jij voor Eindhoven komt maken met jouw talenten. Heb je nog vragen? Eja Praasterink (afdelingshoofd Gebiedsexpertise) staat je graag te woord via 040 - 238 2197.
 
De selectiegesprekken staan – in verband met de onzekerheden rondom corona – nog niet concreet gepland maar hopen wij rond de laatste week van april 2020 te kunnen afnemen.

 

Per: 07-04-2020 | 24 uur | HBO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl