Teamleider Zuidoost en Weesp R&D

Gemeente Amsterdam


Provincie: Noord-Holland
Website: Klik hier
Direct solliciteren: Klik hier

Teamleider Zuidoost en Weesp R&D
36 uur per week

De directie Ruimte en Duurzaamheid (R&D) richt zich op de duurzame ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van Amsterdam en Weesp. Dit doen wij elke dag met bijna 600 professionals. Werken vanuit de maatschappelijke opgaven en samen met betrokken interne- en externe partijen staat hierbij centraal. Een geweldige opgave in een zeer dynamische omgeving! Wil jij hier onderdeel van zijn? En ben jij een ervaren overheidsmanager met een achtergrond op het gebied van ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing? Dan zoeken we jou!

De functie
Als teamleider van team Zuidoost en Weesp van de afdeling Gebieden bij Ruimte en Duurzaamheid (R&D) geef je dagelijks leiding aan ongeveer 25 professionals met verschillende expertises.

Je onderhoudt een goede relatie met de ambtelijk opdrachtgevers, het stadsdeelbestuur van Zuidoost en het bestuur van Weesp. Als teamleider zorg jij vanuit een open en transparante houding voor een goede aanhaking en juiste positionering van het team binnen deze veranderende omgeving. Je coördineert de verbinding tussen het werk van R&D en het gebiedsgericht en integraal werken, en draagt actief bij aan de ontwikkelopgaven. Jij bent verantwoordelijk voor het verbinden van deze verschillende expertises aan het gebiedswerk en maakt daarbij eventueel gebruik van expertises binnen andere teams van R&D.

Het team werkt voornamelijk in opdracht van Stadsdeel Zuidoost, het College van B&W van Weesp en de directies Grond & Ontwikkeling en Verkeer & Openbare Ruimte van Gemeente Amsterdam. Taken die hierbij komen kijken zijn: de uitvoering en het contracteren van het stadsdeelprogramma, het jaarprogramma ruimtelijke ontwikkeling van Weesp en de prioritering en contractuele uitvoering van de inzet van medewerkers in projecten van G&O en V&OR/IB.

Werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor strategisch capaciteitsmanagement van vaste medewerkers en de flexibele schil.
 • Je levert inhoudelijke inbreng in de strategische, complexere dossiers van een aandachtsgebied en onderhoudt contacten met de opdrachtgevers.
 • Je hebt ervaring met het werken binnen het politieke krachtenveld en bekend met bestuurlijke processen.
 • Je maakt de verbinding om tot integrale beleidsontwikkeling en -uitvoering te komen.
 • Je bent namens R&D accounthouder en budgethouder voor de ruimtelijke opgaven in Weesp.
 • Je bewaakt kwaliteit en vakinhoudelijke professionaliteit in de uitvoering.
 • Je adviseert over het beleid van het team.
 • Je vertaalt het beleid in gewenste output en producten.
 • Je stelt richtlijnen op voor de realisatie van output en producten.
 • Je evalueert en corrigeert (bewaakt) de realisatie.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van het team en van de projecten en programma’s die onder het team vallen.
 • Je bent zo nodig in staat zelf complexe inhoudelijke opgaven te trekken.


Wij vragen

 • Een afgeronde academische opleiding.
 • Managementervaring binnen de overheid, bij voorkeur in het ruimtelijk domein of op het terrein van stedelijke vernieuwing.
 • Ervaring met het werken in een complexe organisatorische omgeving in verandering.
 • Ervaring met project/programmasturing en vaksturing.
 • Kennis van en netwerk binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeente Amsterdam.
 • Een stevige persoonlijkheid met het vermogen tot verbinden, structuur aanbrengen, daadkrachtig kunnen optreden en aandacht voor medewerkers en teamontwikkeling.
 • Aantoonbare ervaring op het gebied van beleidsadvisering en planvorming in een bestuurlijke context.


Competenties

 • Strategie en visie.
 • Realisatiekracht.
 • Verbindend.
 • Betrouwbaar.
 • Initiërend.
 • Omgevingsbewust.


Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract.
 • Je salaris is minimaal € 4.975,- en maximaal € 6.856,- bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van 36 uren per week.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.


De organisatie
De directie Ruimte en Duurzaamheid is een organisatie, die mee ontwikkelt met de opgaven in de metropool Amsterdam en het groeiende werkpakket in de stad. De grote ambities van het College B&W om de CO2-uitstoot te verminderen, vertaalt R&D in strategisch beleid en uitvoeringsagenda’s, zoals de energietransitie, aardgasvrij, circulaire economie, klimaatverandering en luchtkwaliteit. We maken bestemmingsplannen, ontwerpen openbare ruimte en stedenbouwkundige plannen, van Haven-Stad tot Sluisbuurt. We werken aan de nieuwe omgevingsvisie en de invoering van de Omgevingswet. Naast gebiedsverkenningen en strategieën op het niveau van de metropoolregio, houden we ons ook bezig met dierenwelzijn, water en groen. R&D is gericht op brede en gespecialiseerde vak inhoud, ambacht én innovatie.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 22 maart 2020 via het online sollicitatieformulier.

Een assessment zal onderdeel uitmaken van de procedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Vragen over deze vacature
Vragen over de vacature kun je stellen aan Marloes Michels, afdelingshoofd Gebieden, bereikbaar op telefoonnummer 020 - 2551820 of e-mailadres m.michels@amsterdam.nl.

Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Mirjam Fonteijn, Werving & Selectie adviseur, bereikbaar op telefoonnummer 06 - 22096834 of e-mailadres m.fonteijn@amsterdam.nl. Kijk voor meer informatie over de gemeente Amsterdam op www.amsterdam.nl/.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

 

Per: 03-03-2020 | 36 uur | WO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl