Programmadirecteur Mobiliteit

Gemeente Utrecht


Provincie: Utrecht
Website: Klik hier
Direct solliciteren: Klik hier

Programmadirecteur Mobiliteit
Utrecht, 36 uur per week

Wil jij de grote opgave Mobiliteit met visie én plezier vormgeven en leiden en houd jij oog voor de bestuurlijke context in een snel groeiende stad?

De gemeente Utrecht is op zoek naar een Programmadirecteur Mobiliteit. Wij zoeken een stevige, ondernemende, verbindende en resultaatgerichte directeur die als boegbeeld externe partners (zoals Rijk, Provincie, regio), belanghebbenden en collega's verbindt aan het programma Mobiliteit. Je draagt vanuit jouw verantwoordelijkheid bij aan de grotere opgave om Utrecht een aantrekkelijke, verkeersveilige en bereikbare stad te laten zijn die duurzaam, leefbaar en gezond is.

Dit is je werk
Utrecht heeft als een van de snelst groeiende steden van Nederland een grote uitdaging op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. De bevolkingsgroei in de regio, de economische groei en de toenemende mobiliteit per inwoner zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van Utrecht onder druk staat. Nergens is de mobiliteitstransitie zo tastbaar als hier en dat plaatst de gemeente elke dag voor spannende vraagstukken. Hoe ziet de mobiliteit van de stad eruit in 2040 en wat betekent dat voor de keuzes die we vandaag moeten maken? De Ruimtelijke Strategie Utrecht omarmt de groei van de stad en kiest voor binnenstedelijke verdichting en gezond stedelijk leven. Deze strategie vertaalt zich in het mobiliteitsbeleid, waarbij we met nieuwe en bewezen oplossingen de uitdaging aangaan. Het Utrechtse college van B&W geeft in haar coalitieakkoord voorrang aan openbaar vervoer, fiets en voetganger. Op dit moment lopen er tal van projecten binnen het programma mobiliteit om uitvoering te geven aan deze ambities.

De programmadirecteur mobiliteit heeft als belangrijkste taak om vanuit visie inhoudelijk richting en leiding te geven aan de mobiliteitsopgave in de stad, om te zorgen dat de stedelijke ambities voor mobiliteit concreet worden uitgewerkt, uitgedragen en uitgevoerd door zowel medewerkers als externe partners. De programmadirecteur is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de opgave mobiliteit. Het richting geven aan de mobiliteitsopgave doet de programmadirecteur nadrukkelijk in nauwe samenhang met andere gebiedsgerichte en thematische opgaven. Tot slot vertegenwoordigt de programmadirecteur de stad in externe contacten op zijn vakgebied en leidt de samenwerking met ministerie, provinciën, gemeenten en andere stakeholders.

Concreet houdt dit in dat jij

 • Zorgt voor ontwikkeling, innovatie, bijstelling en uitvoering van het mobiliteitsbeleid als onderdeel van het collegeprogramma en in aansluiting bij de Ruimtelijke Strategie Utrecht.
 • Het gemeentebestuur adviseert op strategisch niveau. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de wethouder mobiliteit.
 • De mobiliteitsvisie uitdraagt binnen en buiten de organisatie met als doel meer impact te realiseren.
 • Voor het realiseren van je doelstellingen actief de verbinding opzoekt met andere opgaven in de stad zoals de verschillende gebiedsgerichte ruimtelijke opgaven en de thematische stadsbrede opgaven waaronder energietransitie, gezonde leefklimaat en woningmarkt in balans.
 • Scherp in beeld hebt en houdt wat de Utrechtse gemeenteraad, de Utrechtse bewoners en stakeholders verwachten van de mobiliteitsopgave en in staat bent die verwachtingen te vertalen naar de opgave.
 • Sturing organiseert op het uitvoeren van projecten en het realiseren van doelen die gericht zijn op de verbetering van infrastructuur, mobiliteitsgedrag en systeemsprong mobiliteit. Je stuurt daarbij op samenhang binnen de opgave. Je leidt hiervoor het team van (deel-) programmamanagers en inspireert hen elke dag om samen met het bestuur, de andere opgavemanagers en alle medewerkers te bouwen aan een gezonde en aantrekkelijke stad.
 • Samen met programmamanagers en het management van o.a. de beleidsadviseurs verkeer sturing geeft aan de organisatie van de opgave (ongeveer 100 mensen), waarbij je inhoud en bemensing (capaciteit) logisch verbindt. De programmamanager Strategie en Beleid is daarbij je eerste sparringpartner.
 • Snel weet te schakelen met bestuur, organisatie en stakeholders in het geval van incidenten of calamiteiten met een groot afbreukrisico.
 • Bijdraagt aan de ingezette cultuurverandering die gericht is op opgavegericht werken en integrale advisering. Je legt daarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie.
 • Heldere keuzes maakt voor prioritering en programmering binnen de opgave op basis van een integrale visie op mobiliteit en in relatie tot de andere opgaven in de stad.
 • De directeur Ruimte actief opzoekt omdat de opgave Mobiliteit veel andere opgaven binnen Ruimte raakt. Je trekt samen met hem op in strategische vraagstukken.
 • Verantwoordelijk bent voor rapportage, begroting en risicomanagement van het programma (binnen de gemeentelijke begrotingscyclus).


Dit is jouw werkplek
Binnen het domein Ruimte van de gemeente Utrecht ben je werkzaam bij het onderdeel 'Opgavesturing', waarvoor de manager Opgavesturing verantwoordelijk is. Dit team bestaat uit de programmadirecteuren, (deel)programmamanagers en -secretarissen van de hoofdopgaven van de Ruimtelijke Strategie Utrecht zowel thematisch als gebiedsgericht. Dit zijn de opdrachtgevers en regisseurs van de hoofd-opgaven binnen het ruimtelijke domein. Zij vervullen een regierol bij het definiëren van de opgaven en het verkrijgen van (bestuurlijk) draagvlak voor het formuleren en het realiseren van het programma. Gezamenlijk en onder leiding van de manager Opgavesturing zorgen zij voor verbinding tussen de opgaven en ontwikkelen zij hun expertise. De programmadirecteur mobiliteit rapporteert inhoudelijk aan de directeur Ruimte.

Dit bieden wij je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen € 5.349 en € 8.260 (schaal 16). Afhankelijk van je ervaring en expertise behouden we de optie om inpassing de aanloopschaal (15) te gebruiken voor deze functie. Deze inpassing is voor de duur van maximaal 1 jaar.
 • Een arbeidscontract voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. We maken gebruik van een proefperiode van 1 maand.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.


Dit vragen we van je
Voor deze omvangrijke en complexe opgave zoeken wij een ondernemende, verbindende en resultaatgerichte programmadirecteur mobiliteit die met visie leidinggeeft. Om succesvol te zijn in deze functie hechten we sterk aan een afgeronde studie op minimaal academisch niveau. Tegelijk kun je leunen op meer dan 10 jaar leidinggevende én coachende ervaring aan meer dan 50 hoogopgeleide professionals en op meer dan 10 jaar werkervaring in strategische en complexe mobiliteitsvraagstukken. We zoeken iemand met ruime ervaring (minimaal 7 jaar) in het adviseren van directie en politiek bestuur binnen gemeente (minimaal 100.000 inwoners), provincie of rijksoverheid en een aantoonbaar netwerk binnen het domein mobiliteit.

Last but not least: we zien graag een groot Utrechts hart: je kent de stad en bent graag in contact met Utrechters, bewoners, stakeholders en partner.

Dit is handig om te weten
Enthousiast geworden om als Programmadirecteur Mobiliteit aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan tot en met 15 maart via het online sollicitatieformulier.

Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Irene Willems (https://www.linkedin.com/in/irene-willems-5585225/), manager Opgavesturing, via telefoonnummer 06 2248 6723. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Jan Willem de Boer (https://www.linkedin.com/in/janwillemdeboer/), Recruiter, via telefoonnummer 06 1829 1753. Voor meer informatie over onze organisatie kan je kijken op www.werkenbijutrecht.nl.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Per: 27-02-2020 | 36 uur | n.v.t.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl