Programmamanager Leefbaar Venlo

Gemeente Venlo


Provincie: Limburg
Website: Klik hier
Direct solliciteren: Klik hier

Ben jij de resultaatgerichte en daadkrachtige programmamanager en voeg jij met je heldere visie, persoonlijkheid en ervaring waarde toe aan het programma-managementteam? Beschik jij daarnaast over werkervaring met het inhoudelijk aansturen van complexe programma’s en processen in een politiek-bestuurlijke context?
Is dit jou op het lijf geschreven en lever jij graag een actieve bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het programma, dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een:
Programmamanager Leefbaar Venlo
Fulltime

Gemeente Venlo
Gemeente Venlo, met ruim 100.000 inwoners, staat op een kruispunt in haar geschiedenis en is volop in transitie. We willen ons positief onderscheiden van andere steden en regio’s. Daarin ligt een sterke nadruk op verjonging, vernieuwing en een transformatie naar een economisch sterke en sociale centrumstad in en voor Noord-Limburg. Doel is de inspanningen van de organisatie te richten en goed met elkaar en ook met de buitenwereld, te verbinden.

De programma’s
Venlo werkt met programmasturing. We versterken de inhoudelijke sturing vanuit de volgende robuuste programma’s:

 • Gezond en actief Venlo
 • Leefbaar Venlo
 • Grenzeloos Venlo
 • Welvarend Venlo
 • Centrumstad Venlo
 • Circulaire en duurzame hoofdstad


De programma’s zijn ‘integrale’ programma’s. Ze sluiten aan op de hoofdopgaven uit de strategische visie Venlo 2030. De programma’s zijn 100% dekkend voor alle middelen en activiteiten.

Jouw plek in de organisatie
Je bent lid van het programma-managementteam onder leiding van de directeur strategie & beleid. Je werkt nauw samen met je collega programmamanagers gericht op een integrale sturing. Je bent opdrachtnemer van de algemeen directeur en (gemandateerd) opdrachtgever van de teamleiders voor het programma Leefbaar Venlo. De programmamanager en teamleiders formuleren gezamenlijk de opdrachten gericht op de realisatie van de inhoudelijke opgaven. Als programmamanager ben je dé vertegenwoordiger van het programma naar het college. Daarnaast ben je ook, de exponent (het gezicht) van het programma naar de samenleving.

De opdracht
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van het programma Leefbaar Venlo en samen met de andere programmamanagers voor het geheel van de programma’s.

Het programma Leefbaar Venlo is een breed geformuleerd programma waarin een grote variëteit aan producten, diensten en projecten is ondergebracht. Deze raken veelal direct de leefwereld van de inwoners. Centrale thema’s zijn: dienstbaar, schoon, heel en veilig. Het betreft een veelheid aan begrotingsposten die losse items lijken te zijn, maar voor de mensen in Venlo als één groot geheel voelen. Dat vraagt ambtelijk, maar zeker bestuurlijk om een integrale aanpak. Een hechte samenwerking met de corporaties, de Veiligheidsregio en andere partners is daarbij onmisbaar. Het belangrijkste streven voor dit programma is een betrouwbare overheid zijn die bereikbaar, zichtbaar, transparant en slagvaardig is. Het programma is gestructureerd aan de hand van vijf programmalijnen:

 • Wonen
 • Omgeving
 • Bereikbaarheid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening


Kerntaken van de programmamanager

 • Het (in mandaat) vervullen van de rol van opdrachtgever voor het programma.
 • In interactie met de omgeving continu verbinding leggen met de doelstellingen van het programma, de mogelijkheden van de organisatie en het toetsen van de actuele omstandigheden in relatie tot de effecten op het programma.
 • Het actief monitoren van de voortgang van de levering van producten binnen het programma.
 • Het vertegenwoordigen van het programma (ambtelijk en extern).
 • Het realiseren van publiek ondernemerschap in externe netwerken in relatie tot de programmadoelstellingen.
 • Het actief afstemmen met (leden van) het college over ontwikkelingen (rondom het programma).
 • Het vanuit het programma bijdragen aan de kadernota, programmabegroting, programmarapportages en programmarekening.
 • Het periodiek (laten) meten van effectindicatoren en resultaten.
 • Het initiëren en stimuleren van de ontwikkeling van het programma.


Kwaliteiten van de programmamanager

 • Vermogen om vroegtijdig ontwikkelingen te onderkennen, te duiden en te vertalen naar de lokale dan wel regionale situatie en hierop passend te anticiperen.
 • Persoonlijk leiderschap om, los van hiërarchie, mensen (intern en extern) aan je te verbinden en te committeren aan programmadoelstellingen.
 • Bestuurlijke sensitiviteit; tijdig bestuurlijke afbreukrisico’s onderkennen en hierop anticiperen met de juiste interventies.
 • Stevige gesprekspartner voor het bestuur vanuit autonome verantwoordelijkheid.
 • Transparant in denken, doen en in de communicatie.
 • Creativiteit, kunnen loslaten van bestaande denkkaders waardoor nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan.
 • Maatschappelijk ondernemerschap in de realisatie van het programma.


Functie-eisen

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Beschikt over meerjarige ervaring in inhoudelijke aansturing van complexe programma’s en processen in een politiek-bestuurlijke context waarin de mens centraal staat.
 • Beschikt over een uitgebreid netwerk in het domein, waarbinnen de kern van het programma wordt gerealiseerd. Benut op het juiste moment het netwerk om programmadoelstellingen te bereiken, waarbij het besef aanwezig is om duurzame relaties op te bouwen en te onderhouden.


Essentiële competenties

 • Omgevingsbewustzijn: Concrete en gerichte acties ondernemen om beoogde doelstellingen te behalen of te overstijgen.
 • Netwerken: Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.
 • Politieke sensitiviteit: Zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld; de complexe belangen onderkennen waar stakeholders mee geconfronteerd worden; de politieke haalbaarheid van voorstellen kunnen inschatten.
 • Verantwoordelijkheid: Het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid voor acties van zichzelf, collega`s en de organisatie.
 • Onderhandelen: Optimale resultaten boeken bij gesprekken met tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van het goed houden van de relatie.
 • Regisseren: Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.


Daarnaast zijn de volgende competenties ook van belang voor het invullen van de rol: Resultaatgerichtheid, Overtuigingskracht en Visie.

Ons aanbod

 • Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring van maximaal € 7.524,- (bruto schaal 15) per maand, bij een fulltime dienstverband.
 • Individueel Keuze Budget (van 17,05% van het jaarsalaris).
 • Plaats onafhankelijk werken (in overleg).
 • Flexibele werktijden.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Ruimte voor eigen initiatief.


Solliciteren
Hebben wij jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct via het online sollicitatieformulier onder vermelding van D-20-01. Reageren kan tot en met 8 maart 2020. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 11. Sollicitanten dienen hier rekening mee te houden.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Inlichtingen
Wil jij meer informatie? Neem dan contact op met René van Loon (Directeur) 06-51235945 of Simone van den Eertwegh (HR-adviseur) 06-54759306.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

 

 

 

Per: 25-02-2020 | fulltime | WO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl