Coördinerend beleidsmedewerker veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Provincie: Zuid-Holland
Website: klik hier
Direct solliciteren: klik hier

Coördinerend beleidsmedewerker veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Functieomschrijving
Een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving bevorderen. Dat is jouw doel als coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s. Jij zorgt voor concrete beleidsvoorstellen op het gebied van de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen, waarmee je evenwicht creëert tussen de veiligheid van omwonenden, vervoersactiviteiten met gevaarlijke stoffen en bouwplannen.

Als coördinerend beleidsmedewerker ben je sparringpartner voor collega’s van de afdeling Veiligheid Vervoer Gevaarlijke Stoffen. De onderwerpen binnen deze afdeling hebben vaak een hoge politiek-bestuurlijke gevoeligheid. Vandaar dat je regelmatig Kamervragen beantwoordt, zowel mondeling als schriftelijk. Ook bereid je geregeld overleggen en plenaire debatten in de Kamer voor.

De eerste uitdaging waarmee je als coördinerend beleidsmedewerker te maken krijgt, is het uitvoeren van het project ‘Robuust Basisnet Spoor’. Dit project moet volgend jaar zorgen voor een evenwicht tussen veiligheid van omwonenden, vervoersactiviteiten met gevaarlijke stoffen en de bouwplannen langs de spoorinfrastructuur. Het is een belangrijk project dat in de politieke belangstelling staat en waarbij veel stakeholders betrokken zijn. Denk aan gemeenten, omgevingsdiensten, vervoerders, industrie en de Rijksoverheid. Na afstemming met alle relevante partijen ben jij verantwoordelijk voor het formuleren van concrete beleidsvoorstellen, die moeten leiden tot politieke besluitvorming.

De omgeving waarin je werkt is hectisch. Je weegt continu verschillende belangen die spelen af en stemt veel zaken af met betrokkenen binnen en buiten het departement. Je bent een deskundige gesprekspartner voor overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven.

Jouw taken

 • Je ontwikkelt veiligheidsbeleid voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Je besteedt en stuurt onderzoek aan; bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, Rijkswaterstaat en adviesbureaus.
 • Je interpreteert onderzoeksresultaten en vertaalt uitkomsten in beleid en wet- en regelgeving.
 • Je ondersteunt collega’s met kennis van de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Je ontwikkelt en vereenvoudigt onder andere het Basisnet Spoor. Je zoekt evenwicht tussen veiligheid van omwonenden, vervoersactiviteiten met gevaarlijke stoffen en de bouwplannen langs de spoorinfrastructuur.
 • Je voert onderhandelingen namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onder meer met overheden en het bedrijfsleven.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je bent een ervaren beleidsmedewerker. Je hebt die ervaring opgedaan bij de Rijksoverheid, binnen een provinciebestuur of een gemeente.
 • Je hebt kennis van RO-planvorming en hebt al een netwerk in de RO-wereld.
 • Je hebt brede kennis van vraagstukken die samenhangen met de veiligheid van gevaarlijke stoffen.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
 • Je hebt geen moeite met het aansturen van complexe processen met verschillende betrokken stakeholders, die vanuit diverse belangen aan het proces deelnemen.
 • Je kunt resultaten neerzetten in een overzichtelijk proces gericht op resultaten, waarin partijen zich herkennen en je een stevige basis legt voor de besluitvorming.
 • Je vindt het een uitdaging om in een omgeving te werken die flink in beweging is door modernisering van de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen, en waar onder politieke druk resultaten moeten worden neergezet.
 • Je bent een betrouwbare collega die binnen en buiten de organisatie kennis ophaalt, deelt en verbindt.
 • Je legt eenvoudig contacten en bouwt makkelijk een netwerk op met interne en externe partijen zoals het bedrijfsleven, overheden, kennisinstituten en adviesbureaus, en onderhoudt deze ook.
 • Je toont initiatief, gaat voor resultaat en bent je bewust van je omgeving.
 • Je hebt overtuigingskracht, kunt knopen doorhakken en kent de politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 13
Maandsalaris: Min €4.168 – Max. €6.249 (bruto)
Dienstverband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Digitaal solliciteren
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

 

Per: 13-11-2019 | 36 uur | WO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl