Planoloog / beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

Gemeente Schiedam Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid


Provincie: Zuid-Holland
Website: www.schiedam.nl
Direct solliciteren: klik hier

Planoloog / beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

32-36 uur per week

Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt ruim 78.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven en door het lef te hebben om onnodige bureaucratie overboord te doen.

Wil jij werken in een organisatie waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap? Misschien ben jij wel de collega die wij zoeken!

Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid
Stadsontwikkeling voert regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Schiedam. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van integrale ruimtelijke visies en uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische visie en beleidsontwikkeling en de vertaling van strategisch beleid in ruimtelijke plannen (omgevingsvisie, omgevingsplannen). Binnen het team werken de vakdisciplines Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid, Stedenbouw en Landschap, Mobiliteit, Wonen en Planjuridische Zaken samen. Binnen de vakdiscipline Ruimtelijke Ordening zijn twee planologen werkzaam.

Wat ga je doen?
We werken aan een breed opdrachtenpakket met een scala aan opdrachten in een stad waar veel interessante ontwikkelingen spelen. Als planoloog/beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling heb je te maken met opgaven op een hoger schaalniveau en werk je een deel van je tijd ook aan opgaven op deelgebieden binnen de stad.

Je ontwikkelt als planoloog in samenwerking met anderen samenhangend beleid en geeft adviezen op het terrein van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus, met nadruk op de stedelijke en regionale schaal. Je hebt gevoel voor de doorvertaling naar lagere schaalniveaus en de uitvoering.
Belangrijkste taken:

 • Als beleidsadviseur draag je op een hoger schaalniveau (de stad en de context in het grotere verband) bij aan de vormgeving van visies en integraal ruimtelijk beleid
 • Je vertegenwoordigt Schiedam in regionale samenwerkingsverbanden
 • Schiedam is net gestart met het ontwikkelen van een nieuwe Stadsvisie/omgevingsvisie. Daarin lever je een actieve bijdrage
 • Je houdt de samenhang tussen onderdelen van het ruimtelijk-functionele beleid in het oog en legt verbindingen met andere beleidskaders
 • Ontwikkelingen op het gebied van klimaat(adaptatie), duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid vertaal je door in ruimtelijke visies, plannen en kaders
 • Je vertaalt beleid naar agenda’s en programma’s op het gebied van verstedelijking, draagt bij aan de economische ontwikkeling en aan de gemeentelijke begrotingsprogramma’s
 • Je adviseert bij complexe ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingsprojecten
 • Schiedam werkt steeds meer samen met de stad. Jij bewaakt het evenwicht in de diverse belangen
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en adviseert de wethouder op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling

Wat breng je mee?

 • Bij voorkeur een relevante academische opleiding op het gebied van sociale geografie, planologie of vergelijkbare richting
 • Gewend te werken in interdisciplinaire teams
 • Bekend met relevante wettelijke kaders en regelgeving (omgevingswet)
 • Klantgericht, maar met een duidelijke visie op de opgaven
 • Een netwerker die de belangen van de gemeente in de regio behartigt en samenwerkt met partners uit de samenleving en de interne organisatie
 • Bij voorkeur ervaring met nieuwe vormen van participatie
 • Een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke verhoudingen en je bent een teamspeler die houdt van aanpakken en je bent sterk in organiseren en samenwerken
 • Je communiceert helder en je bent creatief en stressbestendig

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,00 bruto per maand (schaal 11) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor een jaar.

Overige vragen, reageren? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Pieter Jan Dullaart, teammanager, telefoon 010 – 219 1420 of Saskia van Walwijk, planoloog, telefoon 010 – 219 1774. Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan vóór 16 september 2019 via www.schiedam.nl/vacatures.

 

Per: 20-08-2019 | 36 uur | WO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl