Adviseur Ontwikkeling en Grondzaken

Provincie Zuid-Holland


Provincie: Zuid-Holland
Direct solliciteren: klik hier

Adviseur Ontwikkeling en Grondzaken
36 uur | Den Haag

Ben jij de adviseur met kennis van vastgoed, strategisch inzicht en heb je ervaring met opstellen van realisatiestrategieën, werk je graag aan complexe opgaven op het gebied van ruimte en economie, verstedelijking, groen en infrastructuur? Wil je ons team van adviseurs en planeconomen binnen de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken versterken?

Over de provincie Zuid-Holland
Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomd die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde polderlandschappen met historische dorpskernen en van moderne architectuur en toonaangevende musea.

Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dat soort vragen.

Afdeling Ontwikkeling en Grondzaken
De afdeling is expert op het gebied van planeconomie (financieel economische haalbaarheid van ruimtelijke projecten) en vastgoed.
De afdeling levert een bijdrage aan de succesvolle realisatie van provinciale beleidsopgaves. Dit doen we door te adviseren over ruimtelijke beleidsvoorstellen en realisatiestrategieën, en door het zorgdragen van de uitvoering daarvan.

Naar een opgavegerichte organisatie
De provincie wil in toenemende mate samen met partners het verschil maken in de maatschappelijke opgaven. De maatschappelijke opgaven zijn leidend en bepalen wat er nodig is en wat we daar als provincie aan kunnen bijdragen. Dat vraagt om een alerte, ondernemende en flexibele houding. Om namens de provincie buiten het verschil te maken, moet je als medewerker niet alleen verstand hebben van je eigen vak, maar weet je op hoofdlijnen ook wat er speelt op andere domeinen (van beleid tot uitvoering).

Om dit mogelijk te maken is de organisatiestructuur van de provincie de afgelopen jaren veranderd van een sterk hiërarchische, top down structuur naar een meer dienend model van leiderschap, waarin eigen verantwoordelijkheid centraal staat en medewerkers vanuit hun thuisbasis c.q. afdeling flexibel ingezet worden op de opgaven die op dat moment relevant zijn. Als nieuwe collega voel jij je thuis in de dynamiek die de ontwikkeling naar een meer opgavegerichte organisatie met zich meebrengt. Je staat open voor een flexibel werkpakket. De afdeling Ontwikkeling en grondzaken vormt met de afdeling Water en Groen een personele unie met o.a. een gezamenlijk managementteam. Daarnaast wordt gekeken of kennisvelden elkaar kunnen versterken.

Wat ga je doen?
Binnen OGZ zoeken wij een adviseur die in een breed pakket van opgaves adviseert. De nadruk ligt op verstedelijking, ontwikkeling van bedrijventerreinen, infrastructuur en natuurrealisatie. Zowel als adviseur als in de uitvoering hou je rekening met en draag je bij aan doelen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en de energietransitie. De projecten waaraan je werkt zijn verschillend van aard, omvang, complexiteit en samenwerkingsconstructie.

Om je een aantal voorbeelden te geven:

1. Voor een provinciale weg die aangelegd of verbreed gaat worden, moet vaak grond aangekocht worden. Jij adviseert over de realisatiestrategie en stelt zonodig een businesscase op zodat een goed onderbouwd besluit wordt genomen en slagvaardig de uitvoering wordt opgepakt.

2. De Provincie Zuid-Holland staat voor een omvangrijke woningbouwopgave. In stedelijke gebieden worden verschillende functies getransformeerd naar woningbouw of vinden integrale ontwikkelingen plaats. Je adviseert gemeenten over de ontwikkelstrategie en de financiële kant daarvan. Je zet dan vooral je expertise op planeconomie in.

3. Economisch beleid houdt zich onder andere bezig met werklocaties zoals bedrijfsterreinen. Je adviseert op strategisch niveau over realisatie en ontwikkeling van locaties.

4. Op gebied van natuurrealisatie heeft de provincie ook nog een forse opgave. Je adviseert de programmamanagers van de provincie over de grondaankoopstrategie en maakt de benodigde businesscases.

 

Het takenpakket waarvoor je verantwoordelijk bent ziet er verder zo uit:

 • Je werkt als adviseur aan grondstrategische en planeconomische vraagstukken.
 • Je werkt in de rol van adviseur maar ook projectleider/behandelend ambtenaar aan herontwikkeling en gebiedsontwikkelingen.
 • Je stelt business cases op, adviseert over te nemen risicobeheersingsmaatregelen, maakt kosten-batenanalysen en adviseert over realisatiestrategieën.
 • Je ontwikkelt kennis op het vakgebied en stemt deze af binnen het team advies en planeconomie.
 • Je onderhoudt een netwerk in het vakgebied en met stakeholders.
 • Je draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisdeling op het vakgebied. Daarnaast draag je bij aan een innovatieve aanpak binnen de provincie
 • Je neemt initiatief bij het vertalen van beleid naar uitvoering, bijvoorbeeld over de grote binnenstedelijke bouwopgave.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe instrumenten.

Wat neem je mee?
Herken jij je in onderstaande kennis en vaardigheden?

 • Je beschikt over een afgeronde relevante HBO- of universitaire opleiding op het gebied van vastgoed of vergelijkbare opleiding.
 • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als adviseur in gebiedsprocessen of gebiedsontwikkeling of in een vergelijkbare functie en/of vergelijkbaar werkveld.
 • Je bent onafhankelijk, stressbestendig, neemt graag initiatief en bezit goede contactuele vaardigheden.
 • Je bent in staat effectief en proactief te opereren in een politieke/bestuurlijke omgeving waarin je als stevige adviseur optreedt en soms ook tegengeluid durft te laten horen.
 • Je bent omgevingsbewust; je bent in staat win-win situaties te creëren en dit vertaal je naar concrete overeenkomsten of deals.
 • Je beschikt over goede contactuele vaardigheden, hebt strategisch inzicht, je bent stressbestendig en neemt initiatief.
 • Je bent een teamspeler en in staat om goed samen te werken.

Wat krijg je van ons?
Niet alleen onze functies zijn interessant, ook onze arbeidsvoorwaarden. We bieden een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een 36-urige werkweek, flexibele werktijden, studiefaciliteiten en fitnessfaciliteiten. Je hebt de beschikking over een individueel keuzebudget (IKB) waardoor verschillende op geld te waarderen arbeidsvoorwaarden kunnen worden omgezet in een budget dat door jou vrij te besteden is. Verder krijg je bij ons een marktconform salaris en hebben we een prima pensioenregeling. Als jij je ontwikkelt, is dat ook goed voor de provincie. Daarom bieden wij je ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

Salaris maximaal € 4.696,60 bruto per maand op basis van schaal 11.

Contact
Voor vragen over de inhoud van de vacature: Stephon van der Hulst (hoofd Ontwikkeling en Grondzaken), 06-52401454 of Sjoerd Lubbers (coördinator advies en planeconomie OGZ), 06-55449388.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure: Nicole de Laender (Recruiter), 070-4416543.

Klik op de sollicitatiebutton om direct te solliciteren!

 

Per: 28-03-2019 | 36 uur | HBO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl