Senior Beleidsadviseur Verkeer en Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam


Provincie: Noord-Holland
Website: klik hier
Direct solliciteren: klik hier

Senior Beleidsadviseur Verkeer en Openbare Ruimte
32 uur
Vacaturenummer: 19030003
Vakgebied: Advies/beleid


Amsterdam is populair. De komende jaren groeit de stad verder en wordt het straatbeeld nog drukker. Economie en toerisme zitten in de lift. Het aantal inwoners neemt elk jaar flink toe. Wil jij bijdragen aan een bereikbaar en leefbaar Amsterdam? Heb je affiniteit met verkeerskundige vraagstukken aangaande de bereikbaarheid van de stad? Ben jij analytisch sterk genoeg om creatieve oplossingen te bedenken voor een gezonde ontwikkeling van de mobiliteit en kwaliteit van de openbare ruimte? Heb jij voldoende impact om anderen voor je te winnen en te overtuigen van jouw ideeën? Ben jij ten slotte ook die slimme aanpakker die ideeën kan vertalen in concrete maatregelen? Dan ben jij de collega die wij zoeken om ons team te komen versterken.

De functie
Als senior beleidsadviseur werk je mee aan het beleid over het beperken van het gebruik van de kades en bruggen door zwaar verkeer. Dat is hard nodig, want we willen de stad veilig en leefbaar houden en voorkomen dat er kades en bruggen bezwijken.

Het beleid zal gevolgen hebben voor o.a. de stedelijke logistiek, de touringcars, het openbaar vervoer, de afval- en grondstoffeninzameling, het parkeren, UNESCO waarden, en de autoluwe opgave in de stad.
Op basis van onderzoek en analyse, en in samenspraak met alle stakeholders zoek je naar duurzame oplossingen voor dit complexe vraagstuk. Je adviseert het bestuur over de verschillende oplossingen en draagt mede zorg voor de uitvoering van de plannen.

Je gaat in een nieuw multidisciplinair (beleids)team werken dat intensief gaat samenwerken met de teams op de bovengenoemde beleidsterreinen en met de andere teams (o.a. assetmanagement en verkeersmanagement) die zich binnen de gemeente bezig houden met de instandhouding van de kades en bruggen.
Binnen het nieuwe team wordt je verantwoordelijk voor de uitvoering van deelopdrachten die je samen met de senior+ beleidsadviseur formuleert. Naast de uitvoering van deze deelopdrachten beantwoord je (politieke) vragen, moties en amendementen over dit onderwerp.

De komende tijd ga je o.a. aan de slag met

 • Het uitvoeren van deelopdrachten voor circa 10 beleidsopgaven voor het ontlasten van kades en bruggen.
 • Adviseren over nieuw beleid over het beperken van het gebruik van de kades en bruggen door zwaar verkeer.
 • Het multidisciplinaire team mede helpen vorm te geven.


Wij vragen

 • Een afgeronde opleiding op hbo-niveau, bij voorkeur in de ruimtelijke sector.
 • Minstens 7 jaar ervaring in de bestuurlijke advisering.
 • Ervaring in het aansturen/realiseren van verschillende beleidsproducten.
 • Goed kunnen presteren onder werkdruk.
 • Goed kunnen schakelen tussen het strategische niveau en het uitvoeringsniveau.
 • Ervaring met (groeps)gesprekken met branches, kennisinstellingen, individuele bedrijven.


Competenties 

 • Analytisch vermogen in combinatie met inventiviteit en resultaatgerichtheid.
 • Proactief handelen, initiatief nemen.
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Overtuigingskracht en het vermogen om te verbinden.
 • Omgevingsbewustzijn, goed kunnen samenwerken.


Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.022,- en maximaal € 5.520- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.


De organisatie
Achtergrond
De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van in totaal zo’n 1600 bruggen en 600 kilometer kades en oevers. Deze civiele constructies zijn essentieel voor de bereikbaarheid van de stad en worden zeer intensief gebruikt. Vaak vele malen intensiever dan waarvoor deze oorspronkelijk ontworpen zijn. Veel van de bruggen en kades zijn meer dan 100 jaar oud en aan het einde van hun levensduur.

Op een aantal plekken in de stad heeft de gemeente reeds maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat constructies bezwijken en de veiligheid van gebruikers te waarborgen. Denk daarbij aan het plaatsen van hulpconstructies bij kademuren, zoals bij de Geldersekade, en het opheffen van parkeerplaatsen of kappen van bomen langs grachten. Maar ook door het afsluiten of het versneld vervangen van bruggen. Een structurele en samenhangende aanpak van de kades en bruggen is daarom noodzakelijk en urgent.

De Dienst Verkeer & Openbare Ruimte, onderdeel van het cluster Ruimte en Economie, draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten. Met onder meer als ontwikkelopgave:

 • Beleid en onderzoek.
 • Integrale stedelijke programmering.
 • Gemeente brede invoering van assetmanagement.
 • Gebruiksmanagement, het optimaal gebruik van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.


Binnen de Dienst V&OR zorgt de afdeling Kennis en kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en kaders weet hoe de stad beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Kennis en kaders werkt evidence based, integraal, schakelt strategisch tussen stad en regio en zorgt ervoor dat het beleid echt werkt.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 10 april 2019 via het online sollicitatieformulier onder vermelding van senior Beleidsadviseur V&OR - 19030003. Of kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze organisatie. 

Let op: deze vacature staat zowel intern als extern uit. De voorrangsregels worden in acht gehouden! Verplichte mobiliteitskandidaten hebben voorrang op interne kandidaten en interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Rob Smiers, bereikbaar op telefoonnummer 06 20 63 39 37 of per mail r.smiers@amsterdam.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Per: 26-03-2019 | 32 uur | HBO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl