Junior Projectleider Grondzaken

Gemeente Amsterdam


Provincie: Noord-Holland
Website: klik hier
Direct solliciteren: Klik hier

Junior Projectleider Grondzaken

Het zal je niet ontgaan zijn, Amsterdam groeit, Amsterdam bouwt en Amsterdam is in ontwikkeling! Om dat verder te realiseren is Grond en Ontwikkeling op zoek naar een enthousiaste junior projectleider grondzaken die ons team komt versterken.

De functie
Je komt te werken aan uitdagende en afwisselende gebiedsontwikkelingsprojecten. Als onderdeel van een multidisciplinair team, werk je onder leiding van een projectmanager. Vanuit Grond & Ontwikkeling ben jij, vaak samen met een (senior) projectleider de trekker om alle grondzaken in een project te organiseren. Dit doe je in teamverband met een of meerdere planeconomen en erfpacht- uitgevers die jij aanstuurt. Jij fungeert als verantwoordelijk aanspreekpunt en zorgt voor een goede communicatie en juridisch financiële afhandeling van alle grondzakelijke aspecten, zoals contractbeheer en tenders begeleiden.

Door de diversiteit in projecten met ieder hun eigen context en uitdagingen wordt van onze projectleiders verwacht dat zij vakmanschap en ondernemerschap tonen en dat zij creatief en flexibel zijn. Zij werken aan projecten met een hoog politiek, maatschappelijk en financieel-economisch afbreukrisico, waar het werkveld zich op het scheidsvlak tussen publiek en privaat bevindt.

Kortom; een geweldig interessante, inhoudelijke, én verantwoordelijke baan!

De projectleiders grondzaken zijn de spil van de grondproductie en vastgoedontwikkeling en houden zich bezig met onder meer:

 • Planvorming van projecten.creat
 • Ontwikkelingsovereenkomsten en erfpachtcontracten.
 • Grond-, transformatie- en kavelexploitaties en grondprijsonderhandelingen.
 • Tenders op de markt brengen.
 • (laten) Leveren van bouwrijpe grond.

In deze functie vervul je verschillende rollen:

 • Projecttrekker.
 • Contractvormer.
 • Onderhandelaar.
 • Financieel expert.
 • Procesmanager bouw- en woonrijp maken.

Aangezien Grond & Ontwikkeling in de gebiedsontwikkeling projecten zowel als opdrachtgever áls opdrachtnemer optreedt, wordt er ook van je verwacht dat je als onafhankelijke adviseur optreedt.

Werkzaamheden

 • Je behartigt de zakelijke (financieel en juridische) belangen van de gemeente.
 • Je adviseert bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen waarbij aandacht is voor het evenwicht tussen financiële haalbaarheid en kwaliteit.
 • Je voert gesprekken en onderhandelingen met ontwikkelende partijen.
 • Je bewaakt en rapporteert over de voortgang aan projectmanager/(senior) projectleider grondzaken.
 • Je stuurt je eigen deel van de projectorganisatie aan.

Wij vragen

 • Wo-werk- en denkniveau, met minstens een afgeronde hbo-opleiding. Hierbij te denken valt aan een studierichting in planologie, sociale geografie, bouwkunde, bestuurskunde, (bedrijfs-) economie of rechten.
 • Tussen de 2-5 jaar relevante werkervaring.
 • Ervaring met projectmatig werken is een pre.
 • Affiniteit in de gebieds- en vastgoedontwikkeling.
 • Affiniteit met financieel-economische of privaatrechtelijke aspecten van ruimtelijke plannen is een pre.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Een zakelijke en integere houding ten aanzien van opdrachtgevers.

Competenties
Wij zoeken een ondernemende en creatieve persoonlijkheid die gericht is op samenwerking en een proactieve houding inneemt.

Verder:

 • ben je communicatief vaardig;
 • heb je een goed analytisch en organisatorisch vermogen;
 • ben je een doorzetter, resultaat- en kwaliteitsgericht;
 • werk je zelfstandig en pragmatisch, toon je initiatief en verantwoordelijkheid en zet je graag de puntjes op de spreekwoordelijke i;
 • houd je er persoonlijk alsmede zakelijk ethische normen op na en toon je integriteit en eerlijkheid in het contact met anderen en ga je daar adequaat mee om.

De functie vraagt ook een inhoudelijke en hands-on aanpak!

Wij bieden

 • Het betreft een vaste aanstelling met 1 jaar bij wijze van proef.
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.080,- en maximaal € 4.541,- bruto per maand (salarisschaal 10A) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.

Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 onderdelen met een grote diversiteit aan onderwerpen.

Eén daarvan is Grond en Ontwikkeling. Met ruim 350 medewerkers voeren wij regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding.

Bovendien berust het beheer van het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam bij Grond en Ontwikkeling. De organisatie heeft hierdoor een sterk financieel en ook juridische getinte kant.

Grond en Ontwikkeling kent twee pijlers van producten en diensten voor de stad, op het gebied van wonen en werken. Dat zijn Gebiedsontwikkeling en Transformatie enerzijds en Erfpacht en Uitgifte anderzijds. Gebiedsontwikkeling en Transformatie richt zich op het ontwikkelen en bouwen in de stad. Erfpacht en Uitgifte van grond beheert de erfpachtcontracten in de stad en sluit nieuwe contracten voor.

De afdeling Projectleiding werkt projectmatig in opdracht en is facilitair ingesteld. Opdrachtgevers zijn de interne afdeling Gebiedsontwikkeling en Transformaties, de stadsdelen en de regio. De projectleiders grondzaken werken als opdrachtnemer in de projecten en werken aan diverse projecten, bijvoorbeeld de Zuidas, Sloterdijk en IJburg. Bij de afdeling Projectleiding werken nu circa 60 projectleiders. Op bijeenkomsten en trainingen wordt kennis gedeeld en bijgebracht waardoor je aangesloten blijft en die expertise kan toepassen op je eigen project.

De Projectleider Grondzaken is vanuit Grond & Ontwikkeling de trekker om alle grondzaken in een project te organiseren. De Projectleider grondzaken fungeert als verantwoordelijk aanspreekpunt voor de opdrachtgever en zorgt voor een goede communicatie en juridisch financiële afhandeling van alle grondzakelijke aspecten. De projectleider zorgt voor de interne afstemming van G&O ten aanzien van kaders en adviezen. De projectleider grondzaken voert onderhandelingen en als spil van de grondproductie en vastgoedontwikkeling houdt hij of zij zich onder meer bezig met planvorming van projecten (‘rekenen en tekenen’), ontwikkel strategieën en contractvorming. Daarnaast brengt hij of zij tenders op de markt.

Grond en Ontwikkeling is gevestigd op het Weesperplein, echter projectteams kunnen ook op andere locaties in de stad werkzaam zijn.

Sollicitatieprocedure
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Bart van Woudenberg, Accountmanager Markt & Capaciteit, per email: bart.van.woudenberg@amsterdam.nl. Of bezoek de website www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze gemeente.

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 13 januari 2019 via het online sollicitatieformulier onder vermelding van Junior Projectleider Grondzaken - 18120189.

Een assessment en/of TMA kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Per: 31-12-2018 | 36 uur | HBO

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl