Juryvoorzitter Rob van Gijzel heeft als voormalig burgemeester van Eindhoven en oud-Kamerlid, veel bestuurlijke ervaring. Hij is ook voorzitter geweest van de Samenwerkingstafel Middenhuur die in opdracht van minister Blok een aantal aanbevelingen heeft gedaan om het middenhuursegment  te versterken.

Rob van Gijzel

Rob van Gijzel

Juryvoorzitter Rob van Gijzel heeft als voormalig burgemeester van Eindhoven en oud-Kamerlid, veel bestuurlijke ervaring. Hij is ook voorzitter geweest van de Samenwerkingstafel Middenhuur die in opdracht van minister Blok een aantal aanbevelingen heeft gedaan om het middenhuursegment  te versterken. In het eindrapport ‘Samen bouwen aan Middenhuur’ benadrukt hij het belang om op lokaal niveau tot afspraken te komen over het realiseren van meer middenhuurwoningen. Daarnaast zijn in het rapport ook aanbevelingen opgenomen om op landelijk niveau de regelgeving aan te passen en om meer ruimte te creëren voor het middensegment.

Edwin Buitelaar

Edwin Buitelaar is senior onderzoeker en programmaleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en bijzonder hoogleraar grond en gebiedsontwikkeling aan de Universiteit van Utrecht. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het functioneren van de grondmarkt, het grondbeleid en gebiedsontwikkeling. Daarbij besteedt hij aandacht aan zowel de juridisch-planologische als de financieel-economische kant. Edwin is zodoende goed thuis in de middenhuurmaterie.

Stadszaken
Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl