Seminar: Regie bij energietransitie

Datum: donderdag 1 februari 2018 donderdag 1 februari 2018

Locatie: Amersfoort

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Congressen & events

De energietransitie legt een extra druk op de toch al schaarse ruimte, binnen en buiten de stad, boven en onder de grond. Gemeenten en provincies moeten de energietransitie ruimtelijk faciliteren op basis van een brede visie. Maar hoe precies, en met wie? Daarover gaat het ROm-seminar ‘Regie bij energietransitie’ op donderdag 1 februari om 13 uur op de ROm-redactie in Amersfoort. U wordt door praktijkdeskundigen bijgepraat over de opgave die ons te wachten staat en hoe u energietransitie ruimtelijk kunt faciliteren.

U leert:

  • Welke uitdagingen uit het Energieakkoord en het Klimaatakkoord op het bordje van de regio en de gemeente liggen;

  • Hoe u toewerkt van een kwantitatieve doelstelling naar een concrete energievisie;

  • Hoe u daarbij optimaal samenwerkt met netleveranciers, bedrijven, buurgemeenten en de omgeving;

  • Van visie naar praktijk: hoe u de energietransitie ruimtelijk kunt faciliteren.

 

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop

 

13.30 uur
Het energieakkoord doorvertaald naar uw regio of gemeente, en hoe ver we zijn aan het begin van 2018
Borgingscommissie Energieakkoord doet verslag (Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Gelderland)

 

14.00 uur
Energietransitie als regionale economische opgave
Arjen Donkersloot – Buck Consultants International

 

14.30 uur

Praktijkcasus 1 Koploper Dronten – energietransitie als regionale opgave
Ite Meints – programmamanager duurzaamheid, Dronten
Dronten in Flevoland heeft een behoorlijk ambitieuze agenda voor de energietransitie. Ite Meints, planoloog en programmamanager van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente, legt uit hoe Dronten programmatisch werkt aan duurzaamheid over de volle breedte en hoe zij dat in nauwe samenspraak doet met de regio en met andere spelers.

 

15.00 uur
Praktijkcasus 2 Aardgasloos Eindhoven – Netbeheerder als aanjager van energietransitie
Gerja Koldenhof, strateeg Duurzaamheid en Innovatie bij Stedin Netbeheer B.V.
Uitwisseling tussen leveranciers en producenten blijft een belangrijke kern van de energie-economie, al kunnen rollen van het ene moment op het ander moment omkeren. Gerja Koldenhof, strateeg Duurzaamheid en Innovatie bij Stedin, over de nieuwe rol van netbeheerders, samenwerking tussen netbeheerders onderling en de cruciale rol van de (gemeentelijke) overheid als energieregisseur.

 

15.30 uur
Praktijkcasus 3 Energietransitie als ruimtelijke opgave
Johan van de Heijning – Antea Group
Wat zijn de ruimtelijke implicaties, zowel op de korte als de middellange termijn, en hoe kunnen provincies, regio’s en gemeenten daar met het bestaande RO-instrumentarium op inspelen. Aan de orde komt ook hoe het Nationaal Perspectief Energie & Ruimte hierbij kan helpen.

 

16.00 uur
Werken met het Dashboard Energietransitie
Aan de slag met het Dashboard Energietransitie dat Antea Group samen met Nedgraphics en Imagem ontwikkelt. Met het dashboard wordt energietransitie van visie via programma naar uitvoering inzichtelijk en voelbaar door zelf aan de slag te gaan met het samenstellen van een programma om een gemeente energieneutraal te maken.

 

16.30 uur
Einde seminar

 

DIT SEMINAR IS =VOL= AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK.
Op de hoogte blijven van onze seminars? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

 

Datum: donderdag 1 februari 2018
Waar: Redactie ROm & Stadszaken.nl, Paulus Borstraat 41, Amersfoort (direct achter station Amersfoort).
Voor wie: beleidsmedewerkers en professionals in de ruimtelijke ordening en op milieugebied, bestuurders, ondernemers
Kosten: 100 euro, 50 euro voor abonnees ROm en ander uitgaven van ELBA\REC

 

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl