EXCURSIE KLIMAATBESTENDIGE STAD NIJMEGEN

Datum: dinsdag 7 november 2017

Tijd: 10.30 - 16.00 uur

Locatie: Stadhuis Nijmegen (Burchtstraat)

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Masterclasses

Aanmelden: Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Klik hier om u aan te melden voor de reservelijst.


De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Mede omdat in 2020 beleid hiervoor moet zijn ontwikkeld. Hoe ga je met deze grote opgaven aan de slag? Op dinsdag 7 november 2017 vindt er in Nijmegen een excursie plaats langs diverse voorbeelden die klimaatadaptatief zijn ontwikkeld. Het gaat hierbij om grootschalige projecten en kleinschalige activiteiten. Nijmegen is een voorbeeld stad als het gaat om klimaatadaptatie en is daarnaast European Green Capital 2018.

De centrale vraag van deze dag is: Hoe geeft Nijmegen vorm aan vergroening, in samenhang met ontstening (Operatie Steenbreek), afkoppelen regenwater, bestrijden van hitte-eilanden maar ook, en zeker niet onbelangrijk, het vergroten van kwaliteit van het woonmilieu? We bezoeken onder begeleiding van twee experts van gemeente Nijmegen een aantal interessante projecten.
 

OCHTENDWANDELING
Benedenstad: Het centrum van Nijmegen heeft een vlak gedeelte (winkelcentrum) en een hellend gedeelte (Benedenstad met stenige hofjes). In de Benedenstad vindt nu veel vergroening plaats met geveltuintjes, gevelgroen, omvorming van stenige hofjes in parkjes. Ook de Waalkade krijgt een veel groener uiterlijk in 2018 en in datzelfde jaar opent het nieuwe natuur- en bezoekerscentrum De Bastei haar deuren. Aan de overzijde van de Waal ligt het Rivierpark Nijmegen (stadseiland en nevengeul), resultaat van het in 2016 opgeleverde klimaatadaptatie-project.


BUSTOUR LANGS DIVERSE WIJKEN
Nijmegen-west: Hier liggen vooroorlogse dichtbebouwde volkswijken met weinig groen. In het Waterkwartier is een nieuw parkje (Spechtstraat) aangelegd om te voldoen aan de Nijmeegse groennorm (0,5 ha groen binnen 300m van elk huis). In de wijk Wolfskuil voert de woningbouwcorporatie grootschalige nieuwbouw en renovatie uit met een mooie groenstructuur.

Nijmegen-midden: Ook hier liggen dichtbebouwde wijken met weinig groen. Diverse woningbouwprojecten (Rozenbuurt), herinrichtingen van straten en groeninitiatieven zorgen voor een betere leefomgeving. Bewoners onderhouden het kleinschalige groen voor hun deur. 

Hatert: Dit is een van de eerste naoorlogse wijken met veel groen (stempelwijk). Deze wijk aan de voet van de stuwwalhelling kende veel rioolproblemen. Daardoor heeft deze wijk een eigen regenwaterbergingsopgave. In 10 jaar tijd zijn vele gebouwen en straten afgekoppeld. Het proces met de bewoners leidde tot steeds betere en ook groenere oplossingen, met als mooiste voorbeeld de aanleg van Parkzoom Hatert.

Nijmegen-oost: Deze wijk ligt op de helling van de stuwwal en krijgt bij elke zware regenbui veel water te verwerken. Dat leidt soms tot wateroverlast. Samen met de bewoners en de woningbouwcorporaties neemt de gemeente Nijmegen afkoppelmaatregelen. Maar ook worden vele groenprojecten opgezet door de bewoners (o.a. vlindertuin).
 

PROGRAMMA (CONCEPT)
• 10.00 uur: Inloop
• 10.30 -11.00: Algemene inleiding door de gemeente Nijmegen over de klimaatbestendige stad, Green Capital en introductie programma; 
• 11.00 - 12.30: Rondwandeling door Benedenstad en Rivierpark Nijmegen;
• 12.30 - 13.30: Pauze en lunch op het stadseiland
• 13.30 - 16.00: Bezoek aan bovenstaande projecten. Bij de projecten geeft de gemeente Nijmegen vanuit de bus en wandelend een toelichting.
• 16.00: Afsluiting
 

VRAGEN DIE DEZE DAG CENTRAAL STAAN:
• Wat kunnen Nederlandse gemeenten leren van Nijmegen als het gaat om het duurzaam en klimaatbestendig inrichten met groenblauwe maatregelen?
• Maak je met groen blauwe maatregelen hét verschil als het gaat om klimaatadaptatie?
• Hoe klimaatbestendig zijn de projecten ingericht? En hoe onderscheiden de projecten zich daarin t.o.v. andere Nederlandse voorbeelden?
• Zijn er nieuwe coalities gevormd bij de projecten die bezocht worden, tussen bewoners, maar ook met verzekeraar, gemeenten, bedrijfsleven? Zo ja hoe? En zo nee, wat zijn eventuele mogelijkheden?


AANMELDEN
Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. U kunt zich nog aanmelden, maar u wordt op de reservelijst geplaatst. Klik hier om u aan te melden voor de reservelijst.

Kosten: € 350 ,- excl. btw (inclusief lunch)
Locatie: Stadhuis Nijmegen (Burchtstraat)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Louwen, w.louwen@elba-rec.nl, tel. 06 414 210 79.

Deze dag wordt georganiseerd door:

    

 

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl