Datum: dinsdag 2 juni 2020

Tijd: 15:00

Locatie: n.v.t.

Categorie/thema: ECONOMIE

Vorm: Congressen & events

Op 2 juni om 15.00 uur organiseren Stichting Steenbreek, NL Greenlabel en Cobra Groeninzicht het Webinar: Nationale Tuincheck biedt kansen voor gemeenten. Dit webinar is bedoeld voor professionals en gaat in op de wijze hoe zij tuinbezitters kunnen stimuleren om de tuin te ontstenen en te vergroenen.

De ‘Versteningkaart’ van Cobra Groeninzicht en de ‘Nationale Tuincheck’ van NL Greenlabel, Stichting Steenbreek, Vogelbescherming en Tuinbranche Nederland zijn praktische en concrete tools die gemeenten, provincies, waterschappen en bedrijfsleven hiermee kan verder helpen.
 
Voormalig weervrouw en huidig Steenbreekambassadeur Margot Ribberink heet iedereen welkom en vertelt kort over de noodzaak van meer groen in de tuin en het openbaar groen.
 
Voor Stichting Steenbreek heeft Cobra Groeninzicht de verstening en vergroening van alle tuinen van Nederland in kaart gebracht. Hiervoor gebruikt Cobra Groeninzicht onder andere satellietbeelden en luchtfoto’s. Van elke pixel, ter grootte van een stoeptegel, kunnen zij nauwkeurig berekenen wat het percentage verstening en vergroening is. Hiervan maken zij weer samenvattingen per tuin, buurt, wijk, gemeente enz. Joost Verhagen van Cobra Groenzicht vertelt in 15 minuten hoe zij dit bestand maken en wat de nauwkeurigheid daarvan is.
 
Als bekend is waar de buurten liggen met veel steen in de tuinen kan de app van de Nationale Tuincheck een middel zijn om mensen enthousiast te krijgen om hun tuin duurzamer en groener in te richten. Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel vertelt vervolgens in 15 minuten hoe deze app werkt. De app leidt de tuinbezitter langs een aantal vragen over bijvoorbeeld versteningsgraad, wateropvang, biodiversiteit en gebruik van pesticiden. Hoe meer gemeenten het gebruik van de Nationale Tuincheck onder bewoners stimuleren, hoe nauwkeuriger het inzicht ontstaat in de mate waarin burgers bezig zijn om hun tuin klimaatadaptief en biodivers te maken. Met dat inzicht kunnen beleidsmakers op maat oplossingen aanbieden om de inwoners van hun gemeente hiermee te helpen.
 
Na de bovenstaande twee inleidingen is er o.l.v. Margot Ribberink tijd voor discussie en voor het beantwoorden van vragen.

Praktisch

Datum: 2 juni
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Kosten: Deelname is gratis (limiet van 100 personen: log 2 juni op tijd in om erbij te zijn!)
Medium: Webex. Je ontvangt op 2 juni om 9.00 uur via de e-mail een aanmeldlink en technische instructies
Aanmelden kan via deze link.

Foto openingsbeeld: Christo Anestev, Pixabay 

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl