Datum: vrijdag 10 april 2020

Locatie: n.v.t.

Categorie/thema: KLIMAAT

Vorm: Congressen & events

Hoe pakken overheden vergroening aan? Op welke vlakken mist kennis? En waar is behoefte aan? Het zijn enkele vragen waar Stichting Steenbreek ter gelegenheid van haar vijfjarige bestaan antwoord op zoekt. Met een enquête wil zij onder meer overheden zo goed mogelijk blijven faciliteren in de vergroeningsopgave.

Stichting Steenbreek startte in 2015 met vijf gemeenten. Inmiddels zijn er zo’n 120 gemeenten, vier waterschappen en vier provincies aangesloten. Vorig jaar is Stichting Operatie Steenbreek gefuseerd met Stichting Entente Florale Nederland en verder gegaan onder de naam Stichting Steenbreek. Samen met partners wordt gewerkt aan een verbrede doelstelling om de ruimte klimaatadaptief te maken, met aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Dit zijn concrete groene acties in de hele buitenruimte.

Voorbereiden komende periode
Wat vijf jaar geleden begon als een kleine actiegroep, is uitgegroeid tot een landsbrede beweging met een bijbehorende sterke structuur. Nu de stichting zich voorbereidt op de komende periode, waarbij nog nadrukkelijker wordt ingezet op kennisontwikkeling en PR, is uw input waardevol. Ze verzoekt dan ook enkele inhoudelijke vragen te beantwoorden. 'Mede naar aanleiding van uw antwoorden kunnen wij ‘onze weg’ vervolgen om onze doelstellingen te behalen', aldus voorzitter Wout Veldstra.

Deze enquête vult u anoniem in. Wel wordt gevraagd naar uw profiel.

U vindt de enquete via deze link.

Foto: Pixabay

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl