Datum: donderdag 4 juni 2020

Locatie: Utrecht

Categorie/thema: ECONOMIE

Vorm: Congressen & events

Let op: in verband met het coronavirus is deze bijeenkomst verplaatst van 31 maart naar 4 juni. Houd voor actuele informatie de site van de organisatie in de gaten.

In één dag wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ins en outs op het gebied van ruimtelijke ordening. Tijdens de opleiding wordt met name aandacht besteed aan:

  • Voor welke situaties instrumenten uit de Wro en de Wabo kunnen worden ingezet en welke  keuzes zijn er daarbij?
  • De voor- en nadelen van de keuzes voor zowel gebiedsontwikkeling als projectontwikkeling.
  • De samenhang van het wetssysteem en de relaties met andere beleidssectorenen  rechtsgebieden.
  • Actuele vraagstukken in de ruimtelijke ordening, aan de hand van recente jurisprudentie.
  • In hoeverre kan of moet zelfs al rekening worden gehouden met de Omgevingswet?

Kijk hier voor meer informatie over het programma en aanmelden.

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl