Datum: donderdag 27 juni 2019

Tijd: 13.00 uur

Locatie: Amersfoort

Categorie/thema: KLIMAAT

Vorm: Congressen & events

Aanmelden: Meld je direct aan

Aan ambities geen gebrek: 2040, 2035, een enkele bestuurder wil al in 2030 energieneutraal zijn. Een groot deel van de energieopgave slaat neer in de gebouwde omgeving. Kunnen ambtelijke organisaties de bestuurlijke ambities waarmaken? Juist in de gebouwde omgeving valt of staat een goede uitvoering met een goede organisatie. Tijdens het seminar ‘Energietransitie als procesopgave’ dat ROm/Stadszaken.nl samen met Twynstra Gudde organiseert, krijgt u handvatten om van ambitie te komen tot een uitvoeringsgericht programma.

De energietransitie kun je maar één keer goed doen. Overhaast te werk gaan brengt risico’s met zich mee; burgers kunnen zich miskend voelen. De uitvoering van de energietransitie is veel complexer dan het formuleren van een stevige ambitie. Niet alleen moeten inhoudelijk keuzes worden gemaakt die gepaard gaan met (uiteenlopende) belangen. Er zijn ook andere factoren om rekening mee te houden zoals de betaalbaarheid, de ruimtelijke inpassing, de capaciteit van de elektriciteitsnetten en de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten. Kortom, de energietransitie is per definitie een procesvraagstuk.

Tijdens het ROm/Stadszaken-seminar ‘Energietransitie als procesopgave’ leert u:

  • hoe u een goede programmaorganisatie opzet om de energietransitie regionaal en lokaal in te bedden en hoe u bij de uitvoering van het programma aanhaakt bij de bestaande lijnorganisatie;
  • welke manier van sturen het beste bij uw organisatie en lokale context pas: 1) een meer hiërarchische gebiedsgerichte aanpak, 2) een aanpak gebaseerd op gelijkwaardige samenwerking met (lokale) stakeholders of 3) een netwerkaanpak waarbij stakeholders en burgers een steeds actievere rol vervullen;
  • hoe u invulling geeft aan effectief gebieds- en omgevingsmanagement;
  • hoe u stakeholders en burgers het beste kunt mobiliseren in een lokale context;
  • hoe u inhoudelijke invulling geeft aan de gebiedsgerichte energietransitie.

PROGRAMMA

13.00   uur                         Inloop en opening door dagvoorzitter Marcel Bayer, hoofdredacteur ROm en Zenzi Pluut, managing partner Twynstra Gudde
13.30   uur Regionale samenwerking in de praktijk
Charles Hussels, Expeditieleider Energieneutraal wonen in Drenthe, kwartiermaker Regio Deal Zuid en Oost Drenthe
14.00   uur Bouwen aan vertrouwen in de gebouwde omgeving
Anne-Jo Visser, programmamanager energie, gemeente Utrecht
14.30   uur korte pauze
14.45   uur Dialoogtafels * 
16.00   uur         Borrel 

 

 

Tafel 1.                        

Programma-aansturing bij gemeentelijke energietransitie. Welke aanpak past het beste bij u?

Arjan Raatgever, Ruben van de Belt, Hans van der Zwan
Het belang van het slagen van de transitie is groot en in veel gemeenten zijn hoge ambities. Op welke manier gaan we die ambities werkelijkheid maken? Hoe kunnen we deze opgave het beste structureren en aansturen? In deze sessie verkennen we de mogelijkheden van programmatisch werken als kansrijke werkwijze voor de gemeentelijke energietransitie.

Tafel 2.            

Warmtenetten als governance-vraagstuk. Welke rol kunt u spelen als gemeente?

Guus van Leerdam, Marco van Lente
Overheden, consumenten en bedrijven stellen eisen aan de betaalbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid van de warmtenetten. Hoe borg je publieke belangen en welke rol zien gemeenten voor zichzelf? Maar ook, hoe verhoudt die rol zich tot die van Rijksoverheden, netbeheerders en warmtebedrijven?

Tafel 3. 

Mensgerichte energietransitie. Wanneer gaat bewoners écht meedoen?

Hanke Nijman, Marleen Sanders
In deze sessie gaan we in op het toepassen van een ontwerp aanpak. Met deze aanpak gaan we dicht op de belevingswereld van bewoners zitten, zo genereren we nieuwe inzichten. Door deze centraal te stellen ontwikkelen we nieuw perspectief op de transitie in de gebouwde omgeving.

Tafel 4. 

Case Engie: transformatie van een elektriciteitscentrale naar een duurzaam bedrijventerrein

Gregor Heemskerk, Judith van Wijk
Aan de hand van deze casus nemen we u mee in de (ruimtelijke en procesmatige) dilemma’s van gebiedsontwikkeling, in de huidige werkelijkheid van de energietransitie.

Tafel 5.

Energieneutrale bedrijventerreinen. Hoe stuur je bij kaveluitgifte op duurzaamheid?

Daniëlle van Steeg, Henk Hoogmoed
De energietransitie grijpt ook in op kaveluitgifte bij bedrijventerreinen, hoe krijgt het grote vraagstuk van de energietransitie daar een plek in. Faciliteer je als overheidsorganisatie een alternatief energiesysteem? Is deze ambitie te vertalen naar kaveluitgifte? Wat zijn dan de financiële en organisatorische consequenties?

Tafel 6.


Strategisch omgevingsmanagement. Hoe betrek je de omgeving bij gebiedsgerichte energietransitie?

Has Bakker, Freija Rappoldt, Floor Hooge Venterink
Tijdens deze thematafel onderzoeken we wat de verduurzaming van de woningvoorraad vraagt van betrokken partijen op het gebied van samenwerking met andere stakeholders. Wie moet je betrekken bij je plannen? Waar kan nog een slag gemaakt worden in samenwerking en waar gaat het al goed?

 

Facts & figures
Wat: Seminar ‘Energietransitie als procesopgave’
Wanneer: Donderdag 27 juni 2019, 13.30 – 17.00
Waar: Amersfoort (locatie volgt)
Voor wie: Professionals bij gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden en andere professionals die op strategisch niveau aan energietransitie in de gebouwde omgeving werken
Aanmelden: Klik hier

 

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl