Datum: woensdag 19 juni 2019

Tijd: 14.00 uur

Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Congressen & events

Aanmelden: Meld je direct aan

In de samenvatting van het WoON-onderzoek constateerde minister Ollongren dat er sprake is van een grote vraag naar eengezinskoopwoningen. Maar betekent dit ook dat we vooral eengezinswoningen moeten bouwen? Als je bouwt voor de doorstroming, komen in potentie veel eengezinshuizen vrij.

Op het ROm\Stadszaken.nl-seminar ‘Sturen op doorstroming’ op woensdag 19 juni, presenteren we (lokale) oplossingen om de doorstroming op gang er brengen, met een op empty nesters gericht bouwprogramma, marktafspraken over middenhuur en een gericht toewijzen en gaan we met elkaar in dialoog over systeemveranderingen zoals een verlaging van de huurliberalisatiegrens of het uitfaseren van de hypotheekrenteaftrek.

‘De grote lacune in het WoON-onderzoek is een goede analyse van de woningvraag die niet acuut is, maar steeds sterker gist en borrelt in vooral de grote uitbreidingswijken van de jaren ‘60 tot ‘80’, stelt Gert Jan Hagen, directeur-oprichter van Springco Urban Analytics, in een open brief gericht aan de minister, op Stadszaken.nl. In Zuid-Holland wonen meer dan een kwart miljoen empty nesters tussen 55 en 75 jaar alleen of met z’n tweeën in een (ruime) eengezinswoning. Toch willen 28.000 van hen zeker of waarschijnlijk in de komende twee jaar verhuizen. Nog eens 50.000 empty nesters in een eengezinswoning geven aan misschien te willen verhuizen. Gert Jan Hagen ‘Wanneer deze verhuisstroom kan worden gerealiseerd door het bouwen van aantrekkelijke woningen voor deze groep huishoudens, leidt dit in de provincie Zuid-Holland alleen al tot het beschikbaar komen van 20.000 eengezinswoningen per jaar…’. [lees verder]

 

PROGRAMMA  
13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.25 uur Welkom door Marcel Bayer (hoofdredactuer Rom)
13.30 uur

Het potentiële aanbod in kaart gebracht
Door: Gert Jan Hagen (directeur Springco Urban Analytics), Erik Bijsterbosch (procesmanager binnenstedelijke ontwikkeling, Provincie Utrecht)

(lees ook: Data-analyse wijst uit: nu al te veel eengezinswoningen)

Hagen vindt dat we in Nederland beter gebruiken moeten maken van de bestaande voorraad. Voor de provincie Utrecht bracht hij het aanbod eengezinshuizen in kaart, in het fictieve geval dat iedereen doorstroomt naar een gewenste woning, waarbij hij zich baseert op actueel verhuisgedrag. Het bevestigde zijn vermoeden: het aanbod eengezinswoningen  overstijgt nu al de vraag. Hagen vindt dat we in Nederland beter gebruiken moeten maken van de bestaande voorraad. Maar hoe?

14.00 uur

Lokaal maatwerk, gericht toewijzen, meer doorstroming.
Door: Hans Adriani (wethouder Nieuwegein) en Robbert van Dijk (directeur A.S.R.)

A.S.R. Vastgoed maakte met de Gemeente Nieuwegein afspraken over het gericht toewijzen van middenhuurwoningen in het Van Reeshof-complex aan ouderen uit de wijk en gemeente. Dat resulteerde in een grotere verhuisketen en extra aanbod eengezinswoningen voor jonge gezinnen. Doorstroming is een van de speerpunten uit de Utrechtse Actieagenda Wonen, die marktpartijen en overheden samen vaststelden. Welke maatwerk kun je verder toepassen om te sturen op doorstroming?

14.30 uur

Middenhuur en andere 'drivers' voor doorstroming
Door: Esther Geuting (directeur innovatie Stec Groep)

Meer doorstroming is de belangrijkste opgave op de huidige woningmarkt, stelt Esther Geuting. En meer middenhuur is belangrijk middel om doorstroming op gang te brengen. In de provincie Utrecht reiken aanbieders van middenhuur met een ‘Biedboek Middenhuur’ met daarin een 'toolbox middenhuur' gemeenten de helpende hand. Maar hoe stuur je gericht op doorstroming?

15.00 uur Kort pauze
15.15 uur

Niet doorstromen, maar splitsen
Door: Amanda Schiltmans (stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ))

Het dorp Son en Breugel in Noord-Brabant is welgesteld en vergrijsd. Maar ook gewild bij jongeren die ooit voor hun studie vertrokken en willen terugkeren. Echter, ze kunnen niet terug. De doorstroming onder ouderen is gering vanwege gebrek aan alternatief. Bijbouwen is geen optie door geringe beschikbaarheid van grond in de gemeente. De (huur-)prijzen in Son en Breugel naderen een Amsterdams niveau. Amanda Schiltmans van de Stichting Statiegeld op Jeugd bedacht een oplossing waarmee zowel de ouderen, die kleiner willen wonen, als jongeren, die überhaupt willen wonen, geholpen zijn. ‘Door de bestaande woning op te splitsen, waarbij de jongere de bovenste verdieping betrekt, die de oudere veelal niet meer gebruikt, slaan we dus twee vliegen in één klap. De oudere krijgt een woning die geschikter is voor zijn of haar huidige levensfase, de jongere krijgt een betaalbare eigen woonplek met eigen opgang, keuken en badkamer.’ [lees verder]

15.30 uur

(Broodnodige) systeemverandering? 
Door: Caspar Wortman, (vastgoedadviseur Ovidius) en Jan Jager (hoofdredacteur Stadszaken.nl) 

De woningmarkt is gesegmenteerd. Tussen die segmenten (grofweg sociale huur, middenhuur en koop) staan stevige schotten die door de politiek zijn neergezet, en die de doorstroming blokkeren. Als je dáár wat aan doet hoef je minder de bouwen!
Om nieuwe dynamiek te creëren stelt Caspar Wortmann voor om de liberalisatiegrens – afhankelijk van de regio – te verlagen tot 500 euro. Dan wordt het marktsegment ‘vrije middenhuur’ in één klap 2½ keer zo groot (van ca. 400.000 naar 1.000.000 woningen) zodat het de kans krijgt om tot een volwaardig marktsegment uit te groeien. Dan zal dit in overspannen markten een prijsdempend effect hebben. Dan komt voor mensen met inkomen tussen 33 en 45 K veel meer aanbod van betaalbare koopwoningen. Dan zijn alle huidige bewoners van die woningen ineens geen scheefwoners meer.

Jan Jager laakt de ongelijke behandeling tussen huren en kopen. Om mobiliteit tussen huren en kopen op gang te brengen, moet volgens hem de hypotheekrente zo snel mogelijk worden uitgefaseerd naar nul.

16.00 uur Planaire wrap up
16.30 uur netwerkborrel

 

 

Datum: woensdag 19 juni 2019
Tijd: 14.00 uur t/m 17.30 uur 
Locatie Elba\REC, Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Prijs: 50 euro voor abonnees van ROm en andere uitgaven van Elba\REC, 100 euro voor niet abonnees 

 

AANMELDEN VOOR DIT EVENEMENT

 

 

 

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl