Datum: donderdag 20 juni 2019

Tijd: 10.00 uur

Locatie: Rotterdam

Hoofdspreker: Floris Alkemade

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Congressen & events

Aanmelden: Meld je direct aan

Welkom bij het Landelijk Congres Openbare Ruimte 20 juni 2019

De stad is in transitie. Al die transities komen samen in de openbare ruimte. De openbare ruimte is dan ook bij uitstek een plek om deze transities succesvol te accommoderen. Op het 15e Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) op 20 juni in Rotterdam presenteren we integrale openbare ruimteoplossingen voor een klimaatbestendige, sociale, slimme, compacte stad.

Juist de openbare ruimte speelt een belangrijke brugfunctie bij het koppelen van opgaven, voor méér maatschappelijke output.

Op LCOR leert u zoal:

  • Ruimtelijke adaptatie zoals het tegengaan van hittestress combineren met sociaal-maatschappelijke doelen;
  • Smart data inzetten om beter grip te krijgen op gebruiksbehoeften voor een effectiever groenbeleid;
  • Dé perfecte uitvraag opstellen voor een sociale, gezonde en klimaatbestendige openbare ruimte;
  • Stedelijke verdichting en nieuwe mobiliteit koppelen aan het creëren van een compacte, maar aantrekkelijke openbare ruimte;
  • Verantwoord verdichten in een wederopbouwwijk en zo de woonopgave en de klimaatopgave accommoderen

Actief congres, midden in de stad
Momenteel zijn wij druk bezig met de invulling en vormgeving van het programma. Klik hier voor de huidige invulling.

Wie zijn uw congresgenoten?
Openbare ruimte professionals, net als u! Circa 200 ontwerpers, beheerders en beleidmakers die werkzaam zijn bij gemeenten, maar ook stedenbouwkundigen, adviseurs en landschapsarchitecten uit de private bedrijfstak komen naar Breda!

Met dank aan onze partners: NVTL en Gemeente Rotterdam

Een congres staat nooit op zichzelf. Met hulp van onze partners komen we tot een invulling van het programma.

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl