Datum: dinsdag 23 april 2019 dinsdag 23 april 2019

Locatie: Amsterdam en Sint Oedenrode

Hoofdspreker: Henry Kuppen, Wiebke Klemm, Hans Kaljee, Dirk Doornenbal en Brenda Swinkels

Categorie/thema: KLIMAAT

Vorm: Masterclasses

Aanmelden: Klik hier om aan te melden

De droogte en hitte van de afgelopen zomer alsmede de plensbuien in de voorgaande zomers laten zien dat we te maken hebben met een veranderd klimaat. De gevolgen daarvan voor het groen in de publieke als private ruimte zijn groot in zowel het stedelijke als het landelijke gebied. Denk daarbij aan verdroging van het groen en van de toename van ziekten en plagen. Een goed ontwerp alsmede het juiste assortiment kan daarin wel degelijk het verschil maken om zo te komen tot een beheersbare, aantrekkelijke en veilige buitenruimte. De grote vraag is, wat komt daarbij kijken? Op 23 april en 21 mei vindt de masterclass over toekomstbestendig groen plaats in Amsterdam en Sint-Oedenrode.

DIRECT AANMELDEN

Dag 1 

Op 23 april zijn we te gast bij Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode. Het centrale thema van die middag is: Hoe zorg je ervoor dat bomen toekomstbomen worden in de bebouwde omgeving?

Bomen in de stad van de toekomst
Brenda Swinkels van Van den Berk Boomkwekerijen zal ingaan op de omgevingsfactoren die van invloed zijn op bomen. Wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering op de plantengroei? Welke bomen zijn het best bestand tegen de veranderende omstandigheden in de stad? Hoe kies je de juiste bomen?
Tijdens deze sessie wordt een assortiment veelbelovende stadsbomen besproken. Ook voorbeelden van stedelijke groenprojecten waar optimaal is geïnvesteerd in de toekomst van bomen komen aan bod. Hierbij zitten boomtechnisch complexe projecten, zoals grote bomen op daken van parkeergarages en het zeer innovatieve, in aanbouw zijnde, ‘Vertical Forest’ in Eindhoven. Bij de laatste worden de bomen op 19 verschillende etages in enorme plantenbakken aan de gevel geplant.

Kwekerijexcursie langs toekomstbomen
Hierna gaan we op excursie in de kwekerij. Besproken toekomstbomen zullen worden bekeken om een goed beeld van de groeiwijze te krijgen. Karakteristieke eigenschappen zullen worden besproken en ervaringen kunnen worden gedeeld. De route zal langs betrekkelijk jonge bomen maar ook langs grotere maten bomen leiden. Ook het ‘airpotveld’ waar onder andere de bomen voor het ‘Vertical Forest’ staan is onderdeel van de excursie.

DAG 2

Op 21 mei zijn we te gast in IJburg in Amsterdam waar de onderstaande onderwerpen centraal staan:

Ziekten en plagen

De gevolgen van klimaatverandering op bomen.
Het veranderde klimaat heeft onder meer tot gevolg dat we te maken hebben met invasieve exoten in onze flora en fauna. Denk daarbij aan de toename van bepaalde insecten en aantastingen. Hoe ga je met deze veranderingen om als ontwerper en beheerder?
Henry Kuppen van onderzoek- en adviesbureau Terra Nostra licht dit nader toe aan de hand van zijn praktijkervaring .

Diversiteit in het groen
Een nadeel van monoculturen bij beplanting is dat wanneer een boom wordt aangetast dit grote gevolgen heeft voor de andere bomen in de laan. Diversiteit in het assortiment is dan ook wenselijk om beter bestand te zijn tegen dramatische gevolgen. Ook dit onderwerp zet Henry Kuppen tijdens deze middag uiteen.

Ontwerprichtlijnen voor klimaatbestendig groen in de stad

Landschapsarchitecte Wiebke Klemm presenteert vernieuwende inzichten over de positieve effecten van stedelijk groen, van straatboom tot stadspark, op het stadsklimaat uit haar promotieonderzoek aan de Universiteit Wageningen. Zij legt uit hoe stedelijk groen het stadsklimaat en ook de temperatuurbeleving en het gedrag van stadsbewoners beïnvloed, en hoe die kennis gebruikt kan worden. Zij pleit niet voor ‘meer groen’, maar voor ‘effectief groen’ om onze steden klimaatbestendiger in te richten. In haar lezing verbindt zij wetenschappelijke kennis met specifieke aanbevelingen voor ontwerp en onderhoud van stedelijk groen en geeft voorbeelden van toepassing in de praktijk. Meer info klik hier.

Excursie naar Bomencarré Centrumeiland Amsterdam
Het landmark de Bomencarré is een groen plein binnen het Centrumeiland van IJbrug, bestaande uit 32 Moseiken (Quercus cerris) met een beginmaat van 50-60 cm. Het bomenplein is gerealiseerd voordat de eerste woningen worden gebouwd. Op dit nieuwe eiland wordt gebouwd volgens het concept van Rainproof. Hierbij is het doel om regenwater natuurlijk af te voeren. Een van de gevolgen hiervan is dat het Bomencarré het hoogste punt van het eiland is en om de bomen te kunnen laten groeien er een zogenoemde valse grondwaterspiegel ingesteld moet worden. Er is een constructie aangelegd waarin water wordt opgevangen en capillair kan optrekken in het groeimedium. Door een monitoringssyteem kan de watertoevoer en daarmee het vochtgehalte nauwkeurig worden geregeld. Voor de aanbesteding zijn vooraf vier topbedrijven geselecteerd. De bedrijven moesten een kwaliteitsplan en risicoanalyse inleveren. Boomdeskundigen kenden een score toe die voor 75% meetelde. De inschrijfprijs telde voor 25% mee. Hans Kaljee, bomenconsulent van de gemeente Amsterdam, leidt ons rond over de Bomencarré en licht dit bijzondere project samen met Dirk Doornenbal, directeur Nationale Bomenbank, nader toe.

PRAKTISCHE INFORMATIE

  • Datum: 23 april en 21 mei, aanmelden vóór 16 april
  • Maximaal 30 deelnemers, dus wees er snel bij!
  • Kosten: 299 euro p.p. (exclusief btw)
  • Deelnemers aan Stichting Steenbreek betalen 250 euro p.p. (exclusief btw)
  • Abonnees van Vakblad Groen (met uitgebreid pakket) betalen 250 euro p.p. (exclusief btw)

KLIK HIER VOOR AANMELDEN

Deze dag wordt georganiseerd door: Vakblad Groen en Stichting Steenbreek

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl