Datum: woensdag 3 oktober 2018

Tijd: 09.15 uur

Locatie: Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Congressen & events

Aanmelden: secretariaat@nginfra.nl

 

Two tales of the city
Een workshop over de relatie tussen infrastructuur en cultuur in de stad

3 oktober 2018
Provinciehuis Fryslân, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden

Op 3 oktober organiseert Next Generation Infrastructures een internationale workshop om de relatie tussen infrastructuur en cultuur in de stedelijke omgeving te onderzoeken. De workshop vindt plaats tijdens de Infraweek Fryslân, in Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa in 2018.

De stad is een complex geheel en heeft allerlei gezichten. Afhankelijk van de ‘bril’ die je opzet, krijg je een ander beeld van de stad. Waar infrabeheerders gewend zijn om met een techno-economische bril te kijken naar de infrastructuur in de stad, kijken inwoners en hun bestuurders misschien meer naar de sociaal-culturele effecten van infrastructuur op de stad.
Steden en stedelijke omgevingen zijn voor een groot deel gevormd door beslissingen uit het verleden om bepaalde infrastructuur aan te leggen. Uit die historische beslissingen is veel cultureel erfgoed voortgekomen. Er zijn meer voorbeelden te bedenken van hoe infrastructuur en cultuur elkaar raken. Deze voorbeelden kunnen infrabeheerders en lokale bestuurders helpen bij hun besluitvorming over de toekomst van de stad en het welzijn van de inwoners.

Locatie
De workshop vindt plaats in het Provinciehuis Fryslân in het centrum van Leeuwarden. Al sinds 1580 zetelt hier het Friese provinciebestuur. Door de eeuwen heen is het gebouw gerenoveerd en uitgebreid. Nu biedt het een bijzondere mix van historische en moderne architectuur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze workshop door een mail te sturen naar secretariaat@nginfra.nl, onder vermelding van uw naam, functie en organisatie. Toegang=gratis, vol=vol.

Toelichting op het programma
Tijdens de workshop gaan wetenschappers, infrabeheerders en beleidsmakers op onderzoek naar de relatie tussen infrastructuur en cultuur in de stad. Om te beginnen zetten internationale experts hun visie neer op hoe infrastructuur bijdraagt aan de identiteit van de stad, over de rol van infrastructuur in het creëren van een ‘sense of place’ voor de inwoners, over hoe infrastructuur het ruimtegebruik beïnvloedt en hoe infrastructuur collectieve structuren helpt vormgeven.

In de middag worden de deelnemers aan de workshop uitgenodigd om de inzichten uit het ochtendprogramma in de praktijk te toetsen, tijdens infrastructuurwandelingen door Leeuwarden. De infrastructuurwandeling is een vorm van empirisch onderzoek die uitdaagt tot reflectie op de relatie tussen infrastructuur en cultuur. De deelnemers worden uitgedaagd om hun bevindingen vast te leggen op foto’s of filmpjes of in een vlog. Die vormen, met de inzichten uit het ochtend vervolgens mede de input voor het slotdebat van de workshop.


Timetable
 

09.15 – 09.50   Registratie en koffie/thee

09.50 – 10.00   Opening address
Prof. Margot Weijnen, workshop chair and scientific director Next Generation Infrastructures

10.00 – 10.30    Infrastructure and culture: two tales of the city in a spatial perspective
Prof. Jochen Monstadt, University of Utrecht

10.30 – 11.00     Cities around the world: exploring the cultural dimension of urban infrastructure
Dr. Eswaran Subrahmanian, Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA

11.00 – 11.30 Infrastructure as an accumulator of the past
Prof. Jens-Ivo Engels, Technical University of Darmstadt

11.30 – 12.00 Koffie/thee

12.00 – 12.30 Understanding infrastructure as the language of the city
Dr. Georges Amar, former head of innovation at Régie Autonome des Transports Parisiens, research fellow at Université MINES Paris Tech, Paris Sciences et Lettres

12.30 – 13.00 Lost and found in translation: the role of culture in creating value from infrastructure
Dr. Ralitsa Hiteva, Science Policy Research Unit, Univesity of Sussex

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Infrastructuurwandeling

15.30 – 16.00 Koffie/thee

16.00 – 17.00 Slotdebat

17.00 – 18.00 Borrel

 

Next Generation Infrastructures (NGinfra) is het kennisplatform waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd. Binnen NGinfra werken we aan 'responsive connections', oftewel infrastructuur die toekomstbestendig is en adequaat kan inspelen op de grote veranderingen van nu. www.nginfra.nl
 

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl