Datum: dinsdag 16 oktober 2018

Tijd: 13.45 uur - 16.30 uur

Locatie: Paulus Borstraat 41, 3812TA Amersfoort

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Congressen & events

Aanmelden: Aanmelden kan hier


Slimme mobiliteit is meer dan data en techniek, zeker. Data en techniek zijn belangrijke game changers. De technologie ontwikkelt zich razendsnel, in lange termijnstudies zoals MIRT-Verkenningen en in omgevingsvisies houden we er rekening mee, maar hoe gaat het er echt uitzien en wat vraagt het van het beleid voor de fysieke leefomgeving.

ROm en Stadszaken.nl organiseren op 16 oktober aanstaande een praktijkseminar over hoe we kunnen anticiperen op wat er komen gaat. In Omgevingsvisies, omgevingsplannen en stedenbouwkundige concepten van nu moeten we al anticiperen op de toekomst. Hoe doen we dat, welke keuzes kan of moet je nu al maken en wat zijn goede voorbeelden in binnen- en buitenland?

Facts & Figures
Datum: Dinsdagmiddag 16 oktober 2018, 14-17 uur
Waar: Redactie ROm/Stadszaken.nl, Paulus Borstraat 41 (direct achter Amersfoort Centraal), Amersfoort
Voor wie: planologen, geografen, bestuurders, beleidsmedewerkers en strategische adviseurs van overheden
Kosten: 50 euro voor ROm-abonnees, niet abonnees 100 euro

In het programma
De praktijkvoorbeelden: Koers Smart Mobility Noord-Holland, de onlangs vastgestelde schakel tussen aan de ene kant de lange termijn ambities en opgaven uit de provinciale omgevingsvisie en aan de andere kant het korte termijn Uitvoeringsprogramma Smart Mobility.
Haven-Stad Amsterdam, een nieuwe stadswijk in het havengebied met 40.000 tot 70.000 woningen en tot 50.000 arbeidsplaatsen. Vaststaat dat een mobiliteitsshift noodzakelijk is om Haven-Stad bereikbaar te houden. Om die reden wordt sterk ingezet op een breed maatregelenpakket, inclusief Smart Mobility maatregelen.
Eindhoven – Hopperpoints; met kleine stappen reuzensprongen maken. Zo zou je de Eindhovense aanpak kunnen kenschetsen op woon-werk en zakelijk verkeer integraal te benaderen.

Het programma Monitoring voor Smart Mobility, om de ontwikkeling van smart mobility goed onderbouwd te kunnen volgen en bijsturen.

De ervaringen met de GreenDeal Autodelen en Citydeal elektrische deelmobiliteit, om de transitie van autobezit naar autogebruik te versnellen, in samenwerking tussen overheden en marktpartijen. Nieuwe cijfers over autodelen en lessen uit de praktijk.

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl