Datum: donderdag 11 oktober 2018

Locatie: Düsseldorf

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Reizen & summerschools

Aanmelden: klik hier

Deze excursie is =VOL=

Klimaatactieve stad Düsseldorf hecht grote waarde aan groen

Düsseldorf is het bestuurlijke centrum van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en een van de groenste steden van Duitsland. De stad kenmerkt zich al sinds de achttiende eeuw door grote parken. Binnen de gemeentegrenzen bevinden zich zo’n 1500 hectare aan beschermd natuurgebied. De groene Rijnoever in het westen verbindt parken en de stad wordt in het oosten omzoomd door zo’n 2200 hectare aan groen- en bosgebieden.

Door een grote storm in juni 2014 heeft een groot deel van het bomenbestand schade geleden en is er een vervangingsplan gemaakt. Interessant is het eigen Handboek Bomen dat de stad heeft ontwikkeld en dat een inventarisatie bevat van klimaatbestendige bomen- en plantensoorten.

Maar naast professioneel groenbeheer voert deze stad ook een actie klimaat- en milieubeleid, met aandacht voor levenskwaliteit, hittestress en wateroverlast.

Wij nemen u graag op 11 oktober mee naar Düsseldorf om te kijken hoe uw Duitse collega’s te werk gaan, ter inspiratie maar vooral om te kijken wat we van hen kunnen leren!

Dit leert u:

 • Hoe zet Düsseldorf de groene stad slim in voor citymarketing?
 • Hoe maakt Düsseldorf de stad met groen en blauw klimaatadaptief?
 • Hoe verbindt de gemeente Düsseldorf stad en parken met elkaar?
 • Hoe betrekt Düsseldorf haar bewoners bij de vergroeningsopgave?
 • Hoe ziet het bomenbeleid van Düsseldorf eruit (eigen Handboek Bomen en financiering)?

Programma 11 oktober

(deels Duitstalig)
08:30     Vertrek per bus vanaf station Nijmegen
10:30     Aankomst in Düsseldorf
10:30     Welkom in Düsseldorf door projectleider Groenbeheer Düsseldorf en onze reisleider Claudia Gölz NED.WORK. (Claudia spreekt Nederlands)

10:15     Achtergrond informatie, ter voorbereiding op excursie
Excursie I De verwoestende storm van 9 juni (de ‘ELA-storm’)
Met begeleiding van deskundige van de afdeling Groenbeheer Stadt Düsseldorf

 • Gevolgen voor de grote parken
 • Wederopbouw, parkverjonging, toekomstbestendige bomen met behulp van het "Handboek Bomen"
 • Bomen en planten voor de stad in tijden van klimaatverandering

12:30     Lunch in de binnenstad

13:30     Excursie II De herovering van de openbare ruimte
Wandeling langs het nieuwe groen van Rheinpromenade, Corneliusplatz, Ingenhoven Tal, met begeleiding door deskundige van de afdeling Planologie van Stadt Düsseldorf.

 • Grootschalige infrastructuur en parkeergarages verdwijnen onder de grond
 • Vergroting van de verblijfskwaliteit onder meer door herstel van oude lanen zoals de Königsallee
 • Verdere vergroening en klimaatadaptatie in de binnenstad

16:00     Afsluiting met netwerkborrel en ‘stevige hap’
17.30     Vertrek per bus naar station Nijmegen
19.45     Aankomst Nijmegen

Praktische informatie

 • 11 oktober (deze excursie is vol. Aanmelden is niet meer mogelijk)
 • maximaal 30 deelnemers
 • Kosten: € 395,00 p.p. (ex. Btw.)*
 • Bij inschrijving 2 personen € 100,00 korting (kijk op aanmeldformulier voor de voorwaarden)

* Inbegrepen: busreis, alle consumpties tijdens programma, lunch, borrel, entreegelden, reisleiding.
Niet inbegrepen: reisverzekering en uitgaven van persoonlijk aard.

Deze excursie is VOL.
Aanmelden is niet meer mogelijk

 

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl