Datum: donderdag 13 september 2018 donderdag 13 september 2018

Tijd: 12.30 uur - 16.30 uur

Locatie: De Bastei, Nijmegen

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Masterclasses

Aanmelden: Meld je aan via deze link

Bron foto: Staatsbosbeheer

                                                 

Hoe u met natuur het aantrekkelijkste woon- en vestigingsklimaat ontwikkelt

Aantrekkelijk en veelzijdig groen is bepalend voor de kwaliteit van leven in steden. Dat is inmiddels geen nieuws meer. Maar, wat is er nodig om de waarde van het groen voor woongenot, recreatie, gezondheid, klimaatbestendigheid en vestigingsklimaat te benutten? Hoe geef je de groene inrichting en het beheer vorm in de dynamiek van stedelijke netwerken?

Als er een stad is die weet hoe dat moet, dan is het Nijmegen wel. En dat is beloond met de titel 'European Green Capital 2018'.

Nijmegen vergroent!

In Nijmegen werkt de gemeente, samen met Staatsbosbeheer, aan een stevige vergroening van de Waalkade, de ontwikkeling van een rivierpark en de inrichting van de Stadswaard. Dat levert, in een aantal stappen, een stevig groenblauwnetwerk op waarmee het stadcentrum en de uiterwaarden worden verbonden.

De ontwikkeling in Nijmegen is een mooi, inspirerend voorbeeld van de manier waarop de kracht van groen kan worden benut. Het illustreert ook wat samenwerking tussen gemeenten en groenbeheerders - over de stadsgrens heen - op kan leveren.

 

Groene Metropool

Staatsbosbeheer werkt – onder de vlag van het Programma Groene Metropool - met gemeenten aan het bouwen en beheren van groenstructuren in stedelijke netwerken; structuren die wijkgroen en stadsparken verbindt met de natuurgebieden en het landschap buiten de stad Zo’n structuur werkt als een groene nutvoorziening. Het biedt niet alleen ruimte om te fietsen of wandelen, te werken of elkaar te ontmoeten, maar kan het helpen klimaateffecten op te vangen en draagt bij aan een het vestigingsklimaat.

Wilt u meer leren over het benutten van de kracht van groen en over het concept van de Groene Metropool? Kom dan 13 september 2018 naar de inspiratiemiddag (incl. excursie) in de Bastei in Nijmegen.

  • Hoe verbindt de gemeente Nijmegen stad en natuur met elkaar?
  • Hoe kunt u de Groene Metropool-gedachte inzetten binnen uw gemeente?
  • Hoe u bewoners betrekt bij de vergroening van de stad?
  • Welke ingrepen kunt u doen om de verbinding met stad en de natuur tot stand te brengen?

 

Programma 

12.30 uur: Inloop

13.00 uur: Welkom

13.00 - 13.45 uur: Wat is de Groene Metropool en wat is de toegevoegde waarde hiervan? En hoe richt je deze integraal in (ontwerp vraagstuk, rekening houdend met recreatie, natuur, klimaat)? Harry Boeschoten, programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer, behandelt beide items.

13.45 -14.00 uur: Pauze

14.00 - 14.20 uur: Casus Nijmegen
Ervaringen van Nijmegen met de relatie natuur en landschap in en buiten de stad door Han Derckx van de gemeente Nijmegen

14.20 - 14.40 uur: Bewoners en vergroening
Hoe krijg je als gemeente bewoners betrokken bij de vergroening van de stad om daarmee gezamenlijk te werken aan een groene, gezonde stad in “beweging” door Ton Verhoeven van de gemeente Nijmegen

14.45 - 16.30 uur: Bezoek aan de Groene Metropool
Thijmen van Heerde (boswachter Gelderse Poort) leidt ons vanuit De Bastei naar de uiterwaarden. In de praktijk ziet u hoe de stad Nijmegen is verbonden met de omliggende natuurgebieden en de impact die dat heeft op haar inwoners. Via de groene wandelroute eindigt deze middag bij het station in Nijmegen.

 

Praktische informatie

Datum: 13 september 2018
Locatie: De Bastei in Nijmegen
Kosten: € 199,-  per persoon, leden van Groenkeur krijgen korting en betalen € 99,-
Meld u aan via deze link.

 

                                                 

 

    

    

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl