Datum: vrijdag 20 april 2018 vrijdag 20 april 2018

Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Locatie: Paulus Borstraat 41, Amersfoort

Hoofdspreker: Jan Latten (UvA), Jessie Wagenaar (BPD), Paulus Jansen (Gemeente Utrecht), Sjors de Vries (RUIMTEVOLK), Edwin Buitelaar (PBL/UU), Fleur Gräper-van Koolwijk (NOVI)

Categorie/thema: RUIMTE

Vorm: Congressen & events

Aanmelden: Klik hier om u aan te melden

Dat we moeten bouwen in stedelijk gebied weten we allemaal. En dat we gezien de woonvraag ook buiten bestaande stadsgrenzen moeten denken, is voor iedereen inmiddels wel duidelijk. Er ligt met name een opgave voor gemeenten rondom de grote steden. Maar waar bouwen we? En hoe koppelen we de opgave aan andere belangrijke opgaven rondom mobiliteit, energietransitie, ruimtelijke adaptatie en de veranderde behoeftes door huishoudensverdunning en digitalisering? En wie speelt welke rol?

Vakblad ROm en Stadszaken.nl nodigen u uit hierover op vrijdagmiddag 20 april, met hoofdrolspelers uit markt en overheid die met elkaar in gesprek gaan op de redactie van uitgeverij ELBA\REC in Amersfoort.

 

PROGRAMMA

13.00 uur - Inloop

13.10 uur - Welkom door Marcel Bayer (ROm) en Jan Jager (Stadszaken.nl)

13.15 uur - Nieuwe mensen, nieuwe behoeftes
Door Jan Latten, hoogleraar demografie, Universiteit van Amsterdam

Dat een woonopgave in een woonbehoefte moet voorzien, vergeten planologen wel eens. Jan Latten, hoogleraar demografie aan de UvA, gaat in op de vraag achter de vraag: hoe tal van maatschappelijke ontwikkelingen onze woonbehoeftes veranderen.

13.45 uur - Bouwen aan leefmilieus van de toekomst
Door Jessie Wagenaar, directeur verkoop en gebiedsmarketing bij BPD

Al vanaf 1946 (nog als Bouwfonds Nederlandse Gemeenten) bouwt BPD goede, betaalbare huizen voor gewone Nederlanders. BPD-baas Walter de Boer gaat in op de vraag hoe veranderde behoeftes ook de vraag naar woon- en leefmilieus verandert. En hoe vertaalt de grootste woningontwikkelaar van Nederland dat door naar een product? En de hamvraag: waar?

14.15 uur - Praktijkcasus: ruimte voor  wonen vanuit een grootstedelijk perspectief
Door Paulus Jansen, wethouder Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een ambitieuze woonagenda. Niet alleen wat betreft aantallen; ook betaalbaarheid staat hoog op de prioriteitenlijst van SP-wethouder Paulus Jansen. Maar dan nog kan Utrecht de vraag niet aan. In regionaal verband worden daarom afspraken gemaakt over de bouw van goedkope huurwoningen. Maar in hoeverre willen omliggende gemeenten en regio’s voor een Utrechtse vraag bouwen?

14.45 uur - Korte pauze

15.00 uur - Praktijkcasus 2: Versnellen én verduurzamen in regionaal centrum Zwolle
Door: Sjors de Vries (RUIMTEVOLK). De Vries was procesbegeleider bij de totstandkoming van ‘Agenda voor een vitale en moderne woonstad Zwolle' van het Concilium Zwolle.

Ontwikkelaars, bouwers, makelaars én overheden slaan de handen ineen rond een ambitieuze woningbouwaanpak in Zwolle die versnelling van de bouwproductie, verduurzaming en betaalbaarheid combineert. En dat alles binnen bestaande stadsgrenzen. Betrokkenen noemen de samenwerking ‘uniek’.

15.30 uur - 5 misverstanden over binnenstedelijk- en buitenstedelijk bouwen
Door Edwin Buitelaar, senior onderzoeker en programmaleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Buitelaar neemt een spanning waar tussen publieke (binnenstedelijke transformatie) en privaatrechtelijke belangen (bouwen voor grondposities). Maar zit meer ‘ruis’ op de lijn.

16.00 uur - Opgaven koppelen: wonen, energie, mobiliteit + wie speelt welke rol?
Door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, IPO-vertegenwoordiger bij de totstandkoming van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Provincies moeten soms het lef hebben ‘nee’ te zeggen, reageerde de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk op uitspraken van vice premier Kajsa Ollongren over bouwen in het groen. Gräper staat pal voor duurzaam ruimtegebruik en zal die stem ook laten gelden in het NOVI-overleg, waar zij vertegenwoordiger is vanuit de provincies. Als er al gebouwd moet worden buiten de stad, dan wordt dit wat betreft haar gecombineerd met andere grote opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit.

16.30 uur - Afsluitend plenair debat o.l.v. Marcel Bayer en Jan Jager

17.00 uur - Borrel

 

FACT & FIGURES

Datum: Vrijdagmiddag 20 april 13.00 - 17.00 uur

Locatie: Redactie ROm/Stadszaken.nl

Adres: Paulus Borstraat 41, Amersfoort

Voor wie: Beleidsmakers, ontwikkelaars, adviseurs

Kosten (ex btw): € 50,00 voor abonnees, niet abonnees betalen € 100,00

Aanmelden: Klik hier om u aan te melden  

 

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl