Datum: woensdag 28 november 2018 t/m woensdag 12 december 2018

Tijd: 13:00 - 17:00

Locatie: 3 verschillende steden (n.t.b.)

Hoofdspreker: Arjen Hof (Civity), Peter Paul Verbeek (hoogleraar Wijsbegeerte Universiteit Twente), Rob van der Velden (BNSP) en Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)

Categorie/thema: SMART

Vorm: Masterclasses

Aanmelden: http://future-city.nl/ontwerpmasterclass/

Wat is big data en hoe zet je het in? Wat is de nieuwe stedebouwkundige opgave door internet? En welke ethische vragen moeten we op lossen voor we echt smart zijn?

Wegens succes geprolongeerd!

Tijdens de door de BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) en de Future City Foundation ontwikkelde Masterclass ‘Ontwerp van de Smart City’ (28 november, 5 en 12 december 2018) krijgt u antwoord op deze vragen. Dat doen we niet zelf, maar onder leiding van masters uit de praktijk. Zij nemen u stap voor stap en aan de hand van veel praktijkvoorbeelden mee naar de smart city. Die we ook zelf gaan ontwerpen, want tijdens de masterclasses, brengen we de theorie in praktijk. Maar we zijn niet alleen bezig met theorie, we bezoeken ook de praktijk tijdens excursies naar boeiende praktijkvoorbeelden.

Wat u leert

>> Hoe u (big) data inzet om je ontwerpproces te verbeteren: wat big data is en waar je het voor kan gebruiken. En hoe je dat doet.
>> Hoe de ontwerpopgave verandert door de opkomst van internet: wat het betekent dat we altijd verbonden zijn, daardoor heel flexibel worden en daardoor wordt het heel relevant waar we wel zijn en hoe dat is ontworpen. En kunnen we dat voorspellen?
>> Waar de grens ligt: in de smart city wordt gedrag stuurbaar, maar willen we dat ook echt? Wat zijn de ethische grenzen? En hoe borgen we onze veiligheid?

De stappen die we zetten zijn:

Stap 1 (28 november 2018) – Gebruik data in uw ontwerpproces
Stap 2  (5 december 2018) – Gedrag en Ethiek, Privacy
Stap 3 (12 december 2018) – Hoe functioneert de stad van de toekomst? – Wat is de nieuwe ontwerpopgave?

Aanmelden en meer informatie via http://future-city.nl/ontwerpmasterclass/

Programma
(wijzigingen voorbehouden)

Stap 1 – Gebruik data in uw ontwerpproces
Master: Arjen Hof, directeur Civity
Locatie (en excursie): nader te bepalen 
28 november 2018

Ontwerpers gebruiken altijd data in hun ontwerpproces. Niemand doet iets zomaar. Maar de hoeveelheid data die op dit moment beschikbaar is, is vele malen groter dan we gewend zijn. En daardoor kunnen we andere vragen stellen én ze beter beantwoorden. Daarom beginnen we bij data. En dus vragen we ons af…

1 Wat is (big) data?
Er is veel data beschikbaar. En alle data is te visualiseren op bijvoorbeeld een kaart of stadsplattegrond. Dit kan harde data zijn (aantallen, stromen, etc.) of zachte data (emotie).

2 Waar heb ik het voor nodig?
Alles begint bij de inhoudelijke vraag. Data geeft daar een antwoord op. Dus: welke vraag heb ik en welke data heb ik nodig om die vraag te beantwoorden en welke data-sets wil en moet ik aan elkaar koppelen om tot welk inzicht te komen?

3 Waar vind ik de juiste data?
Waar haal ik data vandaan? Wat is open data? En hoe kom ik aan niet-open data? Wat is big data? Hoe haal ik data naar binnen?

4 En wat kan ik er mee?
Hoe verwerk ik die data? Hoe doe ik een goede analyse? Welke software heb ik nodig? Kortom, hoe zet ik data in?

5 Kan ik nog meer met mijn tools?
Ik kan door big data de stad beter begrijpen, maar kan ik ‘m ook beter voorspellen? En kan ik daardoor beter ontwerpen aan mijn stad of dorp?

Stap 2 – Gedrag, Ethiek en Privacy
Master: Peter Paul Verbeek, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente
Locatie (en excursie): nader te bepalen 
5 december 
2018

Niet alles wat kan en mag, moet je ook doen. Net als bij eerdere grote veranderingen, lopen regels en wetten achter de feiten aan. Wetten en regels zijn een verantwoordelijkheid van de overheid, maar het is ook weer niet zo dat we zonder overheid geen normen kunnen stellen. We signaleren twee trends waar ontwerpers rekening mee moeten houden

1 – Gedrag is stuurbaar
Gemeenten krijgen controllrooms van waaruit de stad wordt gemonitord en van waaruit kan worden ingegrepen op gedrag. Maar kan u daar in uw ontwerp ook rekening mee houden? En hoe ontwerpt u dat? Worden plannen algoritmes?

2 – Ethiek en Veiligheid
Mag je het gedrag van mensen wel sturen? Is dat ethisch wel verantwoord? Waar liggen de grenzen als het gaat om privacy? In elke les zal het gaan over ethiek, maar in deze les bijzonder.


Stap 3 - Hoe functioneert de stad van de toekomst? – Wat is de nieuwe ontwerpopgave?
Masters: Rob van der Velden, voorzitter BNSP en directeur Atelier Dutch en Jan-Willem Wesselink, kwartiermaker bij de Future City Foundation
Locatie (en excursie): nader te bepalen 
12 december 2018

Internet verandert de manier waarop we de stad gebruiken. Dat leidt tot nieuwe ontwerpopgaves. De verandering is samen te vatten in vier uitgangspunten:

1 – We zijn altijd verbonden
We worden een internet of people in een internet of things. We zijn altijd verbonden en worden daardoor heel flexibel. Dat heeft tal van (fysieke) gevolgen. Bijvoorbeeld omdat mensen meer thuis werken. Hoe hou je daar als ontwerper rekening mee?

2 – We worden heel flexibel
Wat betekent flexibiliteit in je ontwerp? En hoe vertaal je het flexibele gedrag van gebruikers in je ontwerp? Hoe ontwerp je een openbare ruimte die zich kan aanpassen aan de gebruikers? Of wordt dat centraal gestuurd?

3 – En hebben daardoor behoefte aan betekenis
Als ik overal kan zijn, waar ben ik dan? Op een plek waar ik wil zijn, maar hoe ziet die plek eruit? Een van de grootste gevolgen van smart city voor de stedebouwer is dat plekken betekenis moeten hebben.

4 – Voorspellen is het nieuwe plannen
Door het gebruik van big data kunnen we het gedrag van gebruikers van onze dorpen en steden voorspellen. De stad (en het dorp) wordt zo een systeem en de vraag is tot welk plan dat leidt. Ontwerpen we nog wel plannen, of maken we controllrooms? En is er dan nog wel sprake van een omgevingsplan, of van een soort simcityachtig systeem?

 

Hoe lang duurt de Masterclass?
Elke Masterclass begint om 13 uur en eindigt om 17 uur met een borrel.
Daarnaast is het mogelijk om van 10 tot 13 uur op excursie te gaan in de stad waar de masterclass wordt gehouden. De excursies zijn facultatief. We zijn op dit moment hard bezig met de concrete invulling hiervan, waarbij de excursies vanzelfsprekend goed aan sluiten bij de thema’s van de masterclasses.

Waar is het?
De exacte locaties ontvangt u als u zich heeft aangemeld.

Wat kost het?
Leden van de BNSP betalen 900 euro voor de Masterclass (3 middagen) en 100 euro per excursie (inclusief lunch)
Niet-BNSP-leden betalen 1100 euro voor de Masterclasses en 110 euro per excursie (inclusief lunch). Het is mogelijk om bij aanmelding voor de Masterclass direct BNSP-lid te worden (voor 165 euro per jaar).
Prijzen zijn exclusief btw.

Info en aanmelden via http://future-city.nl/ontwerpmasterclass/ 

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl