Foto: Sabine van Erp, Pixabay

Vrijdag maakte het kabinet een nieuw pakket aan maatregelen bekend om stikstofdepositie in de landbouw terug te dringen. Ze trekt 172 miljoen euro uit voor innovatie en verduurzaming van stallen voor boeren die in bedrijf willen blijven. Volgens het kabinet lopen boeren die willen extensiveren nu soms vast op de financiering. Daarom komt er daarnaast een fonds voor boeren die willen overgaan op kringlooplandbouw en wordt extensivering van bedrijven rondom Natura 2000-gebieden gefaciliteerd.

Stadszaken
Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl