Nieuws

De Maastrichtse hoogleraar Pieter Eichholtz noemde acht jaar geleden kavelruil en herbestemming als draconische, maar meest wenselijk oplossing om de teruglopende vraag naar fysieke winkelmeters van een passend antwoord te voorzien. En om de neerwaartse spiraal door leegstand in centrumgebieden te keren. Een nieuwe recessie kan de winkelgebieden in een dubbele val storten. Eichholtz adviseert nogmaals het paardenmiddel.

Steeds meer gemeenten verzamelen (big) data of willen er iets mee doen. Maar het verzamelen van gegevens is slechts een onderdeel van het proces. Want wat kun je ermee? En waar moet je op letten? In een intervisie vertelden gemeente Apeldoorn en de Retailagenda onlangs over de inzet van big data voor een toekomstbestendige binnenstad. 

Donderdag is in Haarlem de Handreiking 'Saneren plancapaciteit' uitgereikt. Het document helpt gemeenten, provincies en adviesbureaus inzicht te krijgen in de harde plancapaciteit voor detailhandel en biedt handvatten bij sanering.

19 november presenteerde de Retailagenda tijdens een bijeenkomst van de provincie Zuid-Holland de routekaart 'Bestuurlijke samenwerking detailhandel', die in samenwerking met adviseur Stec Groep tot stand kwam en beleidsmakers helpt hun detailhandelsbeleid af te stemmen met partijen in de regio.

In Den Haag wordt vandaag de handreiking ‘Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening’ gepresenteerd. Overheden kunnen deze richtlijn gebruiken om te toetsen of het brancheringsbeleid uit hun bestemmingsplan in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn.

4 oktober organiseerden Retailagenda en Citymarketing Breda een tour door de Brabantse stad. Met een rondleiding door diverse winkelgebieden, aangevuld met een rondetafelgesprek, diende de stad als voorbeeld voor de Nederlandse retail, de ruimtelijke ordening en de vraag hoe beide in elkaar grijpen. Het doel van de dag was om aan de Brusselse collega’s te laten zien hoe dat in zijn werk gaat en om die reden waren de afgevaardigden van de Europese Commissie de eregasten van de dag.

Een rockstar-stadsmaker. Dwars. Punk. Dit weekend vernamen we het trieste nieuws dat winkelstraatmanager Nel de Jager na een ziekbed is overleden.

Eind deze zomer lanceren vijf Nederlandse gemeenten een eigen lokaal online winkelplatform. Online en fysieke verkoop worden nu vaak gezien als concurrenten van elkaar, maar met het retailinnovatielab ‘Smart Distributie & Buy Local’ laat de Retailagenda zien dat een verenigde online aanwezigheid lokale ondernemers en de winkelgebieden waarin zij opereren juist kan versterken.

De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk in Rotterdam krijgen de komende tien jaar een grote opknapbeurt. Deze twee belangrijkste winkelstraten van Feijenoord moeten weer aantrekkelijke winkelstraten worden. De gemeente verwerft zelf een flink aantal panden.

Vrijwel alle provincies in Nederland hebben afgelopen bestuursperiode de regie gepakt bij de aanpak van winkelleegstand. Maar dat is niet genoeg. Gedeputeerde Sander de Rouwe vraagt het Rijk om (financiële) bijstand rond het oplossen van langdurige leegstand. Een ander speerpunt is de ondermijning waar retail mee te kampen heeft door oneigenlijk gebruik van panden bij langdurige winkelleegstand.

Als je als gemeente of provincie winkelbestemmingen wil wegstrepen, moet je dat wel goed kunnen motiveren. Per vandaag biedt het kennisplatform ‘Retail Insiders’ ambitieuze ambtenaren houvast met harde, actuele data over leegstand en koopstromen, maar ook macro-economische trends.

Het aantal mensen dat online winkelt, blijft nog steeds toenemen. Dat heeft met name effect op middelgrote winkelcentra. Winkels in deze gebieden zien hun omzet teruglopen. Dat is een van de conclusies uit het ‘Randstad Koopstromenonderzoek 2018’. Opvallend is dat de grote centra hun positie juist verstevigen.

De winkelhuren daalden in 2018 landelijk met 2,1%. Kantoorhuren en woninghuren (vrije sector) stegen in 2018 met respectievelijk 2,2% en 10,3%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van JLL. Volgens Sven Bertens, Head of Research & Strategy bij JLL is het einde van de prijsdalingen in de retail nog niet in zicht.

In de komende jaren komt € 6 miljoen extra beschikbaar voor verbetering van het centrum van Rotterdam. Een grote meerderheid van de ondernemers en eigenaren in het gebied is voorstander van de start van de grootste BIZ van Nederland.

De gemeente Rotterdam start in verschillende wijken pilots om leegstand van winkels tegen te gaan. De panden krijgen een nieuwe bestemming als woningen.

Rotterdam centrum gaat voor de grootste BIZ (Bedrijven Investerings Zone) van Nederland. Hiermee wil het de meest vernieuwende winkelstad van de Benelux worden. 

Afgelopen weekend viel het doek voor de Nederlandse Pieter Haas, topman van het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt. De winkelformule heeft moeite zich te wapenen tegen de online concurrentie. In het Financieele Dagblad speculeren retailexperts over het einde van de elektronicagigant.

Haarlem krijgt de grootste bedrijveninvesteringszone (BIZ) van Nederland. Ondernemers in het centrum investeren de komende vijf jaar samen €2,5 miljoen in de binnenstad, om extra bezoekers en daarmee omzet aan te trekken. 'De ambitie om de beste binnenstad van Nederland te worden komt nu nog dichterbij.'

Er is een tekort aan goede centrummanagers. De Centrummanagement Academy moet daar verandering in brengen. 'Een goede centrummanager heeft verstand van planologie, geografie, omgevingsrecht, retail en gemeentelijke processen'. Maar kennis alleen is niet genoeg. Een gesprek met mede-initiator Rene Hendriks en winkelstraatmanager Nel de Jager.

De provincie investeert fors in de retail: detailhandel, horeca en diensten. Het gaat om het versterken van het ondernemerschap en het verbeteren van de beleving van de winkelgebieden.Dit draagt volgens de provincie bij aan toekomstbestendige winkelgebieden, de regionale economie en de leefbaarheid van onze steden en dorpen.

Blurring is dé trend van dit moment. Steeds vaker zien we retailondernemers functies mixen en innovatieve concepten starten. Concepten die bijdragen aan het broodnodige nieuwe elan in de retailsector. Te vaak gaat het daarbij over het schenken van alcohol. Dit helpt ondernemers niet en moet en kan anders. Jaap Kaai en Remko Bak delen hun visie.

Sander de Rouwe, gedeputeerde provincie Friesland, zag tijdens de retailcrisis de roep om hulp van de branche als de kans om te laten zien dat provincies ideale middenvelders zijn. ‘Samen kunnen we het spook van de verloedering uitdrijven', is het motto waarmee hij strijdt voor sterke winkelcentra.

Nieuwe winkel-, kantoor- en bedrijvenlocaties zijn in Zuid-Limburg enkel nog toegestaan in een daarvoor aangewezen hoofdstructuur. Daarbuiten kunnen gemeenten op termijn winkels en kantoren herbestemmen, om zo overtollige meters van de markt te halen.

De vastgoedbeleggers trekken zich terug uit de Retailagenda. Dat schreef de belangenvereniging van institutionele vastgoedbeleggers (IVBN) gisteren in een een brief aan staatsecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Reden is een twist over een door de beleggers gewenste omzethuur.

Naar schatting tweederde van de gemeenten transformeert haar winkelgebieden actief. Tegelijkertijd zijn er nog maar bij een handjevol gemeenten daadwerkelijk meters uit de markt gehaald. Dat blijkt uit een enquête onder 140 gemeenten die verbonden zijn aan een zogeheten RetailDeal, uitgevoerd door de Retailagenda.

Supermarktketen Jumbo heeft gisteren de eerste Jumbo City winkel geopend op treinstation Eindhoven. Het winkelconcept past in de demografische ontwikkeling van een almaar groeiende groep tweeverdieners. Zij hebben relatief veel geld en weinig tijd en kiezen voor gemak.

Acht hogescholen starten het Retail Innovation Platform in samenwerking met TKI CLICK NL, de landelijke Retail Innovatie Agenda en praktijkpartners. Dit hebben zij vandaag aangekondigd op het Design Research & Innovation Festival (DRIVE) tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

Maandag hebben in Zwolle alle 26 gemeenten in het bijzijn van minister Kamp verschillende RetailDeals getekend. Deze deals moeten de leegstand tegen gaan en zorgen voor een betere samenwerking tussen ondernemers, overheden en vastgoedontwikkelaars.

De verschillen in de vitaliteit van binnensteden nemen toe. Dat wordt duidelijk uit de tweede editie van de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2017 van onderzoeksbureau Goudappel Coffeng. Hoewel de economie aantrekt blijven de ontwikkelingen zorgelijk in de middelgrote steden. Daar dalen namelijk bezoekersaantallen, neemt de concurrentie van steden dichtbij toe en is nog vaak sprake van een centrum met een té weinig onderscheidend karakter.

Winkeliers die hun winkelnetwerk internationaal willen uitbreiden, overwegen massaal het Verenigd Koninkrijk. Nederland staat op een gedeelde vijfde plaats van populaire expansielocaties blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘How active are retailers in Europe and the Middle East’ van vastgoedadviseur CBRE. 

Met een ommezwaai van de VVD-statenfractie lijkt het omstreden FOC Outlet Assen definitief van de baan. De fractie vindt nieuwe winkelruimte onverdedigbaar, omdat er in Drenthe sprake is van veel leegstand, aldus het Dagblad van het Noorden.

De plannen voor een Factory Outlet Centre (FOC) in Winschoten zijn door het college van B&W van de baan geveegd. Het project wordt als te risicovol ingeschat, ondanks positieve resultaten van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie.

Het Utrechtse Retailplatform, initiatief van de provincie Utrecht, gaat de winkelleegstand aanpakken. Woensdag 6 april keken provincie, gemeenten, vastgoedeigenaren en retailers naar de toekomst van de Utrechtse winkelgebieden.

Opinie

‘Online’ lijkt een bedreiging voor de fysieke winkelier, maar is dat niet. Meestal niet. ‘Online’ is vaak zelfs een kans. Al is online geen op zichzelf staand verdienmodel. Integendeel. Online kost alleen maar geld. Tenminste: als je webwinkel ‘pure player’ blijft. Transformeer je webwinkelbedrijf daarom tot een (grotendeels) fysieke speler. Of gebruik als fysieke winkelier de mogelijkheden voor online zichtbaarheid. In de combinatie schuilt de kracht. De stenen winkel is de basis, stelt Hans van Tellingen. 

Zo goed als het gaat met de economie van Zuidoost-Brabant, zo slecht staat het er voor met de detailhandel. De verdiencapaciteit is te laag, er zijn té veel winkels, er is té veel van hetzelfde aanbod en het ontbreekt aan innovatiekracht. Een ‘Leergang Detailhandel’ voor ambtenaren moet helpen een ommekeer teweegbrengen, in eerste instantie in het denken. Dat is gelukt. Maar hoe komen we daadwerkelijk we tot minder en beter aanbod?

Een goed functionerend en compact winkelgebied is in het belang van alle betrokken partijen; retailers, bezoekers, bewoners, vastgoedeigenaren en ‘de gemeente’. Maar gemeenten worden nog vaak verrast door retailers die búiten de beoogde compacte winkelgebieden een gaatje voor hun winkel weten te vinden. De Europese Dienstenrichtlijn voegt daar nog een extra dimensie aan toe. Het maakt dat brancheringsbeleid urgenter, maar ook lastiger dan ooit is, schrijft Brigit Gerritse.

Het is zo slecht nog niet dat fysieke winkels het soms verliezen van digitale, zegt Jan-Willem Wesselink, projectleider Smart Stedenbouw bij de Future City Foundation. Jarenlang waren stadscentra monotone winkelgebieden, vol eenzijdig aanbod. Door concurrentie van het internet staat beleven centraler en wordt de binnenstad leuker. 'De tijd dat je winkels nodig hebt om iets te kopen, is voorbij. De tijd dat onze historische binnensteden veredelde koopgoten waren hopelijk ook.'

‘Blurring’. Een jeukwoord. We geven het toe. Zou je het bijvoorbeeld niet beter ‘menging’ kunnen noemen? Of gebruiken we de -in Rotterdam gebruikte- term ‘blending’? Of misschien zou het ‘Hutspot’ moeten heten? Naar de gelijknamige winkel en horeca-uitspanning? Ach, wat maakt het uit. Jeukwoord of niet. Blurring is hip. Blurring is cool. En blurring is een blijvertje. Vandaar dit artikel. Want we gaan in Nederland (eindelijk) steeds beter eten en drinken. En er komen ook steeds meer horeca-units bij (1). Daarbij lijkt het aandeel horeca in de retailomzet toe te nemen.

Volgens mijn dochters is het bij de influencers op Insta(gram) helemaal ziek hip om je bikinitop ondersteboven aan te doen; ‘Upsidedown Bikini’. Een bestaand product op een andere manier gebruiken.

Cees-Jan Pen (lector Ondernemende Regio voor Fontys Hogescholen) schreef deze bijdrage over het belang van Binnenstadsmanagement als onderdeel van een serie van vijf cahiers die worden uitgegeven door het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys Hogeschool Management Economie en Recht, ter afronding van het onderzoeksprogramma ‘De Ondernemende Binnenstad’.

De suggestie wordt vaak gewekt dat een vitale binnenstad het resultaat is van elkaar opvolgende stappen: urgentie, samenwerking, visie, interventies, uitvoeren en evalueren. John Bardoel, Seinpost, weet dat het proces in de praktijk verre van lineair is en vaak veel te eenzijdig wordt aangevlogen. Een binnenstad is geen winkelcentrum.

Gezonde binnenstad en de auto: tegenstelling of in samenspraak met elkaar? Het is maar net hoe je gezond definieert. In Het Financieele Dagblad presenteerde planoloog en Stadszaken.nl-hoofdredacteur Jan Jager daar zijn eigen visie op. ‘Bij de gezondheid van binnensteden gaat het om veel meer dan luchtkwaliteit.

Parkeren. Een van de meest beladen onderwerpen in de retail. Dat bleek al in augustus 2014. Toen wij een artikel publiceerden over de relatie tussen winkelbezoek en parkeren. Er kwam veel response op dit artikel. Van velen die de conclusies voor 100% onderstreepten.

'Een jaar of tien terug was ik voor een tijd bang dat iedereen thuis zou blijven.' Martin van der Maas, planoloog bij de gemeente Amsterdam, liet ooit zijn hoofd op hol brengen door visionairs. 'Maar gelukkig heb ik mij er danig in vergist.'

Binnenkort doen we onze boodschappen bijna allemaal online? Zou het? Hans van Tellingen rekent af met het verdienmodel van Picnic. De supermarkt? Die is en blijft de krukas waar mening stads- en dorpscentrum om draait.

Remko Been, Stockspots, was vorige week aanwezig tijdens een bijeenkomst waar ontwikkelaars, beleggers en bouwers van logistiek vastgoed aanwezig waren. 'Uiteraard was duurzaamheid een hot topic, maar de manier waarop naar duurzaamheid wordt gekeken door bouwers en ontwikkelaars biedt weinig ruimte voor creativiteit', stelt Been.

De IVBN stapt uit de retailagenda in verband met oeverloos debat over omzetgerelateerde huur. Hiermee gooien de beleggers het bekende kind met het badwater weg, terwijl juist nu moet worden doorgepakt.

Het perifere retaildebat in Nederland draait concreet om de vraag of een perifere outlet/hypermarkt, bouwmarkt en verbrede c.q. opgepluste woonboulevard de binnenstad al dan niet versterkt. We helpen u ondanks soms ronkende adviesbrochures meteen uit de droom. 

Leegstand. Winkelleegstand. Het nationale winkelleegstandsprobleem. Dat klinkt heftig. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hans van Tellingen pareert alle 'onheilstijdingen' die gerenomeerde instituten onlangs muntten. 'Winkelleegstand is geen nationaal probleem. Winkelleegstand is soms een lokaal probleem'.

In een nieuwe editie van Stadszaken Buitenland bespreken we stedelijke innovaties in midden- en lagere inkomenslanden. In dit bericht Uber-scooters in Azië, legohuizen in Colombia en onbemande winkels in China.

Grappig. Laatst las ik dit bericht. Een bericht gebaseerd op een rapport van het vermaarde KPMG. Een bericht met een heldere boodschap. En een bericht dat je kunt beschouwen als een lofzang op de webshop. Deze is niet alleen handig. Deze leidt ook tot minder CO2-uitstoot. 

Vorige week publiceerde Detailhandel Nederland het rapport Kiezen voor het kloppend hart. Goed stuk dat helaas (weer) wordt beschreven in de media door de nadruk te leggen op stijgende parkeertarieven. Cees-Jan Pen, lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio op Fontys, pleit voor urgentere zaken.

Er is veel te doen om de Markthal. Het iconische gebouw in de binnenstad van Rotterdam. Opgeleverd in het najaar van 2014. Geopend door onze koningin. Overladen met prijzen en awards. Nationale én internationale. Je zou dan ook denken dat er louter positief nieuws te melden is over dit door Provast ontwikkelde gebouw. Maar dat valt tegen.

No parking, no business!

29 maart 2017 7:46

‘No parking, no business’. Dat is een uitspraak uit de jaren vijftig. Door velen toegeschreven aan Bernardo Trujillo. Een Amerikaans/Colombiaanse retail- en marketingexpert. Het komt erop neer dat een winkelcentrum of –gebied uitstekende parkeervoorzieningen moet kennen.

En toen was er de Retailagenda. Bedacht in 2015. Qua idee verder uitgewerkt in 2016. En van idee tot uitvoering gebracht in 2017. Aan de slag ermee! Prima. ‘So far so good’. Er is namelijk heel wat aan de hand in winkelland.

'Nederland is gelukkig uit de economische crisis. Dat is hartstikke mooi en daar mogen we best blij van worden. Laat hierover geen misverstand bestaan. Dezelfde blijdschap geldt ook voor het herstel op de retailmarkt, maar we juichen veel te vroeg', stelt Cees-Jan Pen, lector Fontys Hogescholen.

Achtergrond

Diverse gemeenten werken aan het tegengaan van winkelleegstand en het compacter en diverser maken van winkelgebieden. Onlangs publiceerde Stadszaken een artikel over het Reviewteam Lokale Transformatie, dat in kaart bracht hoe gemeenten lokale transformatie aanpakken en waar zij tegenaan lopen. Hiervoor werd onder meer met inbreng van Cees-Jan Pen (lector aan de Fontys Hogescholen, lectoraat De Ondernemende Regio) een enquête uitgezet onder 158 RetailDeal-gemeenten. We vragen Pen naar de eerste resultaten.

De opgave voor het realiseren van een toekomstbestendig winkelgebied is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van de retailer zelf. Hoe zorg je dat deze een proactieve, lerende houding aanneemt en anticipeert op een veranderd retaillandschap? Hoe moet hij omgaan met alle grote veranderingen? Welke vaardigheden helpen hierbij? En hoe, waar en wanneer kan hij deze vaardigheden en de benodigde kennis ontwikkelen?  Dit en meer komt aan bod in de elf living labs van Future-Proof Retail. 

Veel winkelgebieden kennen problematische leegstand. Gebieden moeten bovendien compacter en diverser om te concurreren met webshops. Diverse gemeenten zijn actief met de transformatie-opgave. Wat kunnen we van hen leren? René Vierkant vertelt over de bevindingen van het Reviewteam Lokale Transformatie dat antwoord zoekt op deze vraag.

In de zaak tussen Visser Vastgoed en de gemeente Appingedam (meer daarover leest u hier) bepaalde het Europese Hof van Justitie vorig jaar dat detailhandel een dienst is. Beperkingen in vestigingsbeleid zijn hiermee nog steeds toegestaan, mits in lijn met de eisen van de Europese Dienstenrichtlijn. Bureau Stedelijke Planning bracht in kaart wat er veranderd is sinds deze uitspraken. In dit artikel is het Nederlandse detailhandelsbeleid vergeleken met dat van België en is geanalyseerd wat consequenties zijn van de verschillen in beleidsvoering van de beide landen.

Het toekomstperspectief voor de fysieke detailhandel is ronduit grillig. Dat heeft grote gevolgen voor de centra van onze dorpen en steden, die vaak als monofunctioneel winkelgebied zijn ingericht. Herbestemmen en herschikken lijkt het devies. Maar hoe doe je dat met meer dan honderd eigenaren? Elkaar beter leren kennen lijkt een goed begin. Maar echte samenwerking vraagt een vertrouwen. In Bodegraven hielp het Kadaster dat vertrouwen te kweken. En dat leidde tot mooie resultaten. 

Welke subsidies en andere stimuleringsmaatregelen werken wel en welke niet als je de binnenstad wil transformeren tot een aantrekkelijk gebied? Zo luidde de centrale vraag bij een kennisbijeenkomst van de Retailagenda in Veenendaal. Stadszaken zet de do’s en don’ts voor u op een rij. Een belangrijke disclaimer: overleg eerst met ondernemers wat zij nodig hebben. Want elke binnenstad, elke regio is anders.

Gemeenten, retailers en vastgoedpartijen zoeken naar middelen om winkelgebieden aantrekkelijk te houden, want de druk op deze gebieden neemt toe. Beleving is hierbij het credo, maar hoe doe je dat dan precies? Ondernemer Ruben Senden presenteert drie innovatieve kledingconcepten die consument en retailer met elkaar verbinden.

Vorig jaar bepaalde het Europese Hof van Justitie dat detailhandel een dienst is. Deze uitspraak zette het winkelconcentratiebeleid van gemeenten onder druk. 'Boosdoener' is de Europese Dienstenrichtlijn die uitgaat van vrije vestiging van diensten en dus - volgens het Hof - ook van detailhandel. In afwachting van definitieve jurisprudentie over de kwestie, heerst veel onzekerheid onder gemeenten en provincies. Wat mag straks wel en niet, wat kan er fout gaan? Op vastgoedbeurs Provada presenteerden de Retailagenda, ministeries van BZK en EZK, het IPO en de VNG een Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn, waarmee zij decentrale overheden een helpende hand bieden.

De markt voor flexibele kantooraanbieders is bezig aan een ongekende opmars, en aanbieders blijven zoeken naar ruimte. Tegelijkertijd neemt de vraag toe van gebruikers die op zoek zijn naar een werkplek waar een mix van functies voorhanden is. Mogelijk zien we al sneller dan we denken de eerste flexwerkruimtes in voormalig retailvastgoed en hotels.

Winkelgebieden moeten continu in ontwikkeling blijven om hun eigen relevantie te waarborgen. Enkel een divers winkelaanbod is al lang niet meer genoeg om je te onderscheiden van concurrerende steden. Maar hoe onderscheid je je dan wél? Het creëren van een ‘gastvrije binnenstad,’ naar Amerikaans en Engels model, kan een oplossing bieden. InRetail en Detailhandel Nederland zochten onder de vlag van de Retailagenda uit hoe je die gastvrije binnenstad precies creëert.

Kleine, jonge en creatieve ondernemers leveren een grote bijdrage aan de vitaliteit van een winkelgebied. In een retaillandschap dat steeds meer door ketens wordt gedomineerd, bieden zij kleur en diversiteit. Tegelijkertijd zijn deze ondernemers kwetsbaar, want vernieuwende ideeën en een solide businessmodel gaan niet altijd hand in hand. Hulp van de gemeente is dus nodig. Wat kun je als gemeente doen om de ‘lokale helden’ te stimuleren?

Winkels profiteren van de hoogconjunctuur. Dit is te zien in bestedingen, consumentenvertrouwen en vollere winkelstraten. Toch blijft het oppassen. Online winkelen groeit hard, door vergrijzing neemt het draagvlak voor winkels af en er zit nog veel rek in bestaande bestemmingsplannen. Stec Groep zet vijf opvallende trends én hun impact op uw winkelgebied op een rij.

Retail is een dienst, oordeelde het Europese Hof van Justitie. Dat heeft consequenties voor de verantwoording van brancheringsregelingen. Wat betekent dit voor gemeenten? ‘We kunnen nu veel meer rechtszaken verwachten’, denkt jurist Aike Kamphuis.

Je winkelgebied toekomstbestendig maken, daar kom je niet onderuit. Maar dat doe en kun je niet alleen, want in het gemiddelde winkelgebied speelt van alles en zijn veel factoren actief. Hoe krijg je al die mensen aan tafel? En hoe zorg je dan dat zij ook echt wat gaan doen? Hoe je in vijf stappen tot een concreet actieplan voor een vitaal winkelgebied komt.

‘Er zijn te veel vierkante meters winkeloppervlak,’ stelt de Retailagenda. Verouderde uitgestrekte en monofunctionele winkelgebieden moeten dus compacter en diverser worden om te kunnen concurreren met online retailers. Maar hoe doe je dat dan precies? Veel gemeenten vinden het moeilijk om echt stappen te zetten. Het programma Proeftuinen Lokale Winkeltransformatie moet deze gemeenten helpen.

Door vage definities van detailhandel in bestemmingsplannen, worden gemeenten soms onaangenaam verrast door retailers die op onverwachte plekken een gaatje vinden voor hun winkel. Dat werkt de ambitie om compacte winkelcentra te realiseren tegen. Daarom is er behoefte aan eenduidige formulering en uniformiteit in bestemmingsplannen.

In 2015 reed opeens een koddig 'melkwagentje' door de straten van Amersfoort. En nu zie je die bijna overal. Als je het aan online supermarkt Picnic overlaat is de melkboer van vroeger gewoon weer terug. Andere levensmiddelen heeft hij ook aan boord. De opkomst van nieuwe online businessmodellen had eerder flinke gevolgen voor aanbieders van boeken en elektronica. Nu is misschien ook de supermarkt aan de beurt.

Eind 2015 viel het doek voor de warenhuizen van V&D. Tienduizend mensen verloren hun baan en met name de winkelgebieden van kleine en middelgrote steden werden zwaar getroffen. Drie jaar later zijn de littekens nog zichtbaar. ROm ging kijken bij drie voormalige V&D-vestigingen in kleine en middelgrote steden.

Burgerparticipatie is moeilijk. Bewoners voelen zich niet gehoord en goede ideeën lopen vast in een ambtelijk doolhof van regeltjes en vergunningen. Hoe het óók kan, zien we in Groningen. Daar voeren elf willekeurig gekozen bewoners de regie over het budget van hun wijk. Volgens betrokkenen is de aanpak nu al een succes.

Stichting Streetwise bracht de afgelopen vijf jaar ruim honderd nieuwe ondernemers naar het centrum van Heerlen. Het slagingspercentage van de ondernemers is met 95% bijzonder hoog. De ondernemersgerichte aanpak van Streetwise-oprichters Sjaak Vinken en Leonie Kuepers is zó succesvol, dat Stadsregio Parkstad het duo onder haar hoede nam en hun methode uitrolt over de hele regio. Wat is het geheim van Streetwise? Stadszaken.nl ging op pad met Vinken en Kuepers.

Sociale motivaties geven steeds meer de doorslag of consumenten een winkelgebied bezoeken, schreven we twee weken geleden. Maar welke sociale motivaties zijn er? Welke winkelcentra sluiten aan op welke waarden? Met evolutionair psycholoog en marketer Marie-Anne Simons legden we een aantal winkelgebieden langs de meetlat.

Geen ingewikkelde apps of hoogdravende innovaties. Een beter winkelgebied begint bij gastvrijheid. Daarom hebben Retailagenda, INretail en Detailhandel Nederland de samenwerking opgezocht met Stad & Co om met middelen van de Stichting Detailhandelsfonds de pilot Gastvrije Binnenstad te starten. En dat gaat veel verder dan parkeerbeleid en een vriendelijk hallo in de winkels. ‘Het draait om totaalbeleving.’

Geen virtual of augmented reality in Bodegraven, het startsein voor de uitvoering van de centrumvisie begon met een ouderwets bordspel. Dit is een verhaal van individuele vastgoedeigenaren die elkaar vonden in hun doel om het centrum van Bodegraven weer op de kaart te zetten.

Storey, een initiatief van het Haags Retailpunt, maakt een eind aan onderneemzaamheid. Ondernemers trakteren elkaar op een rondje van de zaak. Oftewel: door ondernemers bij elkaar mee te laten draaien. ‘Door ze van elkaar te laten leren ontstaan nieuwe businesskansen’, zegt Hester Bunnik, retailadviseur Haags Retailpunt. ‘De behoefte om lokaal samen te werken is groot.'

Wederom kwam de Rotterdamse Markthal negatief in het nieuws. Het rapport ‘Markthal 2.0 – Gers Vers’ van de ondernemersvereniging wijst op het vervlogen versconcept als oorzaak voor zware economische tijden. Ondertussen boekte de Markthal afgelopen jaar wel een  hoge omzet. Wat is er aan de hand?

Nieuwe pop-up-concepten verhouden zich slecht tot de vaak nog 'starre' huurmarkt in steden. En de traditionele middenstand heeft vaak weinig affiniteit met de nieuwe manier van ondernemen die een pop-up store vergt. Hoe kun je als gemeente dan toch profiteren van de populariteit van pop-up stores? 5 vragen aan Anja Overdiek, senior onderzoeker Retail bij het lectoraat Innovation Networks van De Haagse Hogeschool.

Het geheim van de toekomst van winkelgebieden schuilt in het antwoord op 8 V’s. Althans, dat stelt retail-adviseur en kenner van ‘high traffic locaties’ Tony Wijntuin in een onderzoek dat Vastgoedjournaal samen met USP Marketing & Consultancy uitvoerde.

Vlak voor de jaarwisseling schaarden de laatste van achttien Zuid-Limburgse gemeenten zich achter de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL), een eerste aanzet voor het  wegbestemmen van overtollige winkelmeters en versterken van de hoofdwinkelstructuur. ROm reisde naar de voormalige mijnstreek en sprak met betrokkenen over de aanpak, de risico’s op planschade en de rol van de provincie.

Na het ALDI-convenant (zie onder) en deals met andere supers in regio Parkstad, gaat de strijd tegen winkelleegstand in Zuid-Limburg door. Verleden week werden 18 gemeenten het eens over publiekrechtelijke planologische aanpak met het wegbestemmen van overtollige meters als uiteindelijke doel. Wat zijn de risico's?

De sector die niet op alle fronten lijkt te profiteren van de aantrekkende economie, is de detailhandel. Dat raakt niet alleen de middenstand, maar ook binnensteden en menig dorpskern in het hart. De verlenging van de Retailagenda die minister Henk Kamp voor het aantreden van het nieuwe kabinet aankondigde, lijkt niet voor niets.

In Nederland liggen Factory Outlet Centres aan de rand van de stad, op een bedrijventerrein of langs de snelweg. Het Duitse kuuroord Bad Münstereifel laat zien dat een outlet prima in het bestaande winkelgebied is in te passen. De "city outlet" geeft het historische stadje een impuls. Binnenstadondernemers beschouwen de goed bereikbare ‘merkendorpen’ vaak als concurrent. Bad Münstereifel laat zien dat het anders kan.

Blokker. Het Blokkerconcern. De Blokkercrisis. Het is als met het Nederlands Elftal. Geheel Nederland, in de vorm van 17 miljoen winkelbondscoaches, buitelt over elkaar heen. Met vaak zeer uiteenlopende visies.

Outletcenters zijn de concurrenten van het midden- en kleinbedrijf in de binnenstad. Het MKB vreest verdere leegloop van winkelpanden en de belofte dat bezoekers van de outlet ook naar de binnenstad komen, wordt weggewuifd. Maar op welke manier kunnen binnensteden dan wél profiteren van een outletcenter?

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl