Nieuws

Na een paar weken van flinke afname ten opzichte van de week ervoor, lijkt de drukte in de winkelstraten nu te stabiliseren en zelfs iets toe te nemen.

Na jaren van prijsstijgingen en hoge transactieaantallen krijgt de woningmarkt een knauw, meldt ABN Amro dinsdag. Terugval in de economie en verslechterende betaalbaarheid maken dat de prijzen volgend jaar gaan dalen.

Er is nog altijd veel waardering voor de manier waarop de overheid omgaat met de uitbraak van het coronavirus. Maar liefst 89 procent van de mensen beoordeelt de genomen maatregelen als goed. Het overgrote deel vindt de maatregelen goed vol te houden en ook het thuiswerken gaat de meesten goed af, blijkt uit onderzoek dat dit weekend werd gehouden onder het panel van onderzoeks- en adviesbureau Citisens.

De opening van Lelystad Airport is opnieuw uitgesteld. Terwijl minister Cora van Nieuwenhuizen de coronacrisis als belangrijke oorzaak noemt, is het kabinet vanwege de stikstofdepositie ook teruggefloten. Lelystad Airport moet namelijk eerst een natuurvergunning aanvragen. De opening van het vliegveld, als overloopluchthaven van Schiphol, is nu voor november 2021 voorzien. Maar hoe reëel is dat eigenlijk?

Slechts 30 procent van de Nederlanders is tevreden over de communicatie vanuit gemeenten over het coronavirus, terwijl inwoners wel graag een actieve rol voor gemeenten zien in informatievoorziening. Gemeenten zijn ‘de grote afwezigen tijdens deze crisis.’ Tegelijkertijd lijken de gemeenten wel degelijk hard aan de communicatie richting bewoners te werken.

Maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten temperen zorgen voor steeds rustige winkelstraten. De afname in bezoekersaantallen is het grootst in de winkelstraten van grote steden. Dat zegt RMC Smart Retailing, dat maandelijks bezoekerscijfers uitbrengt in de Nationale Shopping Index.

De coronacrisis toont kwetsbaarheden in de manier waarop supermarkten te werk gaan. De retailers zijn te afhankelijk geworden van just-in-time oplossingen. ‘Volkomen begrijpelijk, maar daar zijn ook risico’s mee gemoeid.’

De grote supermarkten draaiden afgelopen week topomzetten, maar kleinere winkeliers verkeren juist in moeilijke tijden door de voortdurende coronacrisis. Dat terwijl ook juist de kleine lokale retailer essentieel is voor een goed functionerend centrumgebied. Hoe kun je deze ondernemers nu dus steunen? De app Local Heroes, die deze week live ging, moet een oplossing bieden.

De coronacrisis heeft grote impact op de Nederlandse economie. Samen met de landbouw, horeca en vervoersector is de bouw een van de sectoren waar, ten gevolge van het virus, een forse krimp wordt verwacht. Dat zegt de Rabobank in de vrijdag gepubliceerde sectorprognose.

De maatregelen die van kracht zijn om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben grote impact op het openbare leven. Hoewel vooralsnog geen sluitingsplicht geldt voor winkels, sluiten diverse ondernemers uit eigen initiatief hun deuren. Branchevereniging INretail laat maandag weten dat er miljarden nodig zijn om lucht te creëren in de non-food retailsector.

Als de Corona-maatregelen langer duren, blijft de woningmarkt niet buiten schot. Nieuwbouwprojecten kunnen stagneren als werknemers uitvallen of bouwmaterialen niet meer worden aangevoerd. Dat verwacht Vereniging Eigen Huis.

Na Italië verspreidde het corona-virus zich deze week verder naar onder meer Frankrijk en Duitsland. In Italië staat het aantal besmettingen woensdag op ruim 300. Naast een humanitair vraagstuk spreekt de Volkskrant van een ‘economische klap' voor het land nu onder meer winkels klandizie mislopen. In Nederland zorgt het virus in de retail nog niet voor grote problemen, maar het is de vraag of dat de komende maanden zo blijft. Wat is de stand van zaken? Stadszaken deed een eerste verkenning.

Opinie

Nederland kent steeds meer 'alleenwonenden'. Vooral deze groep blijkt eenzaam te zijn. Het advies om afstand te houden, kan hier harder aankomen dan menigeen denkt, zegt Jan Latten.

Het coronavirus zorgt voor een crisis van nabijheid, die het stedelijke leven flink ontregelt. De essentie van dat stedelijke leven is namelijk onze drang naar samenzijn, uitwisseling en samenwerking. Toch zien we in deze sombere periode ook een positieve trend. Toegenomen wereldwijd fietsgebruik toont de veerkrachtige en duurzame stedelijke toekomst.

Achtergrond

Het coronavirus houdt ons in de greep. De bezorgdheid, maar ook het vertrouwen en de betrokkenheid nemen toe. En: we zeggen dat we ons aan de maatregelen houden, maar doen dat niet altijd. Het zijn de belangrijkste conclusies uit een peiling door onderzoeksbureau Citisens. Wat kunnen we leren van deze cijfers?

In een tweeluik onderzoekt Stadszaken.nl de gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten. In het tweede deel bekijken we wat de gemeentelijke organisaties zelf merken. ‘Er heerst een groot gevoel van saamhorigheid. We komen dit met z’n allen door.’ 

In een tweeluik onderzoekt Stadszaken.nl de gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten op dit moment. In het eerste deel schetsen we een beeld van de dienstverlening en de communicatie richting inwoners. Gemeenten zijn gewoon open, maar wel voor het stikt noodzakelijke.

Als het gaat over het Coronavirus zien we al een maand lang berichten die speculeren over het effect op het klimaat en onze economie. Toch voel ik me niet prettig bij de vele artikelen die het Coronavirus maar wat graag gebruiken om te laten zien waar de schuld ligt. Ik vraag me af, wat is het effect van economische achteruitgang op klimaatdoelen en wat kunnen we leren van onze geschiedenis? In dit artikel mijn hopelijk genuanceerde beschouwing.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl