Corona zet onze wereld op zijn kop, maar niet stil. Volgens Inge Lensink biedt deze periode juist kansen om bewoners te betrekken bij uw ruimtelijke plannen.

Het voldoen aan alle geluidnormen, richtwaarden en criteria zorgt bij stedelijke verdichting en transformatie voor een heel gepuzzel met wegen, bedrijven, spoor of andere nabije geluidsbronnen. Hoewel ingewikkeld kan het ook op hoogbelaste locaties prettig wonen zijn. Zolang we maar vroegtijdig met geluid aan de slag gaan.

De oplopende druk op de fysieke leefomgeving vraagt om scherpe en fundamentele keuzes en meer regie vanuit het Rijk. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren donderdag in een brief aan de kamer als aanvulling op de ontwerp-NOVI. 

Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten voor een tijdelijke periode verlengd worden.  De spoedwetswijziging moet voorkomen dat mensen zonder woning komen te zitten, ‘juist nu het zo lastig is om snel een andere woonruimte te zoeken.’

Wat is de impact van de coronacrisis op de woningmarkt? Johan Conijn zocht het uit in opdracht van Aedes. De inschattingen in het rapport gaan met grote onzekerheid gepaard, stelt de emeritus hoogleraar woningmarkt, maar wel is duidelijk dat op korte termijn anticyclisch bouwbeleid nodig is.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl