Woningbouw aan stadsranden. Windparken op land. Meer ruimte voor natuur en rivier. Koeien meer de wei in. Stikstof. Het zijn allemaal maatschappelijke opgaven die een beroep doen op de schaarse landelijke ruimte. Een manier om zulke gebiedsdoelen integraal en duurzaam aan te pakken, is landinrichting.

Nog even en we krijgen weer een nieuwe Rijksbouwmeester. Toonaangevende architecten met hart voor de publieke zaak konden tot twintig april hun sollicitatiebrief inleveren. Wat kunnen en moeten we verwachten van deze adviseur? Het wordt tijd dat we de Rijksbouwmeester en zijn college gaan behandelen als een adviesraad, vindt Bas van Horn.

Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet kunnen we als een technisch gemotiveerde, verstandige ingreep beschouwen. Dat is in ieder geval de visie van de overheden: Rijk, VNG, G40, IPO en UvW. Dat het digitaal informatiesysteem (DSO) nog niet startklaar is, was algemeen bekend. De corona gaf het laatste stootje om tot het – toch pijnlijke – uitstelbesluit te rechtvaardigen.

Noord-Brabant is na Overijssel de tweede provincie die zich heeft aangesloten bij Stichting Steenbreek. Volgens gedeputeerde Erik van Merrienboer sluiten de activiteiten van Steenbreek volgens goed aan bij de wijze waarop Noord-Brabant de burgers wil betrekken bij de grote maatschappelijke opgaven die de komende jaren spelen. 

De uitgestelde aanvullingsbrief op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) maakt onomwonden duidelijk dat het Rijk de regie voor de fysieke inrichting van Nederland naar zich toe wil trekken. Minister Ollongren laat in de Kamerbrief een aantal keuzes zien die het kabinet daarbij maakt. De vraag is of die ook soelaas bieden voor de uitdagingen van de woningbouw, werkgebieden, duurzaamheid en bereikbaarheid. Stadszaken vroeg het aan een aantal experts. In dit eerste deel: de woningbouw.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl