Minister Ollongren komt met maatregelen die de woningmarkt voor starters en mensen met een middeninkomen beter toegankelijk moeten maken. Zo maximeert de regering de jaarlijkse huurverhogingen voor de vrije sector tot de inflatie plus 2,5 procent. In de praktijk rekenen veel huurbazen echter al lagere huurstijgingen. Bovendien verandert het voorstel niks aan te hoge aanvangshuren.

COVID-19. We zitten weer in een crisis. Tijdens de vorige economische crisis kwamen ontwikkelaars tot het besef: de consument staat toch centraal. Termen als betaalbaarheid, cocreatie en organisch waren modewoorden. Ook de middeldure huur was een hot topic. Dit verdween allemaal na het herstel in 2015. Door woningtekort gingen koopwoningen weer als warme broodjes over de toonbank. ‘Voor u duizenden anderen’ hoor ik makelaars nog zeggen

Een groeiende economie, versnelling in de woningbouw en vergroting van de capaciteit van het hoofdwegennet leggen een flinke belasting op het lokale wegennet. Om met nieuwe ontwikkelingen extra druk op de bottlenecks en de openbare ruimte te voorkomen, is een mobiliteitstransitie noodzakelijk. Just Verhoeven, adviseur ruimtelijke strategie bij Antea Group, ontwikkelde met collega’s een indicator voor de ov-dekkingsgraad om inzicht te krijgen in omstandigheden waarin investeren in ov het meest kansrijk is. 

Woningcorporaties hebben circa 40 procent van de woningen in Nederland in hun bezit. Om stijgende exploitatiekosten door extreme weersomstandigheden te voorkomen, de waarde van hun bezit te behouden én vooral ook het wooncomfort van de bewoners te kunnen garanderen, hebben zij er belang bij dat de wijken klimaatbestendig worden. Om hen daarbij een helpende hand te bieden verscheen vorig jaar de publicatie 'Woningcorporaties en klimaatadaptatie - Samenwerken aan goed wonen' van Anneke van Veen.

De uitgestelde aanvullingsbrief van minister Kajsa Ollongren bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) illustreert welke keuzes het kabinet wil maken in de inrichting van Nederland. Wat betekent dit in de praktijk? En hoe wordt hierop gereageerd? In dit deel: de toekomst van gebieden buiten de stad.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl