Meer dan een miljoen bomen (1,1 miljoen om precies te zijn). Zelfs als je het langzaam uitspreekt is het veel. Zeker als je ze moet planten en dat is precies wat de provincie Overijssel gaat doen tot 2023. Op elk beschikbaar terrein: sportparken, tussen woningen, bedrijventerreinen. 

Hoe ziet de 1,5 meter maatschappij er uit op de fiets? Wat zijn de gevolgen bij het strikt hanteren van deze afstand voor fietsers? Volgens adviesbureau Movares kunnen de wachtrijen voor het stoplicht oplopen tot 180 meter.

In 2024 moet bij de belangenafwegingen in het ruimtelijk beleid standaard rekening worden gehouden met gezondheid. Het is een van de ambities binnen de maandag gepubliceerde gezondheidsnota.

Bewoners van vijf Noord-Limburgse dorpen schrokken zich rot toen ze hoorden dat ze in waterbergingsgebied wonen én géén schadevergoeding krijgen bij een overstroming. Dit verhaal gaat over de gebrekkige communicatie en warrige informatie van betrokken (overheids)partijen én over het belang van goede communicatie in de Nederlandse strijd tegen het water. Want -hoe tegenstrijdig het ook klinkt- het project Lob van Gennep zal bewoners juíst een betere bescherming geven tegen hoogwater. 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het kabinet doet dit door zelf te investeren, verduurzaming te stimuleren en door maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl