In bijna twintig procent van de Nederlandse gemeenten kunnen kinderen niet veilig naar school fietsen. In de gemeenten Schiermonnikoog, Houten, Vlieland en Veenendaal is fietsen het veiligst voor de kroosten. Amsterdam, Oostzaan, Tiel en Hilversum scoren minder goed. Dit blijkt een enquête van de Fietsersbond.

Na dertien roerige jaren wordt de vernieuwing van Kanaleneiland Centrum deze maand voltooid. De daarvoor opgezette Grond Exploitatie Maatschappij wordt ontbonden en de laatste fase van de grootschalige herstructurering middenin de verpauperde naoorlogse wijk in Utrecht is daarmee klaar. Het project is bijzonder door de sterke publiek-private samenwerking. Welke lessen kunnen we anno 2019 uit de ontwikkeling trekken?

Wereldwijd raken bossen steeds meer versnipperd door bijvoorbeeld infrastructuur en bebouwing. Onderzoek toonde aan dat die fragmentatie slecht is voor de biodiversiteit. Volgens een nieuwe studie, gepubliceerd in British Ecological Society, hebben kleine bossen echter ook potentieel. Ze halen bijvoorbeeld in verhouding meer broeikasgassen uit de atmosfeer dan grote bossen.

In het Utrechtse Rijnenburg ligt de focus van de gemeente de komende jaren op het realiseren van een energielandschap. Het Consortium Grondeigenaren Rijnenburg, eigenaar van 70% van de grond, roept op óók woningen te bouwen. Harm Janssen, directeur BPD regio Noord-West bood donderdag namens deze club een appel aan aan wethouders Klaas Verschuure en Lot van Hooijdonk.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de toename van het aantal grote distributiecentra in Nederland tegen te gaan. Hiermee willen de politici de ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap tegengaan.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl