DAT: Develop Apart Together

17 augustus 2018 8:04

In aantrekkelijk gelegen binnenstedelijke gebieden - meest verlopen bedrijventerreinen -  die in aanmerking komen voor transformatie doet zich de volgende situatie voor. Grond- en opstaleigendommen zijn versnipperd. De eigenaren hebben uiteenlopende belangen, ambities en competenties.

Sociale motivaties geven steeds meer de doorslag of consumenten een winkelgebied bezoeken, schreven we twee weken geleden. Maar welke sociale motivaties zijn er? Welke winkelcentra sluiten aan op welke waarden? Met evolutionair psycholoog en marketer Marie-Anne Simons legden we een aantal winkelgebieden langs de meetlat.

Twaalf gemeenten gaan samen met de IVN tiny forests aanleggen. Kleine bosjes worden groot. Het doel: een groenere stedelijke omgeving. Maar wat is precies de aantrekkingskracht van groen op kleine oppervlaktes?

De huizenprijzen stijgen door krapte op de woningmarkt sneller dan tot nu toe was voorspeld. Dat blijkt uit onderzoek door de Rabobank. Volgens de bank zorgen de hoge prijzen voor een verminderd vertrouwen onder consumenten.

Vorige week publiceerde Stadszaken een bevlogen oproep van een groep stadsexperts onder leiding van Ton Venhoeven. Met gemengde gevoelens – want het is altijd jammer om bevlogenheid dood te slaan – stuurde ik een kritische eerste reactie, en beloofde om snel uitgebreider te reageren op het pleidooi om functiescheiding te vervangen door een focus op schaalniveaus.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl