RESpijt-tijd

10 april 2020 7:00

Ja, en toen was het toch zover: afgelopen woensdag hebben we met elkaar een besluit moeten nemen over de Regionale Energiestrategie (RES). Het coronavirus heeft ook effect op onder andere de bestuurlijke behandeling van de concept-RES’en. Want maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak zijn de schragen onder dit proces. En als je niet de tijd neemt de schragen goed te stutten, dan stort het hele bouwwerk in. En dat kunnen we niet hebben. 

Het viel Ralph Stuyver, inwoner en ondernemer van Amsterdam, in 2003 al op dat veel tuinen en binnenterreinen versteend waren. Toen had de ontstening van de stad totaal geen prioriteit. Men vond het niet de taak van de gemeente om zich met privéterreinen te bemoeien. Dertien jaar later, in 2016, klopte Stuyver bij de gemeente aan om dit item wederom op de agenda te krijgen. De gemeente zag de vele voordelen van meer groen ten opzichte van steen in. Sindsdien is het roer volledig omgedraaid.

Het coronavirus zorgt voor een crisis van nabijheid, die het stedelijke leven flink ontregelt. De essentie van dat stedelijke leven is namelijk onze drang naar samenzijn, uitwisseling en samenwerking. Toch zien we in deze sombere periode ook een positieve trend. Wereldwijd toenemend fietsgebruik toont de veerkrachtige en duurzame stedelijke toekomst.

De complexiteit van binnenstedelijke opgaven is groot. Vanwege de doorgaans forse voorinvesteringen die nodig zijn voor de eerste spade in de grond gaat, maar vooral vanwege de rimpeling die een ontwikkeling kan veroorzaken in bestaand stedelijk gebied. Dat geldt zeker voor de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Daarom hanteert de gemeente geen traditioneel masterplan; het is een middel om belangen te overbruggen.

Dat de vakwereld zich zo nu en dan bezint op de vraag hoe we de omgevingskwaliteit in ons volle land kunnen verbeteren, is zinvol. Hoe diezelfde vakwereld daar onlangs verschrikkelijk de mist mee in kan gaan, grenst aan het ongelofelijke, schrijft Friso de Zeeuw.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl