Om de kracht van de regio te versterken stelt het kabinet samen met de regio 340 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van acht Regio Deals. Het Rijk draagt ruim 145 miljoen euro bij aan de realisatie van de deals, de regio verdubbelt dat bedrag ruim. De regio’s investeren onder meer in onderwijs, zorg, verduurzaming en een beter leef- en woonklimaat.

De 27 grootste woningcorporaties schroeven hun investeringen de komende vijf jaar flink op, van jaarlijks 2,8 nu naar gemiddeld 4 miljard euro. Met dit geld willen de corporaties in totaal 41.800 sociale huurwoningen bijbouwen en het bestaande bestand grootschalig verduurzamen en renoveren. Tegelijkertijd waarschuwen de partijen voor beperkte investeringsruimte en oplopende bouwkosten. Deze stegen de afgelopen drie jaar met gemiddeld bijna 10 procent per jaar.

Eind deze zomer lanceren vijf Nederlandse gemeenten een eigen lokaal online winkelplatform. Online en fysieke verkoop worden nu vaak gezien als concurrenten van elkaar, maar met het retailinnovatielab ‘Smart Distributie & Buy Local’ laat de Retailagenda zien dat een verenigde online aanwezigheid lokale ondernemers en de winkelgebieden waarin zij opereren juist kan versterken.

Met een aanmoediging van 40 miljoen euro op het gebied van goederenvervoer wil minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat, een zogenoemde modal shift bewerkstelligen. Het transport van goederen moet de komende jaren minder via de weg gaan en vaker over water, via spoor en door buisleidingen. Met dat doel voor ogen stuurde van Nieuwenhuizen vandaag het voorstel naar de Tweede Kamer.

Door de toenemende drukte en het aanstaande dieselverbod zoekt Parijs naar manieren om de stad bereikbaar te houden. Het nieuwe logistieke complex Chapelle International moet een schakel worden in een duurzamer systeem voor stedelijke bevoorrading en tegelijkertijd woon- en werkfuncties bieden. Wat kunnen we leren van onze Franse buren?

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl