Maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten temperen zorgen voor steeds rustige winkelstraten. De afname in bezoekersaantallen is het grootst in de winkelstraten van grote steden. Dat zegt RMC Smart Retailing, dat maandelijks bezoekerscijfers uitbrengt in de Nationale Shopping Index.

De ‘verloodsing’ van het landschap staat volop in de belangstelling. Nederland Distributieland bepaalt deels ook de aanblik van het land. Echte oplossingen gaan uit van de rol die de sector speelt in onze economie, samenleving en kwaliteit van ons vestigingsklimaat. Zo’n aanpak is veel breder dan alleen de verfoeide loods, vinden Merten Nefs en Cees-Jan Pen. Provincies en gemeenten zijn samen met de markt aan zet.

De coronacrisis toont kwetsbaarheden in de manier waarop supermarkten te werk gaan. De retailers zijn te afhankelijk geworden van just-in-time oplossingen. ‘Volkomen begrijpelijk, maar daar zijn ook risico’s mee gemoeid.’

De grote supermarkten draaiden afgelopen week topomzetten, maar kleinere winkeliers verkeren juist in moeilijke tijden door de voortdurende coronacrisis. Dat terwijl ook juist de kleine lokale retailer essentieel is voor een goed functionerend centrumgebied. Hoe kun je deze ondernemers nu dus steunen? De app Local Heroes, die deze week live ging, moet een oplossing bieden.

Diverse gemeenten werken aan het tegengaan van winkelleegstand en het compacter en diverser maken van winkelgebieden. Onlangs publiceerde Stadszaken een artikel over het Reviewteam Lokale Transformatie, dat in kaart bracht hoe gemeenten lokale transformatie aanpakken en waar zij tegenaan lopen. Hiervoor werd onder meer met inbreng van Cees-Jan Pen (lector aan de Fontys Hogescholen, lectoraat De Ondernemende Regio) een enquête uitgezet onder 158 RetailDeal-gemeenten. We vragen Pen naar de eerste resultaten.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl