In de stad van Vrede & Recht was lang geen fysieke plek waar ngo’s, startups, kennisinstellingen en commerciële bedrijven elkaar konden ontmoeten. Tot begin 2018 The Hague Humanity Hub haar deuren opende. In een drieluik kijken we op Stadszaken naar de totstandkoming van de Haagse hub en proberen we de geheimen van goede clustervorming te achterhalen. In het eerste deel kijken we naar de voorfase, hoe bepaal je als gemeente waar je kansen voor economische clusters liggen?

Als gevolg van de sterke economie in Nederland is er veel dynamiek op de bedrijfsruimtemarkt, maar door schaarste dreigt het industriële vastgoedaanbod achter te blijven. Het aanbod is vaak sterk verouderd en staat op verkeerde locaties. Door de schaarste nemen regionale verschillen toe.

Storey, een initiatief van het Haags Retailpunt, maakt een eind aan onderneemzaamheid. Ondernemers trakteren elkaar op een rondje van de zaak. Oftewel: door ondernemers bij elkaar mee te laten draaien. ‘Door ze van elkaar te laten leren ontstaan nieuwe businesskansen’, zegt Hester Bunnik, retailadviseur Haags Retailpunt. ‘De behoefte om lokaal samen te werken is groot.'

Het samenbrengen van het overschot op de winkelmarkt en het tekort op de woningmarkt, maakt het mogelijk om de structurele winkelleegstand te halveren. Bovendien kunnen zo tot 14.000 woningen worden gerealiseerd in bestaand stedelijk gebied. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Transformatieatlas Retail.

Wederom kwam de Rotterdamse Markthal negatief in het nieuws. Het rapport ‘Markthal 2.0 – Gers Vers’ van de ondernemersvereniging wijst op het vervlogen versconcept als oorzaak voor zware economische tijden. Ondertussen boekte de Markthal afgelopen jaar wel een  hoge omzet. Wat is er aan de hand?

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl