Woensdag presenteerde minister Knops (BZK) de eerste voortgangsrapportage van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aan de Tweede Kamer. Er lijkt schot te zitten in het programma, maar er zijn ook zeker verbeterpunten. Het programma vergt veel van gemeenten, een scherpe businesscase is soms lastig en warmtenetten blijken niet de heilige graal. We zetten deze en andere belangrijke bevindingen voor u op een rij.

Minister van Nieuwenhuizen, het bedrijfsleven en de EU trekken samen € 87 miljoen uit voor transportinnovaties die goed zijn voor het milieu en klimaat. Met het bedrag hopen de betrokken partijen dat 43 projecten over het hele land gestimuleerd worden, vooral op het gebied van waterstof, batterijen en laadinfrastructuur voor voertuigen.

Nu het einde van het jaar nadert en de meeste lezers zich opmaken voor de kerst en een welverdiend moment van rust, is het tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. 2019 was een bewogen jaar met diverse interessante thema's, problematieken en discussies. Met onderwerpen die al enige tijd spelen, denk aan middenhuur, verdichting en energietransitie, maar ook "nieuwe" of meer kortlopende thema's, met de stikstof- en PFAS-problematiek misschien wel als de grootste dossiers. 

De grootste opgave voor de energietransitie ligt bij de particuliere huiseigenaren, met name bij de vooroorlogse woningen en in gemeenten met meer verspreide bebouwing.

Het inrichten van een wijkhub voor deelmobiliteit van verschillende aanbieders waar mensen terecht kunnen voor een elektrische fiets, een scooter of een elektrisch autootje. Of het met ‘zwaar transport’ emissieloos bevoorraden van een grote projectontwikkelaar. Het zijn twee voorbeelden van in totaal zo’n 49 klimaatdeals uit het Rotterdamse Klimaatakkoord dat vrijdag 22 november werd gepresenteerd. Het doel: in aanvulling op gemeentelijk, nationaal en Europees beleid in publiek-private samenwerking flinke stappen zetten naar een klimaatneutraal Rotterdam in 2050. Derk Loorbach, voorzitter van de klimaattafel ‘Mobiliteit’, en Sander van Beurden, manager en procesregisseur van het Klimaatakkoord over ‘geen woorden maar daden 2.0’.

De verwachte reductie van uitstoot van broeikasgassen door mobiliteit in 2030 zal beperkt zijn ten opzichte van de uitstoot in 2018 en (zelfs) 1990. Dit schrijft adviesorgaan en de hoogst rechtsprekende instantie van Nederland, de Raad van State, in een reactie op het Nederlandse klimaatbeleid. Het advies is mede gebaseerd op de Klimaat- en Energieverkenning 2019(KEV 2019) van het PBL.

Al vanaf de eerste versies van de Nationale Omgevingsvisie stonden sterke steden hoog op de prioriteitenlijst. Daar kwam de verbreding naar de regio bij, inclusief aandacht voor de gebieden waar groei minder vanzelfsprekend is. ROm vroeg NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter, de Groningse wethouder Roeland van der Schaaf en MVRDV-hoofd stedenbouw Enno Zuidema om hun eerste indrukken. Conclusie: de NOVI benoemt de goede vraagstukken maar veel zal afhangen van de uitvoeringskracht. De tijd dringt.

3 oplossingen voor energiearmoede

18 november 2019 13:51

Technisch gezien bestaat energiearmoede niet. Tegelijkertijd is er een grote groep Nederlanders die een groot deel van hun inkomen aan energie besteden en er soms voor moeten kiezen om de verwarming uit te zetten door gebrek aan geld. We moeten energiearmoede dus wel degelijk serieus nemen, schrijft Sven Ringelberg. De energieadviseur presenteert dus drie oplossingen.

Noord-Nederland krijgt als eerste regio subsidie voor hun zogenoemde Hydrogen Valley. Hiermee worden Groningen, Drenthe en Friesland Europese waterstofkoplopers. De Europese Commissie heeft het project geselecteerd voor een subsidie van € 20 miljoen met een publiek-private cofinanciering van € 70 miljoen.

Nederlandse steden worden steeds groener, maar dat heeft een keerzijde: beheer wordt intensiever. Dat brengt oplopende kostenposten en overlast met zich mee. Gelukkig staat de techniek niet stil. Beheermachines op elektriciteit op waterstof moeten het bijhouden van het groenbestand goedkoper, duurzamer en efficiënter maken. ‘Beheer zal de komende tien jaar hevig veranderen.’

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl