Nederlandse steden worden steeds groener, maar dat heeft een keerzijde: beheer wordt intensiever. Dat brengt oplopende kostenposten en overlast met zich mee. Gelukkig staat de techniek niet stil. Beheermachines op elektriciteit op waterstof moeten het bijhouden van het groenbestand goedkoper, duurzamer en efficiënter maken. ‘Beheer zal de komende tien jaar hevig veranderen.’

De hele zomer kwamen de berichten over bouwprojecten waar met het afwijzen van de PAS-constructie (Programma Aanpak Stikstof) door de Raad van State een streep doorheen kon. Althans, in de huidige vorm. Het adviescollege stikstofproblematiek onder leiding van oud-commissaris van de Koning Johan Remkes is zich aan het oriënteren en zal spoedig met een ongetwijfeld wijs oordeel komen over de vraag die iedereen bezig houdt: wat nu? ROm-hoofdredacteur Marcel Bayer heeft een antwoord: geen halfslachtig beleid, maar radicale, pijnlijke keuzes en een overheid die het voortouw neemt.

Bedrijven en overheden in Noord-Nederland willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. Ze boden de minister van Economische Zaken en Klimaat donderdag hun gezamenlijke investeringsagenda aan, het ‘Integraal waterstofplan Noord-Nederland’. 

Op het gebied van energiewinning lijkt de mens steevast de grens op te zoeken van de energiebronnen. Dit brengt negatieve gevolgen voor mens en omgeving. Pas wanneer we deze gevolgen voelen, wordt er nagedacht over alternatieven. Sven Ringelberg, energie-adviseur, beschrijft met drie voorbeelden van rampgedreven energietransities, wat we hier van kunnen leren en hoe we herhaling kunnen voorkomen.

De klimaatdoelstelling maken dat woningeigenaren voor moeilijke keuzes komen te staan. Want wat is nou de beste stap naar verduurzaming? En zijn er over tien jaar geen betere opties? Energie-adviseur Sven Ringelberg deed onderzoek in Rotterdam en presenteert hier vijf tips voor verduurzaming zonder spijt.

In Hoogeveen werkt een collectief van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen aan de eerste woonwijk op groene waterstof. Eerste stap is een tiny house op waterstof, dat moet aantonen dat het kan.

Ondernemingen hebben voor circa €500 mln aan investeringen opgeschort toen ze ruim anderhalf jaar geleden voor hun gevoel overvallen werden door de plannen voor woningbouw in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Dat zei Kees Noorman van de Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM gisteren in het FD. Later op de dag lanceerde ORAM 'De Werkende Stad', een 'kritisch en constructief participatieorgaan bij ruimtelijke plannen'.

Als het om politiek, beleid, energie en ruimte gaat, vliegen ons komende periode de coalitieakkoorden van de nieuwe provinciale besturen en de eerste regionale energiestrategieën om de oren. Interessant daarbij is om te zien hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Een korte analyse van de energieagenda van bijvoorbeeld de provincie Utrecht leert al snel hoe belangrijk het is beide goed op elkaar af te stemmen.

De huidige energietransitie is niet de eerste in zijn soort: in de jaren '60 stapte Nederland massaal over op aardgas. Wat kunnen we leren van onze voorgangers? Sven Ringelberg presenteert drie lessen voor de wijkgerichte aanpak.

Waterstof wordt door energie-experts gezien als onmisbare schakel in de energietransitie. Het gas is veilig, biedt een alternatief voor grootschalige isolatie en kan pieken en dalen in groen opgewekte elektriciteit mitigeren. Maar welke rol speelt het element H2 eigenlijk bij de rap naderende Provinciale Statenverkiezingen? We doken in de provinciale partijprogramma’s en legden deze langs de waterstofmeetlat. Opvallend : hydro-huizen komen nauwelijks voor in de partijprogramma’s. Maar als het aan de partijen ligt, komt er wel een transport en mobiliteitsrevolutie.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl