Overprogrammering schaadt de financiële positie van gemeenten, de planologische mogelijkheden, de uitgifte van nieuwbouw en de bestaande voorraad. Deprogrammeren is een nieuw vak aan het worden en als u het goed doet, bespaart u miljoenen.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel vier van deze serie gaan we in op contracten tussen gemeenten en private partijen, die vaak niet stand zullen houden bij de rechter.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel drie van deze serie gaan we in op de tools op regionaal en provinciaal niveau.

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. In deel twee van deze serie gaan we in op publiekrechtelijk deprogrammeren zonder plan- of contractschade. 

Veel gemeenten kampen met een grote overcapaciteit aan terreinen en plannen en twijfelen of ze moeten deprogrammeren. Het is pijnlijk om flink af te boeken en ze vrezen plan- en contractschade. Niets doen is echter geen optie.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl