7 a

Na een paar weken van flinke afname ten opzichte van de week ervoor, lijkt de drukte in de winkelstraten nu te stabiliseren en zelfs iets toe te nemen.

a

Maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten temperen zorgen voor steeds rustige winkelstraten. De afname in bezoekersaantallen is het grootst in de winkelstraten van grote steden. Dat zegt RMC Smart Retailing, dat maandelijks bezoekerscijfers uitbrengt in de Nationale Shopping Index.

a

De grote supermarkten draaiden afgelopen week topomzetten, maar kleinere winkeliers verkeren juist in moeilijke tijden door de voortdurende coronacrisis. Dat terwijl ook juist de kleine lokale retailer essentieel is voor een goed functionerend centrumgebied. Hoe kun je deze ondernemers nu dus steunen? De app Local Heroes, die deze week live ging, moet een oplossing bieden.

a

Diverse gemeenten werken aan het tegengaan van winkelleegstand en het compacter en diverser maken van winkelgebieden. Onlangs publiceerde Stadszaken een artikel over het Reviewteam Lokale Transformatie, dat in kaart bracht hoe gemeenten lokale transformatie aanpakken en waar zij tegenaan lopen. Hiervoor werd onder meer met inbreng van Cees-Jan Pen (lector aan de Fontys Hogescholen, lectoraat De Ondernemende Regio) een enquête uitgezet onder 158 RetailDeal-gemeenten. We vragen Pen naar de eerste resultaten.

a

De opgave voor het realiseren van een toekomstbestendig winkelgebied is niet alleen een taak van de gemeente, maar ook van de retailer zelf. Hoe zorg je dat deze een proactieve, lerende houding aanneemt en anticipeert op een veranderd retaillandschap? Hoe moet hij omgaan met alle grote veranderingen? Welke vaardigheden helpen hierbij? En hoe, waar en wanneer kan hij deze vaardigheden en de benodigde kennis ontwikkelen?  Dit en meer komt aan bod in de elf living labs van Future-Proof Retail. 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl