7 a

Geen ingewikkelde apps of hoogdravende innovaties. Een beter winkelgebied begint bij gastvrijheid. Daarom hebben Retailagenda, INretail en Detailhandel Nederland de samenwerking opgezocht met Stad & Co om met middelen van de Stichting Detailhandelsfonds de pilot Gastvrije Binnenstad te starten. En dat gaat veel verder dan parkeerbeleid en een vriendelijk hallo in de winkels. ‘Het draait om totaalbeleving.’

a

Storey, een initiatief van het Haags Retailpunt, maakt een eind aan onderneemzaamheid. Ondernemers trakteren elkaar op een rondje van de zaak. Oftewel: door ondernemers bij elkaar mee te laten draaien. ‘Door ze van elkaar te laten leren ontstaan nieuwe businesskansen’, zegt Hester Bunnik, retailadviseur Haags Retailpunt. ‘De behoefte om lokaal samen te werken is groot.'

a

Het samenbrengen van het overschot op de winkelmarkt en het tekort op de woningmarkt, maakt het mogelijk om de structurele winkelleegstand te halveren. Bovendien kunnen zo tot 14.000 woningen worden gerealiseerd in bestaand stedelijk gebied. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Transformatieatlas Retail.

a

Wederom kwam de Rotterdamse Markthal negatief in het nieuws. Het rapport ‘Markthal 2.0 – Gers Vers’ van de ondernemersvereniging wijst op het vervlogen versconcept als oorzaak voor zware economische tijden. Ondertussen boekte de Markthal afgelopen jaar wel een  hoge omzet. Wat is er aan de hand?

a

Er is een tekort aan goede centrummanagers. De Centrummanagement Academy moet daar verandering in brengen. 'Een goede centrummanager heeft verstand van planologie, geografie, omgevingsrecht, retail en gemeentelijke processen'. Maar kennis alleen is niet genoeg. Een gesprek met mede-initiator Rene Hendriks en winkelstraatmanager Nel de Jager.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl