29 a

Dat de vakwereld zich zo nu en dan bezint op de vraag hoe we de omgevingskwaliteit in ons volle land kunnen verbeteren, is zinvol. Hoe diezelfde vakwereld daar onlangs verschrikkelijk de mist mee in kan gaan, grenst aan het ongelofelijke, schrijft Friso de Zeeuw.

a

Vrijdag maakte het kabinet een nieuw pakket aan maatregelen bekend om stikstofdepositie in de landbouw terug te dringen. De regering trekt 172 miljoen euro uit voor innovatie en verduurzaming van stallen. Volgens het kabinet lopen boeren die willen extensiveren nu soms vast op de financiering. Daarom wordt extensivering van bedrijven rondom Natura 2000-gebieden gefaciliteerd.

a

Actieplan Bos & Hout heeft de ambitie om samen met provincies en gemeenten nieuw bos te realiseren. Ruimte is echter schaars en er komen verschillende opgaven op het landelijk gebied af. De duurzame transformatie van de agrarische sector, inrichtingsvraagstukken rondom klimaatadaptatie én de toenemende vraag naar betaalbaar wonen in het groen, vormen hiermee bouwstenen voor een interessante denkrichting. Wat als er (agrarische) natuur wordt gerealiseerd op landbouwgrond met als economische motor het (in beperkte mate) toestaan van tiny houses?

a

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de toename van het aantal grote distributiecentra in Nederland tegen te gaan. Hiermee willen de politici de ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap tegengaan.

a

De discussie over hervorming van de land- en tuinbouwbouwsector wordt op hoge en luide toon gevoerd. De boeren op het Malieveld en de politiek zitten op z’n zachtst gezegd niet op één lijn. Maar wat mij bij beide kampen opvalt, is dat het steeds gaat over de wat-vraag. Nooit over de hoe-vraag. En juist daar verwacht ik het begin van een oplossing, zegt Michiel Cappendijk.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl