26 a

Groei van de Nederlandse luchtvaart is alleen mogelijk als de omgevingshinder en klimaatbelasting afneemt en de groei veilig kan gebeuren. Naar een luchthaven op zee wordt geen onderzoek gestart. Dat staat in de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 'Verantwoord vliegen naar 2050' die vrijdag is vastgesteld.

a

De uitgestelde aanvullingsbrief van minister Kajsa Ollongren bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) illustreert welke keuzes het kabinet wil maken in de inrichting van Nederland. Wat betekent dit in de praktijk? En hoe wordt hierop gereageerd? In dit deel: de toekomst van gebieden buiten de stad.

a

Woningbouw aan stadsranden. Windparken op land. Meer ruimte voor natuur en rivier. Koeien meer de wei in. Stikstof. Het zijn allemaal maatschappelijke opgaven die een beroep doen op de schaarse landelijke ruimte. Een manier om zulke gebiedsdoelen integraal en duurzaam aan te pakken, is landinrichting.

a

Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet kunnen we als een technisch gemotiveerde, verstandige ingreep beschouwen. Dat is in ieder geval de visie van de overheden: Rijk, VNG, G40, IPO en UvW. Dat het digitaal informatiesysteem (DSO) nog niet startklaar is, was algemeen bekend. De corona gaf het laatste stootje om tot het – toch pijnlijke – uitstelbesluit te rechtvaardigen.

a

De oplopende druk op de fysieke leefomgeving vraagt om scherpe en fundamentele keuzes en meer regie vanuit het Rijk. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren donderdag in een brief aan de kamer als aanvulling op de ontwerp-NOVI. 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl