25 a

Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar meer belasting te heffen in vergelijking met het voorgaande jaar. Voor 2020 hebben de gemeenten voor 10,8 miljard euro aan belastinginkomsten begroot, dat is 600 miljoen meer dan vorig jaar en 2 miljard meer dan in 2015. Dit blijkt uit cijfers van het CBS van alle 355 gemeenten.

a

Groene en sociale initiatieven kunnen lang niet altijd doorgang vinden, hoe graag gemeenten en inwoners ook willen. Gevestigde banken willen niet, gemeenten kunnen niet en corporaties mogen niet. Voor duurzame projecten met bijvoorbeeld weinig startkapitaal, maar met potentie is er nu het Stadsmakersfonds. 

a

Het gaat weer goed met gemeentelijk grondbeleid: na jarenlange verliezen verdienen gemeenten nu weer flink aan hun grondexploitatie. In het laatste kwartaal van 2018 konden de Nederlandse gemeenten ruim een miljard winst bijboeken. Toch hebben veel gemeenten het financieel zwaar, bleek vandaag. Zorgtaken blijken namelijk een zeer grote lastenpost, die dusdanig drukkend is dat veel gemeenten in financieel zwaar weer verkeren.

a

Door tegenvallende subsidies en hoog uitvallende kosten, is het de vraag of het Amsterdamse college van Groenlinks, D66, PvdA en SP al haar ambities voor 2019 waar kan maken. Een opvallend pijnpunt is de renovatie van de oevers en kademuren in de stad. Dat kost niet minder dan 2 miljard euro. De bank financiert, maar de rente is een zware last.

a

Een aantal gemeenten wil experimenteren met tijdelijke erfpacht. Huiseigenaren kunnen de grond onder hun woning verkopen aan de gemeente en zo hun huis verduurzamen.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl