20 a

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen netbeheerder Enexis 98,4 miljoen euro lenen om het energienetwerk uit te breiden en te verbeteren. De aanpassingen zijn nodig voor de energietransitie, de overgang van fossiele energie naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie. Enexis heeft zijn aandeelhouders – provincies en gemeenten – gevraagd om een lening te verstrekken. Gedeputeerde Staten willen hier aan meewerken, en vragen aan Provinciale Staten of zij wensen en bedenkingen hebben bij de lening. Daarna nemen ze een definitief besluit.

a

In 2019 werd 16 procent meer energie uit hernieuwbare bronnen gebruikt dan het jaar ervoor. Het energiegebruik uit onder meer zonnepanelen, windenergie en biomassa komt daarmee op 8,6 procent van het totale verbruik, een toename van 1,2 procent ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

a

Jongvolwassenen, hoogopgeleiden en vrouwen zijn positiever over het beleid van de overheid om huizen aardgasvrij te maken. Kunnen burgers gemakkelijker rondkomen, dan is de kans groter dat zij positiever tegenover dit onderwerp staan. Dat blijkt uit de publicatie ‘Op weg naar aardgasvrij wonen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

a

Het Programma Aardgasvrije Wijken draagt in de huidige vorm onvoldoende bij aan de doelstellingen om wijken aardgasvrij te maken. Minister Ollongren van BZK heeft verwachtingen gewekt die niet kunnen worden waargemaakt. Dat blijkt uit analyse door de Algemene Rekenkamer.

a

Tot eind vorig jaar konden gemeenten in Nederland zich inschrijven voor de tweede ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken. 71 van hen hebben hier gehoor aan gegeven, meldt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl