2 a

Er moet in Nederland veel worden gebouwd. Alleen al voor de woningbouw is de prognose dat er tot aan 2040 circa 1.000.000 huizen bij moeten komen. Tegelijkertijd is er ook een geprognosticeerde vraag naar (betaalbare) bedrijfsruimte van honderden hectares. Hoe kunnen we zorgen voor een levendige stedelijkheid met een goede menging van functies?

a

De ‘verloodsing’ van het landschap staat volop in de belangstelling. Nederland Distributieland bepaalt deels ook de aanblik van het land. Echte oplossingen gaan uit van de rol die de sector speelt in onze economie, samenleving en kwaliteit van ons vestigingsklimaat. Zo’n aanpak is veel breder dan alleen de verfoeide loods, vinden Merten Nefs en Cees-Jan Pen. Provincies en gemeenten zijn samen met de markt aan zet.

a

Vorig jaar is in ons land een recordaantal mega-distributiecentra gebouwd, zo berichtte Buck Consultants vorige week. Enorme en doorgaans kleurloze hallen links en rechts van de snelweg. En dat vooral als gevolg van almaar groeiende internetverkopen. Daardoor ‘verdoost’ ons landschap in rap tempo. Reden voor het College van Rijksadviseurs (CRa) om vorig jaar de noodklok te luiden en te waarschuwing voor deze lintbebouwing van de 21e eeuw.

a

Rotterdam wil verduurzamen. Dat betekent dat er ook steeds hogere milieueisen worden gesteld aan leveranciers. Sinds een paar jaar zet de gemeente hierbij de milieukostenindicator in, een graadmeter voor de impact die een product op het milieu heeft. Inschrijvers op aanbestedingen krijgen de vrijheid zich naar eigen inzicht te onderscheiden op duurzaamheid. Gemeente Rotterdam en twee ondernemers vertellen over hun ervaring.

a

Het is hoog tijd voor een zesde Nota Ruimtelijke Ordening, stelt Theo Föllings, voorzitter van de SKBN, de kennisalliantie bedrijventerreinen Nederland. Verschillende bestemmingen schreeuwen om een duidelijke leidraad voor de komende jaren. ‘Niet alleen bedrijventerreinen, maar ook de woningbouwlocaties, natuurlocaties, landbouwlocaties en nog vele andere ruimteclaims.’

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl