2 a

Milieuzonering nieuwe stijl

13 november 2019 9:40

Als je bedrijventerreinen wilt veranderen in woon-werkwijken, is de overlast van bedrijven altijd een lastig punt. De afstand tussen nieuwe woningen en bestaande bedrijven luistert immers nauw. Je moet een goed woon- en leefklimaat creëren en je wilt voorkomen dat je bedrijven moet beperken in hun huidige bedrijfsvoering. De VNG biedt daarom de Handreiking Milieuzonering nieuwe stijl. Jop Fackeldey, voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie, reflecteert op het nieuwe systeem. 

a

Een aantal gemeenten in Noord-Holland willen niet wachten op het Rijk en de provincie en komen met een eigen stikstofaanpak. De gemeenten Bergen, Schagen en Opmeer nemen het initiatief. Het is de bedoeling dat 17 andere gemeenten aanhaken, mits de betrokken raden hun fiat geven.

a

Het energiebesparingspotentieel op bedrijventerreinen is enorm. ‘Bedrijventerreinaanpak loont meer dan wijkaanpak’, kopte Stadszaken eind september al. De urgentie is groot, want uit een verkenning van het PBL blijkt dat het klimaatakkoord tot nu toe te weinig oplevert. ‘Tijd voor een nationale aanpak om bedrijventerreinen te verduurzamen’, zegt Cees-Jan Pen, lector Fontys Hogescholen en juryvoorzitter van de BT Award.

a

Industriepark Kleefse Waard in Arnhem is vandaag uitgeroepen tot Beste Circulaire Werklocatie van Nederland 2019. Andere kanshebbers op de deze Circular Economy Award waren Businesspark De Waarderpolder in Haarlem en Brainport Industries Campus in Eindhoven.

a

Ondanks dat de bouw van woningen voor dit jaar in Amsterdam op schema ligt, blijft het aantal sociale en middeldure huurwoningen achter. De hoofdstad heeft zichzelf ten doel gesteld om 7.500 woningen in aanbouw te nemen. Dit lijkt voor dit jaar te lukken want in de eerste helft van 2019 startte de bouw van 3.884 woningen en er zitten voor het tweede halfjaar nog eens 5.000 woningen in de pijplijn.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl