15 a

De gemeente Amsterdam en brancheverenigingen IVBN, Vastgoed Belang en NEPROM tekenen maandag een intentieverklaring voor meer en betaalbaardere huurwoningen. De overeenkomst lijkt een knap staaltje polderen: zowel de gemeente als de marktpartijen leveren in, om samen bouwproductie en betaalbaarheid te stuwen. Wel blijft de vraag welk beleid de komende tijd op Rijksniveau wordt ingevoerd. Dat kan de huidige samenwerking namelijk verstoren.

a

In het vorige week gepresenteerde rapport Klein land, grote keuzes schetst denktank DenkWerk de toekomst van Nederland en de economisch-ruimtelijke keuzes die gemaakt moeten worden om ons land toekomstbestendig te maken. Baanbrekend zijn de ideeën voor de vakwereld niet, een interessante toevoeging in het warm houden van de discussie wellicht wel. Belangrijk is dat iemand de knoop doorhakt in de vele ruimtelijke uitdagingen waar we voor staan. Snijdt het rapport hout? We vroegen een aantal deskundigen uit overheid, markt en wetenschap naar hun mening.

a

In 2019 werden bijna 71.000 nieuwbouwhuizen opgeleverd. Tel daar de verwachte 10.000 transformatiewoningen bij en het doel van 75.000 werd ruim gehaald. Het slechte nieuws volgt echter nog. ‘In 2021 voorzie ik een dip als gevolg van de terugval in vergunningverlening in 2019’, zegt de minister.

a

Er is veel te doen om de Utrechtse Polder Rijnenburg. De gemeente wil er een tijdelijk energielandschap creëren, grondeigenaren pleiten voor meer woningbouw. 'Het kan niet anders dan dat de Rijksoverheid het heft in handen neemt,' schrijft Friso de Zeeuw. 'De vergaande decentralisatie van het ruimtelijk beleid en het normale polderproces werken hier niet.'

a

Het gebrek aan doorstroming in de huizenmarkt belemmert verduurzaming, zegt senior econoom Philip Bokeloh van de ABN Amro. ‘We hebben een verduurzamingsopgave met drie miljoen woningen met een energielabel lager dan C. Er moet dus wat gebeuren.’

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl