15 a

In een volgend kabinet moet de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) terugkeren. Dat heeft de Tweede Kamer bij motie besloten.

a

Op voormalig vliegveld Valkenburg moet een wijk met minimaal 5.000 woningen verrijzen, maar door een inzet op middelduur kwam de grondexploitatie niet rond. Frappant daarbij is dat het Rijksvastgoedbedrijf grotendeels grondeigenaar is, terwijl het Rijk andere overheden aanspoort om meer betaalbare woningen te bouwen. Nu is de kogel door de kerk en is de Gemeente Katwijk onder druk van minister Stientje van Veldhoven alsnog gezwicht voor snelle realisatie van de woonwijk. Een reconstructie van hoe verschillende overheden er na lang gesteggel eindelijk uit kwamen.

a

Wat bezielt het gemeentebestuur van Utrecht om de reeds lang geplande woningbouwlocatie Rijnenburg eerst te gebruiken als een tijdelijk energielandschap? De casus maakt duidelijk dat er veel factoren van invloed zijn bij het al dan niet binnen- of buitenstedelijk ontwikkelen van woningbouw. Reeds verworven grondposities, de ontsluiting en de druk op het landschap door andere bestemmingen zoals energieopwekking dienen tegen elkaar te worden afgewogen.

a

Er was recent op sociale media commotie over borden met idealen voor de leefbare wijk die de provincie Utrecht neer had laten zetten in de hal van het provinciegebouw. Want wie moet eigenlijk gaan over de invulling van wat gezond en leefbaar is?

a

Eén miljoen woningen bouwen, dat kunnen we, zo leek de consensus op het jaarcongres Stedelijke Transformatie. En liefst niet morgen maar vandaag. Voordat het echter zo ver is, moeten nog wel wat hordes worden genomen. Transformatie is meer dan enkel woningbouw. Ook voor zaken als bereikbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid en inclusiviteit moet aandacht zijn. Die extra factoren maken de transformaties complex en duur, zeker in binnenstedelijk gebied. Hoe moeten overheid en markt de uitdaging dus samen aangaan?

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl