15 a

Middenhuurwoningen met voorrang toewijzen aan mensen met een middeninkomen én mensen die een sociale huurwoning achterlaten; op die manier proberen de Gemeente Utrecht en institutionele vastgoedbelegger Bouwinvest de schaarse woningen bij de juiste doelgroep te krijgen. Bovendien stimuleert dat de doorstroming. En met succes. 

a

Als de Corona-maatregelen langer duren, blijft de woningmarkt niet buiten schot. Nieuwbouwprojecten kunnen stagneren als werknemers uitvallen of bouwmaterialen niet meer worden aangevoerd. Dat verwacht Vereniging Eigen Huis.

a

Klimaatneutraal, klimaatadaptief, circulair en natuur- en landschapsinclusief. De nieuwe Woonagenda van de Provincie Nood-Holland stapelt volgens de NEPROM ambitie op ambitie. Directeur Jan Fokkema: ‘Dat is uitermate schadelijk voor het tegengaan van het woningtekort.’

a

Een goed aanbod van middenhuur stimuleert doorstroming. Starters willen na het begin van hun wooncarrière in sociale huur namelijk vaak wel verhuizen naar het vrije segment, maar dan moet er een goed en betaalbaar alternatief beschikbaar zijn. Stichting Compleks werkt aan zeer sociaal en divers bestand in één complex. Het zou de troef tegen scheefhuren kunnen zijn. 

a

Middenhuur is een product van het samenspel tussen marktpartijen en overheden. Door de organisatie Maatschappelijk Financieren wordt een financieringsaanpak voor woningbouw uitgewerkt waarmee meer ‘goedkope’ middenhuurwoningen gerealiseerd kunnen worden. Deze financieringsaanpak is in het kader van de Challenge Middenhuur verder geconcretiseerd.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl