15 a

Na jaren van prijsstijgingen en hoge transactieaantallen krijgt de woningmarkt een knauw, meldt ABN Amro dinsdag. Terugval in de economie en verslechterende betaalbaarheid maken dat de prijzen volgend jaar gaan dalen.

a

Negen op de tien mensen van 55 jaar en ouder zijn (zeer) tevreden over hun woning en woonomgeving. Ruim 56 procent van 55-plussers zegt niet meer te willen verhuizen, tenzij de situatie niet anders toelaat. Dit aandeel neemt toe met de leeftijd. Van de mensen van 75 jaar of ouder, zegt ruim 72 procent niet meer te willen verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

a

Provincie Gelderland wil in vijf jaar tijd 45 duizend woningen bouwen op 50 versnellingslocaties. Dat staat in het Actieplan Wonen dat de Gedeputeerde Staten vorige week vaststelden. Een snellere vergunningsaanvraag en eenvoudigere procedures moeten onnodige vertraging voorkomen. Met de plannen is een investering van 30 miljoen euro gemoeid. 

a

Zelfs in een nieuwbouwgemeente als Houten is momenteel de druk op de woningmarkt zo hoog dat elke  locatie  wordt bekeken op de mogelijkheden voor woningbouw. Wel binnen duidelijke kwaliteitscriteria. Project Luno, dat projectontwikkelaar en belegger Wonam realiseert op een voormalige kantoorlocatie aan de Molenzoom, is specifiek gericht op het middenhuursegment. Met participatie van de direct aanwonenden krijgt het definitieve ontwerp nu vorm.

a

Vanaf dinsdag 24 maart nemen de provincies vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten in behandeling, op basis van het stikstofregistratiesysteem. Naar verwachting maken de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur en bijbehorende vrijkomende stikstofdepositieruimte in een aantal provincies groot verschil. Andere provincies zijn terughoudender en roepen op tot meer landelijk beleid.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl