14 a

Het thema bevolkingsgroei is terug van weggeweest. De groei bleek gedurende 2019 een totaal onverwachte spurt te hebben ingezet. Er kwamen om en nabij 130 duizend inwoners bij. En vooral volwassenen. 114 duizend nieuwe inwoners waren namelijk het resultaat van verhuizingen tussen het buitenland en Nederland. Cijfers die vele malen hoger lagen dan waar veel professionals tot dan toe op rekenden.

a

Maandag luidde koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes opnieuw de noodklok. Inwoners van kwetsbare wijken hebben drie keer zoveel last van hun directe buren als de gemiddelde Nederlander. Daarnaast is 20 procent van de bewoners bang dat ze worden lastiggevallen of beroofd. Om de leefbaarheid in de kwetsbare wijken te verbeteren, pleit minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) voor een 'betere' bewonersmix in de wijk. Ze wil woningcorporaties de mogelijkheid bieden om meer mensen met een hoger inkomen toe te laten. De vraag is echter hoe effectief dergelijk beleid is.

a

In gemeenten om grote steden heen groeide de bevolking het afgelopen jaar relatief gezien het hardst. Gekeken naar exacte aantallen, was de groei in steden het grootst. Dat meldt het CBS vrijdag op basis van voorlopige cijfers tot december van vorig jaar.

a

Nu het einde van het jaar nadert en de meeste lezers zich opmaken voor de kerst en een welverdiend moment van rust, is het tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. 2019 was een bewogen jaar met diverse interessante thema's, problematieken en discussies. Met onderwerpen die al enige tijd spelen, denk aan middenhuur, verdichting en energietransitie, maar ook "nieuwe" of meer kortlopende thema's, met de stikstof- en PFAS-problematiek misschien wel als de grootste dossiers. 

a

De sociale en culturele diversiteit in de samenleving lijkt toe te nemen. Sommigen gaan er gemakshalve van uit dat meer diversiteit als vanzelfsprekend zal leiden tot een soort ‘melting pot’ met minder ‘gelaagdheid’ in de bevolking dan voorheen. Vooralsnog is de realiteit anders.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl