13 a

In Utrecht worden 9.150 extra woningen gebouwd, tot 2040 moeten in de Zuidelijke Randstad 170.000 woningen gebouwd worden en de regio Amsterdam kan rekenen op minimaal 40.000 nieuwe woningen. Het zijn enkele plannen die ministers Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven deze week hebben gemaakt met de verschillende regio’s in ons land over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

a

Op het gebied van ruimtelijk ordening heeft de helft van de gemeenten twijfels wat betreft de Omgevingswet. Zo heerst er onduidelijkheid over hoe die gaat werken, de cultuuromslag die nodig is en er wordt gevreesd voor een gebrek aan kennis en capaciteit. Dit blijkt uit de Gemeentebenchmark Omgevingswet 2019 door adviesbureau Stec Groep.

a

De eerste modelverordening voor smartcitytoepassingen in de openbare ruimte is op donderdag 31 oktober gepresenteerd door Anita Nijboer, schrijver van de standaardverordening en partner bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Steeds meer steden en gemeenten willen smart worden, maar weten niet hoe ze hun smartcitytoepassingen moeten, en mógen vergunnen. 'Ondanks dat er op dit onderwerp nog geen hogere regelgeving is, kunnen gemeenten wel regels opstellen voor deze slimme technologie in hun gemeente', vertelt Nijboer. 'Met deze allereerste standaardverordening voor smartcitybeleid kunnen gemeenten zien wat zelf kunnen regelen en wat niet.'

a

Luchthaven Schiphol beschikt niet over een natuurvergunning, maakte milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) eerder deze week bekend. Schiphol zegt geen vergunning nodig te hebben, omdat de luchthaven al langer bestaat dan dat er natuurbeschermingswetten zijn. Maar is dat wel zo? MOB maant het bevoegd gezag te handhaven en ‘illegale’ vluchten – zo’n 100.000 per jaar – te schrappen. Het ministerie onthoudt zich van inhoudelijk commentaar. Moet Schiphol zich zorgen maken?

a

De hele zomer kwamen de berichten over bouwprojecten waar met het afwijzen van de PAS-constructie (Programma Aanpak Stikstof) door de Raad van State een streep doorheen kon. Althans, in de huidige vorm. Het adviescollege stikstofproblematiek onder leiding van oud-commissaris van de Koning Johan Remkes is zich aan het oriënteren en zal spoedig met een ongetwijfeld wijs oordeel komen over de vraag die iedereen bezig houdt: wat nu? ROm-hoofdredacteur Marcel Bayer heeft een antwoord: geen halfslachtig beleid, maar radicale, pijnlijke keuzes en een overheid die het voortouw neemt.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl