12 a

Woningcorporatie Wonen Midden-Delfland gaat actief woningen en de woonomgeving vergroenen omwille van klimaatadaptatie. De woningcorporatie verhuurt circa 1650 woningen in de gemeente Midden-Delfland en ziet als haar belangrijkste maatschappelijke bijdrage het investeren in duurzame en betaalbare huizen voor mensen met een smalle beurs.

a

Meer dan een miljoen bomen (1,1 miljoen om precies te zijn). Zelfs als je het langzaam uitspreekt is het veel. Zeker als je ze moet planten en dat is precies wat de provincie Overijssel gaat doen tot 2023. Op elk beschikbaar terrein: sportparken, tussen woningen, bedrijventerreinen. 

a

Noord-Brabant is na Overijssel de tweede provincie die zich heeft aangesloten bij Stichting Steenbreek. Volgens gedeputeerde Erik van Merrienboer sluiten de activiteiten van Steenbreek volgens goed aan bij de wijze waarop Noord-Brabant de burgers wil betrekken bij de grote maatschappelijke opgaven die de komende jaren spelen. 

a

Operatie Steenbreek ging vijf jaar geleden van start. Het stimuleren van de biodiversiteit was destijds de aanleiding voor deze actie. Door de vele verharding in de private ruimte neemt de biodiversiteit daar rigoureus af en dat was een zorgpunt van een aantal emeritus hoogleraren en ecologen uit Wageningen en Groningen. Nu zien we dat naast de aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie, ook het sociale domein een belangrijk onderdeel uitmaakt van de Steenbreekacties. Tijd voor een gesprek met Thijs van Mierlo, directeur bij LSA bewoners.

a

Recent berichtte de NOS dat een aantal gemeenten in Nederland de insecticide Vertimec gebruiken om daarmee de eikenprocessierups te verbannen. Dit chemische middel is funest voor de biodiversiteit. Dat is ook de reden waarom de proefontheffing voor dit middel per direct is ingetrokken, laat een woordvoerder van Ctgb desgevraagd weten.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl