10 a

Hoe ziet de 1,5 meter maatschappij er uit op de fiets? Wat zijn de gevolgen bij het strikt hanteren van deze afstand voor fietsers? Volgens adviesbureau Movares kunnen de wachtrijen voor het stoplicht oplopen tot 180 meter.

a

Door de coronacrisis reizen we flink minder en korter. We gaan relatief minder met de auto en het openbaar vervoer en fietsen en lopen meer. Die gedragsverandering kan wel eens standhouden na de coronacrisis, want het thuiswerken en online vergaderen bevallen goed

a

Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland is voor het eerst de 100.000 gepasseerd. Op 1 januari 2020 stonden er 107.000 volledig elektrische auto’s geregistreerd, 62.000 (140 procent) meer dan in 2019. Het aantal plug-in hybrides daalde met 3 procent naar 91.000.

a

Het coronavirus zorgt voor een crisis van nabijheid, die het stedelijke leven flink ontregelt. De essentie van dat stedelijke leven is namelijk onze drang naar samenzijn, uitwisseling en samenwerking. Toch zien we in deze sombere periode ook een positieve trend. Wereldwijd toenemend fietsgebruik toont de veerkrachtige en duurzame stedelijke toekomst.

a

De opening van Lelystad Airport is opnieuw uitgesteld. Terwijl minister Cora van Nieuwenhuizen de coronacrisis als belangrijke oorzaak noemt, is het kabinet vanwege de stikstofdepositie ook teruggefloten. Lelystad Airport moet namelijk eerst een natuurvergunning aanvragen. De opening van het vliegveld, als overloopluchthaven van Schiphol, is nu voor november 2021 voorzien. Maar hoe reëel is dat eigenlijk?

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl